Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Introduction to Docker eğitim kursu, katılımcılara konteyner oluşturma ve yönetimi, Docker hub ile etkileşim, Dockerfile'ı özel görüntüler oluşturmak ve yönetmek için kullanma ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Docker'ın temel özelliklerinden nasıl yararlanacaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Docker'ı yüklemeyi,

Kapsayıcılar oluşturmayı ve yönetmeyi,

Görüntülerle çalışmayı,

Gelişmiş Docker ağını kullanmayı,

Konteyner hizmetlerini güvenli bir şekilde dünyaya açmayı,

Kalıcı verileri yönetmek için Docker birimlerini kullanmayı,

Çoklu kapsayıcı uygulamaları oluşturmak için Docker Compose'u kullanmayı,

Güvenli Docker kurulumlarını ve kapsayıcıları.

Eğitim İçeriği

Container Technology Overview
Instructor Docker Demo
Application Management Landscape
Application Isolation
Resource Measurement and Control
Container Security
OverlayFS Overview
Container Security
Open Container Initiative
Docker Alternatives
Docker Ecosystem
Docker Ecosystem (cont.)

Installing Docker
Installing Docker
Docker Architecture
Starting the Docker Daemon
Docker Daemon Configuration
Docker Control Socket
Enabling TLS for Docker
Validating Docker Install

Managing Containers
Creating a New Container
Listing Containers
Managing Container Resources
Running Commands in an Existing Container
Interacting with a Running Container
Stopping, Starting, and Removing Containers
Copying files in/out of Containers
Inspecting and Updating Containers
Docker Output Filtering & Formatting

Managing Images
Docker Images
Listing and Removing Images
Searching for Images
Downloading Images
Uploading Images
Export/Import Images
Save/Load Images
Committing Changes

Creating Images with DOCKERFILE
Dockerfile
Caching
docker image build
Dockerfile Instructions
ENV and WORKDIR
Running Commands
Getting Files into the Image
Defining Container Executable
HEALTHCHECK
Best Practices
Multi-Stage builds with Dockerfile

Docker Volumes
Volume Concepts
The docker volume Command
Creating and Using Internal Volumes
Internal Volume Drivers
Removing Volumes
Creating and Using External Volumes
SELinux Considerations
Mapping Devices

Docker Compose/SWARM
Writing YAML Files
Concepts
Compose CLI
Defining a Service Set
Compose Versions
Docker Engine Swarm Mode
Docker Swarm Terms
Docker Swarm Command Overview
Creating a Swarm
Creating Services
Creating Secrets
Stack Files
Stack Command
Swarm Placements
Swarm Resource Limits & Reservations
Swarm Networking
Swarm Networking Troubleshooting

Docker Networking
Overview
Data-Link Layer Details
Network Layer Details
Hostnames and DNS
Service Reachability
Container to Container Communication
Container to Container: Links (deprecated)
Container to Container: Private Network
Managing Private Networks
Remote Host to Container

Docker Logging
Docker Logging
Docker Logging with json-file and journald
Docker Logging with syslog
Docker Logging with Graylog or Logstash
Docker Logging with Fluentd
Docker Logging with Amazon or Google
Docker Logging with Splunk

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön