Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

JUnit 5, JUnit 4'ten önemli ölçüde farklıdır. Temel test prensipleri aynı olsa da, önemli uygulama farklılıkları, önemli yeni özellikler ve yepyeni bir uzatma modeli vardır.

Digital Vizyon Akademi'nin JUnit 5 ile Java Testi, deneyimli Java geliştiricilerine JUnit 5 ve Mockito kitaplıklarını kullanarak birim testinin temellerini öğretir. Katılımcılar, kurumsal bileşenleri kalıcılık, hizmet ve web katmanlarında nasıl test edeceklerini öğrenirler. Bu kurs boyunca en iyi uygulamalar vurgulanır ve gösterilir.

Neler Öğreneceksiniz

Yeni JUnit 5 kitaplık yapısını, her bileşenin rolünü ve nasıl etkileşim kurduklarını,
IDE projelerini testleri yerel olarak ve Maven Surefire aracılığıyla çalıştırmak için yapılandırmayı,
Test edilebilirlik için uyumlu ve etkili testler ve tasarım sınıfları yazmayı,
Tam test yaşam döngüsünü anlayın ve test fikstürlerini yapılandırmak için kullanmayı,
Mevcut tüm mekanizmaları kullanarak testleri çalıştırın: IDE, Maven, JUnit Console Launcher, Launcher API,
Koşullu test yürütme dahil olmak üzere test planlarını tanımlamak ve çalıştırmak için test keşfini ve filtrelemeyi kullanmayı,
Her seviyede adlandırma kuralları uygulayın - test adı, sınıf adı, görünen ad bilgilerini,
Onay grupları ve iç içe testlerle testleri düzenlemeyi,
Teste iyi OO ilkelerini uygulamak için test arayüzlerini kullanmayı,
Yeni JUnit uzantı modelini ve bunların nasıl yazılacağını ve kullanılacağını,
JUnit 4 uyumluluğunu ve geçişini,
İzole testi desteklemek için Mockito ile sahte nesneleri kullanmayı,
Sahte bağımlılık enjeksiyonu için Mockito'nun tesislerini keşfetmeyi,
Taklitlerle daha genelleştirilmiş testler için bağımsız değişken eşleştiricileri kullanmayı,
Casuslarla kısmi alay gerçekleştirmeyi,
Kurumsal bileşenlerin test edilmesindeki sorunları,
İki temel yaklaşımı anlayın: taklitlerle bağımsız test ve konteyner içi test bilgilerini,
Hem sahte hem de gömülü bir veritabanı kullanarak veritabanı erişim bileşenlerini test etmeyi,
Testle ilgili ek sorunları öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

xJUnit 5 ile Birim Testi
Genel Bakış
Birim Testi ve JUnit'e Genel Bakış
JUnit 5'teki Yeni Özellikler
JUnit 5 Kitaplık Bileşenleri
Adlandırma Kuralları ve Testleri Düzenleme
Testler ve Onaylar
Test Yöntemleri Yazma
İddialar
Onay Mesajları
Test Fikstürleri ve Test Yaşam Döngüsü
Metin Fikstürleri Oluşturma ve Kullanma
Test Çalıştırma Yaşam Döngüsü: @BeforeEach ve @AfterEach, @BeforeAll ve @AfterAll
Test Örneklerini Kontrol Etme


Testleri Yazma ve Çalıştırma (Java 8'in yeni özellikleri hakkında kısa bir kılavuz içerir)
Ek Test Gereksinimleri
İstisnaları Test Etme
Zaman Aşımlarını Ayarlama
Onay Grupları
Koşu testi
IDE Desteği: Eclipse, IntelliJ IDEA
Maven Yapılandırması
JUnit Platform Konsol Başlatıcı
Başlatıcı API'si
Test Keşfi ve Seçimi
İsimleri Göster
Etiketlerle Gruplama ve Filtreleme
Yapılandırma Parametreleri
İç içe Testler
Gelişmiş Yetenekler
Özel Oluşturulmuş Ek Açıklamalar
Test Sınıflarıyla Kalıtım
Uzantılar
Koşullu Test Yürütme
Parametreli Testler
JUnit 4 Geçişi
Hiçbir Şey Yapmama Durumu
JUnit 4 Çalıştırıcısı Kullanma
API Değişiklikleri
JUnit 4 Koşucular ve Kurallar
JUnit 4 Test Paketleri
En İyi Uygulamalar
Void ve Özel Yöntemleri Test Etme
Test Uyum ve Onay Kapsamı
İyi Testlerin Özellikleri
Test Edilebilir Kod Yazma
Anti-Pattern'leri Test Etme


Mocks ile Test Etme
Genel Bakış
Ortak Çalışan Olarak Nesneleri Sahte
Mockito'ya Genel Bakış
Mocks Oluşturma ve Kullanma
Alayda Temel Adımlar
Mockito Sınıfı
@Mock ile Sahte Oluşturma
JUnit 5 MockitoExtension
Stubbing
Ek Yetenekler
Argüman Eşleştiriciler
Casuslarla Kısmi Alay
Unmockable ile Alay Etmek
Mocks Bağımlılık Enjeksiyonu


Kurumsal Bileşenleri Test Etme
Genel Bakış
Birim Testi ve Entegrasyon Testi
Modellerle Test Etme ve Konteyner İçi Test
Sahte ve Sahte
Kalıcılık Katmanını Test Etme
Veritabanı Seçenekleri: Yüklü, Gömülü, Gömülü Bellek
Bağımsız - Konteyner İçi Test
Bağımsızlık ve İşlem Geri Alma Testi
Arquillian ile Konteyner İçi Test [Genel Bakış]
Test Hizmetleri
Benzer Sorunlar, Farklı Katman
Dış Kaynaklarla Çalışma
Konteyner İçi Test için Argüman
Web Bileşenlerini Test Etme
Harici İstemcilerle Arayüz
Mocks ile Bağımsız Testte Zorluklar
Manuel ve Otomatik Test
Selenium ile Otomatik Test [Genel Bakış]

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön