Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu ITIL eğitim sınıfı, iyi kabul görmüş BT çerçevelerini, yöntemlerini ve standartlarını kullanan bir BT Hizmet Yönetimi programının kavramları, ilişkileri ve faydalarına bir BT yönetimi ve / veya destek ekibi tanıtır.

Hedefler:

 • BT Hizmet Yönetimini ve kanıtlanabilir BT hizmet değerine katkısını tartışmayı,

 • Hizmet Yaşam Döngüsü ve BT Hizmet Yönetimi süreç hedeflerini, faaliyetlerini, ilişkilerini, faydalarını ve kritik başarı faktörlerini anlamayı.

Topics:

 • Giriş

  • BT Hizmet Yönetimi nedir?

  • Kimin İhtiyacı Var ve Neden?

  • ITSM'nin Kapsamı Nedir?

  • Süreç Hedefleri

  • Süreç Faaliyetleri

  • Süreç İlişkileri

  • Süreç Faydaları

  • Kritik başarı faktörleri

  • Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak

  • Bir ITSM Yol Haritası

  • Sonuç

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön