Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Web Intelligence Raporlama'ya Giriş eğitimi, yeni raporların nasıl oluşturulacağını, raporların nasıl biçimlendirileceğini, raporlama işlevlerinin nasıl uygulanacağını ve koşullu biçimlendirmenin nasıl kullanılacağını, farklı blok yapılarının nasıl oluşturulacağını, Dönüş'ün nasıl kullanılacağını, formların ve çapraz tablo raporlarının nasıl oluşturulacağını, Giriş Kontrollerinin nasıl kullanılacağını ve nasıl uygulanacağını amaçlar.

Hedefler:

 • BI Launchpad ile çalışmayı

 • Sorgular oluşturmayı

 • Filtrelerle çalışmayı

 • Yeni Kopyala / Yapıştır işlevini kullanmayı

 • Hız menüsünü kullanmayı

 • Raporları biçimlendirmayi

 • Çeşitli raporlama işlevlerini uygulamayı

 • Hesaplamaları uygulamayı

 • Raporlarda koşullu biçimlendirme kullanmayı

 • Çeşitli rapor biçimi türleri oluşturmayı

 • Çeşitli grafikler oluşturmayı

 • Bilgi istemleriyle karmaşık koşullar oluşturmayı

 • Karmaşık çapraz tablolar oluşturmayı

 • Biçimlendirme seçeneklerini uygulamayı

 • Raporlama işlevlerini uygulamayı

 • Giriş Kontrollerini Uygulamayı

 • Çapraz tablo bloklarına koşullu biçimlendirme uygulamayı

 • Formüller ve değişkenler oluşturmayı

 • Gelişmiş sorgular oluşturmayı

 • Birden çok veri sağlayıcıya erişmeyi

 • Birden çok veri sağlayıcıyı birleştirmeyi

 • Kombinasyon sorguları oluşturmayı

 • Ayrıntılı raporlar oluşturmayı

 • Mevcut raporlarda SQL'i revize etmeyi

Topics:

 • Giriş

 • Genel Bakış

  • Bir Araç Olarak Web Zekası

  • Web Zekası Nedir?

  • Web Intelligence / Masaüstü Raporlama Farklılıkları

  • Evren Nedir?

  • Web Intelligence Kullanıcıları

  • Web Intelligence'a Başlarken

  • Nesneler Nelerdir?

  • Bloklara Giriş

  • Giriş

  • BI Launchpad nedir

  • Klasörleri Görüntüleme / Kopyalama

  • Belge ve Köprüleri Kopyalama

  • BI Çalışma Alanlarını Özelleştirme

 • Yeni Belgeler Oluşturmak

  • Sorgu Nedir?

  • Nesne Ekleme

  • Filtreler Ekleme

  • Sorgu Görünümünü Kullanma

  • Veri Önizlemesi

  • Rapor Görünümünü Kullanma

  • Belgeleri Sık Kullanılanlara Kaydetme

  • Belgeleri Yerel Dosya Biçimlerine Kaydetme

 • Raporları Biçimlendirme

  • Raporları Ekleme, Çoğaltma, Silme, Yeniden Adlandırma

  • Yeni Kopyala / Yapıştır İşlevini Kullanma

  • Sütun Ekleme / Çıkarma / Taşıma

  • Yeni Sütun ve Satır Ekleme

  • Satırları ve Sütunları Boyutlandırma

  • Yazı Tipleri, Renkler vb.

  • Nesneleri Gizlemek

  • Meşrulaştırma

  • Yorum Ekleme

 • Fonksiyonlar

  • Sıralama

  • Breaking

  • Anahat

  • Gruplama

  • Sıralama

  • Filtreleme

  • Hesaplamalar

 • Koşullu biçimlendirme

  • Koşullu Biçimlendirme nedir

  • Kural ve Koşulların Oluşturulması

  • Raporlara Koşullu Biçimlendirme Uygulama

  • Aktif Veri İzleme

  • Referans Hücreleri Oluşturma ve Kullanma

  • Paylaşılan Öğeleri Kaydetme / Ekleme

 • Raporlama Seçenekleri

  • Sürükle ve bırak

  • Teslim Et'i Kullanma

  • Çapraz tablolar oluşturma

  • Form Oluşturma

  • Çapraz tablolar Oluşturma ve Biçimlendirme

  • Teslim Et'i Kullanma

  • Göreceli Konumlandırma Blokları Kesitli Raporlar Oluşturma

  • Bölüm Biçimlendirme

 • Grafikler Oluşturma

  • Şablonları Kullanma

  • Grafiklere Çevirin

  • Veri Atamayı Kullanma

  • Özellikler Sekmesini Kullanma

  • Grafikleri Biçimlendirme

  • Yeni Grafik stillerini kullanma

  • Renk Biçimlendirme

  • Değerleri Ölçün Oryantasyon

  • Boyutlara Göre Filtreleme

  • Grafik Değişkenlerini Değiştirme

 • Karmaşık Koşullar Oluşturma

  • İstemleri Kullanma / Varyant Olarak Kaydetme

  • İstemler İçin Varsayılan Değerleri Ayarlama

  • Basamaklı DL'ye Dayalı Filtreler Oluşturma

  • Birden Çok Filtre Oluşturma

  • Ands / Ors kullanma

  • Parantez Kullanma

 • Çapraz Tablolar Temel Biçimlendirme

  • Blok stillerini gözden geçirme

  • Çapraz tablolar oluşturma

  • Sürükle ve bırak

  • Dönüşmek

  • Veri Atamayı Kullanma

  • Başlıklar Üzerinden Döndürme

  • Yapı Modu Üzerinden Döndürme

  • Satır ve Sütun Başlıklarını Görüntüleme

  • Başlıkları Çıkarma / Değiştirme

  • Başlıklarda Birden Çok Nesneyi Görüntüleme

  • Sorguya Nesne Eklemenin Etkisi

  • Blok Gövdesine Nesne Ekleme / Çıkarma

 • Fonksiyonlar ve Bölümlendirilmiş Raporlar

  • Gelişmiş Kırma

  • Mola ve Formül

  • Kırılma Özellikleri

  • Gelişmiş Sıralama

  • Break ile Dereceli Değişken

  • Sıra Özellikleri

  • Sıralama / Özel Sıralama

  • Başlıkları Filtreleme

  • Rapor Filtreleri Paneli

  • Giriş Kontrollerini Kullanma

  • Nesne işlevlerini kullanma

  • Anahat

  • Bölüm Ekleme

  • Özet Hücreleri Oluşturma

  • Bölümlere Özet Hücreleri Ekleme

  • Raporu Yerel dosya formatlarına Kaydetme

 • Koşullu biçimlendirme

  • Koşullu Biçimlendirme nedir

  • Kural Oluşturma

  • Koşullar Oluşturma

  • Hücre Biçimi

  • Metin formatı

  • Değişken Biçim

  • Çapraz Tablo Gövdesine / Başlıklarına Koşullu Biçimlendirme Uygulama

  • Koşullu Biçimlendirmeyi Düzenleme ve Yeniden Biçimlendirme

  • Farklı Koşullu Biçim Türlerini Uygulama

 • Değişkenler ve Fonksiyonlar

  • Formüller Oluşturma ve Doğrulama

  • Formülleri Değişkenlere Dönüştürme

  • Değişkenler Yaratmak

  • Her İkisinin Avantajları / Dezavantajları

  • Değişkenleri Düzenleme

  • Değişkenleri Çoğaltma

  • Değişkenleri Silme

  • Değişkenlerde Fonksiyonları Kullanma

  • Değerleri Sıfırlama

  • Rapor Öğelerini Kaydetme / Paylaşma

 • Birden Çok Veri Sağlayıcı

  • Yeni Sorgular Ekleme

  • Yinelenen Sorgular

  • Sorguları Silme

  • Veri Sağlayıcıları Bağlamak İçin Boyutları Birleştirme

  • Birden Çok Veri Sağlayıcıdan Tek Rapor Blokları Oluşturma

  • Önceki Birleşmelere Ekleniyor

  • Excel dosyalarını doğrudan okuma

  • Doğrudan SQL okuma

 • Gelişmiş Sorgu Filtreleri

  • Nesne Nesne Filtreleri

  • Alt Sorgu Oluşturma (Herhangi / Tümü)

  • Önceki Sorgulara Dayalı Filtreler

 • Drilling

  • Setting Drill Preferences

  • Hiyerarşiler

  • Aşağı / Yukarı / İçinden Delme

  • Analiz Kapsamını Kullanma

  • Anlık görüntüler

  • Drill Mode

  • Başlıklarda Tek Boyutlu Sondaj

  • Çapraz Tablolarda Çok Boyutlu Delme

  • Yukarı, Aşağı, Boyunca Matkap Seçenekleri

  • Grafiğe Dönüştürülüyor

 • Kombinasyon Sorguları

  • Birlik Sorguları

  • Kesişim Sorguları

  • Eksi Sorgular

 • Gelişmiş Biçimlendirme

  • Nesneleri Gizlemek

  • Blokları, hücreleri ve Bölümleri Koşullu Olarak Gizleme

  • Rapor Öğelerini Bağlama

  • Web Hizmetleri Oluşturma ve Yayınlama

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön