Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

JBoss EAP / WildFly Uygulama Sunucusu Yönetimine Giriş eğitimi, EAP veya WildFly sunucularının yeteneklerini ve yapısını aydınlatır ve katılımcılara sunucu kurulumlarını başarıyla kurmayı, yapılandırmayı ve yönetmeyi öğretir .

Neler Öğreneceksiniz

WildFly mimarisini ve JEE sunucu yapısını,
Sunucuyu kurun ve yapılandırmayı,
Hem bağımsız kurulumların hem de etki alanı tabanlı kurulumların yapısını,
Yönetim modelini ve XML yapılandırma dosyalarını,
CLI (Komut Satırı Arayüzü), komut dosyası oluşturma ve Web yönetim konsolunu kullanarak XML'in doğrudan düzenlenmesi dahil olmak üzere yönetim araçlarını kullanın
Dağıtım türlerini ve paketlemeyi (JARS, WARS, EARS vb.) Anlayın ve uygulamaları dağıtmayı,
WildFly Server'da modüler sınıf yüklemeyi ve bunun uygulama dağıtımını ve bağımlılıklarını nasıl etkilediğini,
Web kapsayıcısını yapılandırın ve izlemeyi,
Veri kaynakları, JNDI, EJB, JMS mesajlaşma ve günlük kaydı dahil önemli hizmetleri yapılandırmayı,
Klasik (varsayılan) güvenlik yapılandırmasını kullanarak WildFly güvenliğini yapılandırmayı,
Yeni Elytron güvenlik modeline aşina olmayı,
İzleme araçlarını kullanın ve ayar yapılacak alanları belirlemeyi,
Yerleşik ön uç yük dengeleyici ve Apache httpd ve mod_cluster ile yük dengeleme dahil olmak üzere WildFly ile kümelemeyi kullanmayı,
WildFly sunucularının bir alanını yönetmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

WildFly Giriş ve Kurulum

 • Java EE'ye Genel Bakış ve Mimarisi
 • WildFly Sunucusu Arka Planı ve Genel Bakış
 • WildFly Sunucusunu Kurmak ve Başlatmak
 • Sunucu Askıya Alma Modu
 • WildFly Sunucusuyla Çalışma
 • Belgelere Genel Bakış

 

Yapı ve Mimari

 • WildFly Sunucu Dizini ve Dosya Yapısı
 • Sunucu Mimarisi ve Yapılandırması
 • Sunucu Yapılandırma Dosyası - Uzantılar, Alt Sistemler, Şemalar, Yollar
 • Arayüzler ve Soket Bağlamaları

 

Yapılandırma ve Yönetim - Bölüm 1

 • Yönetim Seçeneklerine Genel Bakış
 • Yönetim Modelini ve XML Yapılandırma Dosyalarını Anlamak
 • CLI'yi (Komut Satırı Arayüzü) Kullanma
 • Genel Bakış
 • Yönetim Ağacında Gezinme
 • İşlemler ve Komutlarla Çalışma
 • Düğüm Oluşturma / Silme
 • Yönetim Konsolunu Kullanma (WF 13+ sürümünde yeni tasarım)
 • Uygulama Dağıtımı
 • Java EE Dağıtım Arşivleri (JAR'lar, WARs, EAR'ler)
 • CLI ve Yönetim Konsolu ile Dağıtım / Dağıtımı Kaldırma
 • Dağıtım Tarayıcısı - WildFly Sunucusunda Otomatik Dağıtım
 • Marker Dosyaları ve Otomatik dağıtım

 

Yapılandırma ve Yönetim - Bölüm 2

 • JBoss Modülleri ve Modüler Sınıf Yükleme
 • Bir Modül Tanımlamak
 • Bağımlılıklarla Çalışma
 • Sunucu Günlüğü
 • İşleyiciler, Günlük Düzeyleri, Biçimlendiriciler ve Desen Dizeleri
 • Uygulama Günlüğünü Yapılandırma
 • Denetim Günlüğünü Yapılandırma

 

Alt Sistem Yapılandırması

 • JNDI ve Adlandırmaya Genel Bakış
 • Alt Sisteme Genel Bakış ve Yapılandırmayı Adlandırma
 • Veri kaynağı ve JCA'ya Genel Bakış
 • Veri Kaynağı ve Sürücü Yapılandırması (XML, CLI ve Yönetici Konsolu)
 • Veri Kaynağı İzleme ve Ayarlama
 • İş Parçacığı Havuzları - Geçmiş ve Mevcut Yapılandırma
 • Undertow Web Container
 • Undertow Genel Bakış
 • Undertow Configuration - dinleyiciler ve çalışanlar (XML ve CLI)
 • Ana Bilgisayar ve Filtre Yapılandırması
 • HTTP / 2 Desteği
 • H2 Veritabanı ve Örnekler
 • EJB Container / Subsystem (SLSB Pooling, MDB, SFSB Cache, Monitoring)
 • Kısaca Diğer Alt Sistemler (remoting, ee, infinispan)

 

WildFly Sunucusunda Mesajlaşma

 • Mesajlaşma ve JMS'ye (Java Mesaj Servisi) Genel Bakış
 • ActiveMQ Artemis'e Genel Bakış
 • Mesajlaşma Alt Sistem Yapılandırması (XML, CLI ve Yönetici Konsolu
 • Genel Yapılandırma
 • Konektörler ve Alıcılar
 • Bağlantı Fabrikalarını Yapılandırma
 • Sıraları ve Konuları Yapılandırma (XML, CLI ve Yönetici Konsolu)
 • İzleme ve Yönetme
 • Adres ve Güvenlik Ayarları

 

Güvenlik

 • WildFly / JEE Güvenliğine Genel Bakış
 • Genel Gereksinimler
 • "Eski" Güvenlik ve Elytron Güvenliği
 • Güvenlik Etki Alanları ve Bölgeleri
 • RBAC
 • Yönetim Arayüzlerinin Güvenliğini Sağlama

 

Uygulama Güvenliği

 • Java EE Güvenliğine Genel Bakış
 • Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme, Kimlik
 • Uygulamaları bir Güvenlik Etki Alanına Bağlama
 • Güvenlik Bilgilerini Önbelleğe Alma
 • RBAC - Rol Tabanlı Erişim Kontrolü
 • Kaynak Güvenliği
 • TLS / SSL / HTTPS'yi Yapılandırma
 • Kimlik Bilgisi Deposu - Hassas Dizeleri Koruma
 • [İsteğe Bağlı] Elytron Güvenlik Alt Sistemine Genel Bakış
 • Genel Bakış ve Mimari
 • Yapılandırmaya Genel Bakış
 • Kullanıma Genel Bakış
 • Kümeleme ve HTTP Yük Dengeleme
 • Kümelemeye Genel Bakış
 • WildFly Sunucu Kümesine Genel Bakış (HA Singleton dahil)
 • Küme Yapılandırması – Jgroups
 • Mimariler - Yük Dengeleyiciler ve İstemci Durdurucular (Proxy'ler)
 • HTTP Yük Dengeleme
 • Yerleşik yük dengeleyici
 • Apache httpd yük dengeleyici
 • mod_cluster Genel Bakış
 • conf Yapılandırması
 • Kurulum Seçenekleri
 • modculster Alt Sistem Yapılandırması
 • Yönetim

 

WildFly Sunucu Etki Alanı Modu

 • Etki Alanı Moduna Genel Bakış
 • Etki Alanı Topolojisi - Etki Alanı Denetleyicileri, Ana Bilgisayar Denetleyicileri, Sunucu Grupları
 • xml - Etki Alanı Yapılandırması, Sunucu Grupları
 • xml - Etki Alanı Denetleyicisi
 • xml - Ana Bilgisayar Denetleyicileri, İşlemler ve Sunucu Örnekleri
 • Yönetim - Yönetim Konsolu ve CLI
 • Dağıtım / Dağıtımdan Çıkarma - Yönetim Konsolu ve CLI aracılığıyla

 

Ayarlama ve İzleme

 • İstatistikleri Etkinleştirme
 • Web Kapsayıcı (Undertow) Ayarlama - İstatistikler, Çalışan Konuları
 • EJB Ayarlama - Bean Örnekleri, İş Parçacığı Havuzları
 • Veritabanı Erişimi / Veri Kaynakları
 • Kümeleme İletişimi ve Replikasyon
 • Çalışma Zamanı Verilerini İzleme
 • Java Sanal Makinesi (JVM) Farkındalığı
 • Yığın Boyutu
 • Çöp Toplama (GC) Genel Bakış ve Nesil GC

 

 

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön