Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Implementing an Azure Data Solution (DP-200) uygulanması olan bu resmi Microsoft kursu, katılımcılara çeşitli veri platformu teknolojilerinin iş ve teknik gereksinimlerle uyumlu çözümlere nasıl uygulanacağını öğretir.

Hedefler:

 • Şirket içi verilerle, bulutta ve hem ilişkisel hem de SQL olmayan verileri bir araya getiren karma senaryolarda çalışmayı,

 • Hem akış hem de toplu veriler için çeşitli teknolojiler ve diller kullanarak verileri işlemeyi,

 • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve veri politikaları ve standartları dahil olmak üzere veri güvenliğini uygulamayı,

 • Hem veri depolama hem de veri işleme faaliyetleri için veri çözümü izlemeyi tanımlamayı ve uygulamayı.

Topics:

 • Veri Mühendisi için Azure

  • Değişen veri dünyasını açıklayın

  • Azure Veri Platformundaki hizmetleri inceleyin

  • Bir Veri Mühendisi tarafından gerçekleştirilen görevleri tanımlayın

  • Bir Örnek Olayda bulut için kullanım senaryolarını açıklayın

 • Veri Depolamayla Çalışma

  • Azure'da bir veri depolama yaklaşımı seçin

  • Azure Depolama Hesabı oluşturun

  • Azure Data Lake depolamayı açıklama

  • Azure Data Lake'e veri yükleyin

 • Azure Databricks ile Takım Tabanlı Veri Bilimini Etkinleştirme

  • Azure Databricks'i açıklayın

  • Azure Databricks ile çalışın

  • Azure Databricks ile verileri okuyun

  • Azure Databricks ile dönüşüm gerçekleştirin

 • Cosmos DB ile Küresel Olarak Dağıtılmış Veritabanları Oluşturma

  • Ölçeklendirmek için oluşturulmuş bir Azure Cosmos DB veritabanı oluşturun

  • Azure Cosmos DB veritabanınıza veri ekleyin ve sorgulayın

  • Visual Studio Code'da Cosmos DB için .NET Core uygulaması oluşturun

  • Azure Cosmos DB ile verilerinizi küresel olarak dağıtın

 • Bulutta İlişkisel Veri Depolarıyla Çalışma

  • Azure SQL Veritabanını kullanın

  • Azure SQL Veri Ambarı'nı tanımlama

  • Azure SQL Veri Ambarı Oluşturma ve Sorgulama

  • Azure SQL Veri Ambarı'na Veri Yüklemek için PolyBase Kullanın

 • Stream Analytics ile Gerçek Zamanlı Analiz Yapma

  • Veri akışlarını ve olay işlemeyi açıklayın

  • Olay Merkezleriyle Veri Besleme

  • Stream Analytics İşleriyle Veri İşleme

 • Azure Data Factory ile Veri Hareketini Düzenleme

  • Azure Data Factory'nin nasıl çalıştığını açıklayın

  • Azure Data Factory Bileşenleri

  • Azure Data Factory ve Databricks

 • Azure Veri Platformlarının Güvenliğini Sağlama

  • Güvenliğe giri

  • Anahtar güvenlik bileşenleri

  • Depolama Hesaplarının ve Veri Gölü Depolamasının Güvenliğini Sağlama

  • Veri Depolarının Güvenliğini Sağlama

  • Akış Verilerinin Güvenliğini Sağlama

 • Veri Depolama ve İşleme İzleme ve Sorun Giderme

  • Mevcut izleme yeteneklerini açıklayın

  • Yaygın veri depolama sorunlarını giderin

  • Yaygın veri işleme sorunlarını giderme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön