Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Sertifikalı Microsoft kursu, JavaScript ve CSS3 ile HTML5'te Programlama, HTML5, CSS3 ve JavaScript'e giriş sağlar ve öğrencilere Web uygulaması ve Windows Mağazası uygulamaları eğitim yollarının temellerini öğretir.

Hedefler:

• Web uygulaması oluşturmayı ve çalıştırmak için Visual Studio 2017'nin nasıl kullanılacağını açıklamayı

• HTML5'in yeni özelliklerini açıklamayı ve HTML5 sayfaları oluşturup stillerini belirlemeyi

•JavaScript kullanarak bir HTML5 sayfasına etkileşim eklemeyi

• Farklı giriş türleri kullanarak HTML5 formları oluşturmayı ve HTML5 özelliklerini ve JavaScript kodunu kullanarak kullanıcı girişini doğrulamayı

• XMLHTTPRequest nesnelerini ve Fetch API'sini kullanarak uzak bir veri kaynağına veri gönderip almayı.

• CSS3 kullanarak HTML5 sayfalarına stil vermeyi.

• İyi yapılandırılmış ve bakımı kolay JavaScript kodu oluşturmayı.

• Modern JavaScript kodu yazmayı ve babel'i tüm tarayıcılarla uyumlu hale getirmek için kullanmayı

• Etkileşimli Web uygulamalarında yaygın HTML5 API'lerini kullanmayı

• Çevrimdışı işlemleri destekleyen Web uygulamaları oluşturmayı

• Farklı cihazlara ve form faktörlerine uyum sağlayabilen HTML5 Web sayfaları oluşturmayı

• Canvas öğelerini kullanarak ve Ölçeklenebilir Vektör Grafiklerini kullanarak bir

• HTML5 sayfasına gelişmiş grafikler eklemeyi

• Bir HTML5 sayfasına animasyonlar ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi

• Bir Web uygulaması ile bir sunucu arasında veri göndermeyi ve almak için Web Yuvalarını kullanmayı

• Web Çalışanı işlemlerini kullanarak uzun süreli işlemler gerçekleştiren bir Web uygulamasının yanıt verme hızını artırmayı

• Web uygulamalarını üretim amacıyla paketlemek için WebPack'i kullanmayı

Topics:

 • HTML ve CSS'ye Genel Bakış

  • HTML'ye Genel Bakış

  • CSS'ye Genel Bakış

  • Visual Studio 2017 Kullanarak Web Uygulaması Oluşturma

 • HTML Sayfaları Oluşturma ve Stil Oluşturma

  • HTML5 Sayfası Oluşturma

  • HTML5 Sayfasının Stilini Belirleme

 • JavaScript'e Giriş

  • JavaScript'e Genel Bakış

  • Belge Nesne Modeline Giriş

 • Kullanıcı Girdilerini Toplamak ve Doğrulamak İçin Formlar Oluşturma

  • HTML5 Formları Oluşturma

  • HTML5 Özelliklerini Kullanarak Kullanıcı Girişini Doğrulama

  • JavaScript Kullanarak Kullanıcı Girişini Doğrulama

 • Uzak Sunucu ile İletişim Kurma

  • JavaScript'te zaman uyumsuz programlama

  • XMLHttpRequest Nesnesini Kullanarak Veri Gönderme ve Alma

  • Getirme API'sını Kullanarak Veri Gönderme ve Alma

 • CSS3 Kullanarak HTML5'in stilini belirleme

  • CSS3 Kullanarak Metni Stil Etme

  • Blok Elemanlarının Stilini Ayarlama

  • Sözde Sınıflar ve Sözde Öğeler

  • CSS3 Kullanarak Grafik Efektleri Geliştirme

 • JavaScript Kullanarak Nesne ve Yöntem Oluşturma

  • İyi Yapılandırılmış JavaScript Kodu Yazma

  • Özel Nesneler Oluşturma

  • Nesneleri Genişletme

 • HTML5 API'leri Kullanarak Etkileşimli Sayfalar Oluşturma

  • Multimedya Birleştirme

  • Tarayıcı Konumuna ve Bağlamına Tepki Verme

  • Bir Web Uygulamasında Hata Ayıklama ve Profil Oluşturma

 • Web Uygulamalarına Çevrimdışı Destek Ekleme

  • Verileri Yerel Olarak Okuma ve Yazma

  • Uygulama Önbelleğini Kullanarak Çevrimdışı Destek Ekleme

 • Uyarlanabilir Kullanıcı Arayüzünün Uygulanması

  • Birden Fazla Form Faktörünü Destekleme

  • Uyarlanabilir Kullanıcı Arayüzü Oluşturma

 • Gelişmiş Grafikler Oluşturma

  • SVG Kullanarak Etkileşimli Grafikler Oluşturma

  • Canvas API Kullanarak Grafik Çizme

  • Kullanıcı Arayüzünü Canlandırma

  • CSS Geçişleri Uygulama

  • Öğeleri Dönüştürme

  • CSS Anahtar Kare Animasyonlarını Uygulama

 • Web Yuvalarını Kullanarak Gerçek Zamanlı İletişim Uygulama

  • Web Soketlerine Giriş

  • WebSocket API'sini kullanma

 • Web Çalışanları Kullanarak Arkaplan İşleme Yapma

  • Web Çalışanlarını Anlamak

  • Web Çalışanları Kullanarak Eşzamansız İşleme Gerçekleştirme

 • Üretim Dağıtımı için JavaScript Paketleme

  • Aktarıcıları ve Modül paketlemeyi anlama

  • Çapraz Tarayıcı Desteği için Ayrı Paketler Oluşturma