Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Introduction to the Bash Command Line eğitimine giriş, katılımcılara kabuk ve Linux / UNIX araçlarının temellerini nasıl öğreneceklerini öğretir. Katılımcılar, karmaşık görevleri hızla gerçekleştiren kolay komutları keşfeder.

Neler Öğreneceksiniz

Komutları çalıştırmak için bash kabuğunu kullanmayı,

Komutlarda cat, tr, sort, uniq gibi temel Linux / UNIX yardımcı programlarını uygulamayı,

Verileri işlemek için yeniden yönlendirme ve kanallar kullanmayı,

Görevleri otomatikleştirmek için basit kabuk komut dosyaları yazmayı.

Eğitim İçeriği

Introduction
History of the command line
File system refresher
Getting in and out of the command line

Basic Commands
Explore the filesystem
Manipulate files and directories
Bash commands and external programs

Wildcards
Wildcard arguments in the shell
Managing groups of files

Command-line Shortcuts
Shell job control, history, and editing shortcuts

Environment Variables and Shell Expansion
Environment variables arithmetic
Brace expansion
Command substitution

Useful Command Line Tools
cat, tac, sort, uniq, tr, col, grep, head, tail, paste, wc, join

Redirection
File redirection
Extracting output
Appending output
Dealing with stderr and stdout
Using files as input to commands

Pipes
Filtering unique entries

Putting It All Together
Working with real-world data
The Unix words file list
Extracting statistics from big data

Basic Shell Scripting
Disk usage
Writing a script

Advanced Shell Scripting
Writing complex and interactive shell scripts
Using WinDirStat

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön