Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

ITIL Operasyonel Destek ve Analiz eğitimi, katılımcılara ITIL BT Hizmet Yönetimi içindeki süreçleri ve rolleri öğretir. Öğrenciler, ITIL uygulamaları hakkında dengeli bir bilgi edinirler .

Hedefler:

 • Servis operasyon sürecini denetlemeyi,

 • Operasyonel Destek Analizinde (OSA) ortak etkinlikleri yönetmeyi,

 • Uygulama yönetimi işlevlerini uygulamayı,

 • OSA'yı organize etmeyi ve uygulamayı.

Topics:

 • Operasyonel Destek ve Analize Giriş

  • Servis operasyonu

  • OSA İlkeleri

  • OSA Özeti

 • Servis Operasyon Süreçleri

  • Olay yönetimi

  • Olay Yönetimi

  • Yerine Getirme Talebi Giriş

  • Problem Yönetimi

  • Erişim Yönetimine Giriş

  • Diğer Yaşam Döngüsü Süreçlerinin Operasyonel Faaliyetleri

 • OSA Ortak Faaliyetleri

  • Ortak Aktiviteler

  • OSA'nın Ortak Faaliyetleri

 • Servis Operasyon Fonksiyonları

  • Servis Masası İşlevi

  • Teknik Yönetim Fonksiyonu

  • BT Operasyonları Yönetimi

  • Uygulama Yönetimi Fonksiyonu

 • Düzenleyin ve Uygulayın

  • Örgütsel yapılar

  • Roller ve Sorumluluklar

  • Teknoloji Hususları

  • OSA'nın Uygulanması

  • Düzenleyin ve Uygulayın

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön