Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Introduction to Puppet 4 Configuration and Administration eğitim kursu, katılımcılara güçlü bir kurumsal sistem yönetimi ve yapılandırma aracı olan Puppet'ın nasıl kullanılacağını öğretir. Kurs, Puppet'ı Reporting, MCollective ve Hiera ile genişletme yoluyla temelleri kapsar. Puppet'in bir yöneticinin ortamları kolay ve tekdüze bir şekilde senkronize etmesini sağlayan temel özelliği olan kaynak tanımlarının nasıl yazılacağını ve uygulanacağını öğrenmeye önemli ölçüde zaman ve özen ayrılmıştır.

Neler Öğreneceksiniz

Puppet sunucularını ve aracılarını kurmayı ve yapılandırmayı,

Kaynak tanımlarını içeren bildirimler oluşturmayı ve değiştirmeyi,

Sınıflar, modüller, düğüm tanımları ve ortamlar oluşturmayı ve değiştirmeyi,

Bildirimleri, sınıfları, düğümleri ve ortamları uygulamayı,

Puppet'i işlevlerle genişletmeyi,

Facter gerçeklerinden yararlanmayı.

Eğitim İçeriği

Configuration Management Overview
Configuration management
Puppet configuration management
Facter (concepts)
Facter installation
Facter core facts
Using Facter information
Extending Facter (external and internal facts)

Puppet Enterprise (Master Server) Installation
Puppet Enterprise overview
Yum (package) repositories
Puppet Enterprise Master installation
Puppet Enterprise components
Puppet Enterprise key directories
Puppet Enterprise documentation
Puppet Enterprise certificates and licensing

Puppet Resource Definitions and Declarations
Overview of resource management
Defining configuration resources
Checking syntax of configuration resources
Puppet style guide
Applying configuration resources (locally)
Metaparameters
Conditionals
Arrays of resources
Classes
Parameterized classes
Classes with inheritance (and parameters)
Defined resources (definitions)
Run stages
Modules
Virtual resource definitions
Puppet standard library functions

Puppet Enterprise (Agent) Installation
Puppet Enterprise agent overview
Puppet Enterprise agent installation
Puppet Enterprise agent initial setup
Creating Nodes and Environments
Node definitions
Environment definitions

Creating Nodes and Environments
node definitions
environment definitions

Extending Puppet with Reporting, MCollective and Hiera 5
Reporting
Transaction reporting
Syslog (rsyslogd) reporting
MCollective
Hiera 5

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön