Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Digital Vizyon Akademi'nin JavaServer Faces 2 ile Web ve Ajax Uygulamaları Oluşturma eğitiminde, JSF 2'nin çekirdeğini ve RichFaces ve ICEfaces gibi özel uygulamaları kullanarak Web ve Ajax uygulamalarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Bir JSF uygulaması isteğinin ve yanıtının yaşam döngüsü aşamalarını ve bir JSF uygulaması içinde farklı olayları etkili bir şekilde kullanmayı,
Yanıt sayfalarında Facelets içinde JSF bileşen sınıfları ve etiketleri oluşturmayı ve saklaymayı,
JSF İfade Dilini (EL) kullanmayı,
JSF tarafından yönetilen çekirdeklerin geliştirilmesimeyi,
JSF uygulamalarında doğrulayıcıları ve tür dönüştürmeyi kullanmayı,
Özelleştirilmiş bir JSF GUI bileşeni oluşturmayı,
JSF uygulamaları için ortak bir görünüm ve tarz uygulamak için Facelets şablonları oluşturumayı,
Yeniden kullanılabilir ekran öğeleri için kompozisyon bileşenlerini tanımlamayı ve uygulamayı,
Bir sunucudan veri almak ve web sayfasını eşzamansız olarak değiştirmek için basit bir Ajax uygulaması oluşturmayı,
temel Ajax işlevselliğini uygulayacak özel bir JSF bileşeni oluşturmayı,
Var olan bir web uygulamasında Ajax işlevselliğini uygulamak için RichFaces etiketlerini kullanmayı,
Bir web uygulamasına Ajax işlevselliği eklemek için ICEfaces bileşenlerini kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

JSF'ye Genel Bakış
Model Görünümü Denetleyicisi
JSF öğeleri - web.xml ve faces-config.xml
Facelet'lerin gücü
karo benzeri kompozisyon
hata ayıklama / hata işleme
özel mantık etiketleri ve ifadeler
XHTML
JSF 2 - özelliklerin hızlı özeti
Ek açıklamalar - bir inceleme


GUI Bileşenleri 1
Bileşen Aileleri
UIViewRoot ve FacesContext
JSF yaşam döngüsü
GET ve POST (JSF 2)
Facelets sayfaları
Çıktı bileşenleri - metin ve etiketler
Formlar
Çıktı biçimlendirme
Metin ve şifrelerin girilmesi
Mesajlar ve önem derecesi


JSF uygulamalarında gezinme
Ek açıklamalar aracılığıyla gezinme kuralları ve vakaları
Statik ve dinamik eylemler
Faces-config.xml'de gezinmeyi bildirme
JSF İfade Dili
JSP EL ile Karşılaştırma
Temel sözdizimi
JSF EL'de Dizi, Harita ve Liste erişimi
JSF EL Operatörleri
JSF EL Örtük Nesneler


Fasulye Destekleme
Destek fasulyelerinin kullanımları
Yönetilen çekirdeklerin ve mülklerin ek açıklamalarla bildirilmesi
Faces-config.xml'de yönetilen fasulye ve özellikler
Managed Beans'deki mülkleri listeler ve haritalar
FacesContext'i Kullanma
Fasulyeleri desteklemede eylem yöntemleri
Arka uç hizmetlere bağlanma
iş mantığı
sebat


Dönüştürme ve Doğrulama
JSF Yaşam Döngüsünde Dönüştürme ve Doğrulama
Örtülü ve açık dönüştürme
Tarih / Saat dönüşümü
Sayı dönüştürme
Standart girdi doğrulayıcıları
Destek fasulyelerinde doğrulama uygulama
Dönüştürme / doğrulama hata mesajlarını görüntüleme
Özel dönüştürücüler ve doğrulayıcılar
İstemci tarafı doğrulama


JSF Etkinlikleri
JSF'nin aşamaları
Görünümü Geri Yükle
İstek Değerlerini Uygula
Süreç Doğrulamaları
Model Değerlerini Güncelleyin
Uygulamayı Çağır
Yanıtı Oluştur
GET ve POST karşılaştırması
görünüm ağacını oluşturmak
mevcut görünüm ağacını oluşturma
Sayfa eylemleri (JSF 2)
Eylem Olayları
Eylem yöntemleri ve Eylem Dinleyicileri
ActionEvent ve UIComponent Yöntemleri
Değer Değişikliği Olayları
ValueChangeEvent Yöntemleri
Aşama Olayları
Bir Faz Dinleyicisinin Kaydedilmesi
Aşama Dinleyicisi tarafından hangi isteklerin ele alınacağını belirleme
Veri Modeli Olayları


GUI Bileşenleri 2
Listelerden öğe seçme
Onay kutuları ve radyo düğmeleri
Komut Düğmeleri ve Komut bağlantıları
Panel Grubu ve Panel Grid
Veri Tabloları
salt görüntülü veri tabloları
"etkileşimli" veri tabloları
Yeni JSF 2 bileşenleri - Tarih Seçici, Sekmeli Görünüm, Ağaç ve Dosya Yükleme


Özel Bileşenler Yazma
Bir Özel Bileşenin yapısı
Bileşeni bir JSP'de kullanma
Öznitelikleri özel bir etiketle kullanma
Girdi sağlayan özel bileşenler
Facelets kullanarak sayfa kompozisyonu
Şablon oluşturma


Facelets şablonu oluşturma
Facelets istemci sayfası oluşturma
Facelets içerik sayfası oluşturma
Parametreleri sayfalara aktarma
Özellikler ve JSTL
Facelets kompozisyon bileşenleri
bir kompozisyon bileşeni tanımlama
bir kompozisyon bileşeni kullanmak
Ipuçları ve Püf noktaları
Diğer etiket kitaplıklarını kullanma
Facelets'i destekleyen taglibs


Ajax'a Genel Bakış
XMLHttpRequest
GET ve POST istekleri
Web uygulamalarında Ajax'tan yararlanma
Sunucuya bağlanma - hazır durum ve durum
Sayfa için Belge Nesne Modelini Güncelleme


JSF 2 yaşam döngüsünde Ajax
Müşteri sayfasında - jsf.ajax.request ()
PartialViewContext
Yük talep etme ve yanıtlama
kitaplıklar arasında uyumluluk için standartlaştırılmıştır
<F: ajax> etiketi
JSF yaşam döngüsündeki Ajax istekleri


JavaServer Faces için mevcut Ajax stratejileri
RichFaces
ajax4jsf etiketleri
bölgeleri güncelleme
Ajax'a duyarlı RichFaces bileşenleri
ICEfaces
Ajax'a duyarlı kitaplık bileşenleri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön