Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Kotlin Programlama eğitimi, önceden Kotlin bilgisi gerekmeksizin sizi 4 gün içinde hazır hale getirir.

Katılımcılar, From Zero to Pure Functional , Değişmez Veriler, Yüksek Türler ve Efektler kullanarak gelişmiş programlama becerileri dahil olmak üzere, dilin tüm özelliklerini kullanarak Kotlin'i nasıl programlayacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

• Kotlin dilinin tam sözdizimini kullanmayı

• Kotlin'de OO, FP ve Generics uygulamayı

• Arrow kullanarak Saf Fonksiyonel kodlamadan yararlanmayı

• Eşzamanlılığı basitleştirmek için Efektleri kullanmayı

Eğitim İçeriği

JVM'de Kotlin ile tanışın
Modern Java'da dört kodlama paradigması
Geriye dönük uyumluluğun getirdiği sınırlar
Dil tasarımında yeni fikir birliği
Kotlin dilinin kısa bir tarihi
Kotlin'i Scala ve Clojure ile Karşılaştırmak
Kotlin'i Swift ve TypeScript ile Karşılaştırmak

Kotlin ile İlk Adımlar
Bildirimler ve tür çıkarımı
Kotlin tipi sistem ve dönüşümler
Paketler, erişim seviyeleri ve varsayılan içe aktarmalar
Boş güvenlik için null yapılabilir türler ve operatörler
Seçim ve yineleme için anahtar sözcükler
Temel işlevleri bildirme seçenekleri
Aşırı yükleme, infix fonksiyonları ve aralıkları

Nesne Yönelimi
Kotlin sınıflarını 'javap' kullanarak kaynak koda dönüştürme
Özellikleri ve destek alanlarını anlama
Birincil kurucuların ayrıntılı açıklaması
Ekstra alanlar ve ikincil oluşturucular ekleme
Veri sınıflarına otomatik olarak eklenen ekstra özellikler
Geçersiz kılma, soyut sınıflar ve arayüzler
Nesne ifadelerini olay işleyicileri olarak kullanma
Nesne bildirimleri ve eşlik eden nesneler

Genel ve Tür Parametreleri
Kovaryans ve kontravarans revizyonu
Java'da sınırlı joker karakterlerle ilgili genel sorunlar
Beyan sitesi varyansı jenerikleri nasıl basitleştirir?
Kullanım alanı varyansı desteği (aka tip projeksiyonu)
Türler üzerinde tekli ve çoklu kısıtlamalar bildirme

Koleksiyonlarla Çalışma Bölüm 1
Kotlin koleksiyon kitaplığının tanıtımı
Değişken ve değişmez koleksiyonlarla çalışmak
Türleri ve koleksiyonları yok etme desteği

Fonksiyonel Programlama
İşlev referansları ve kod bloklarıyla çalışma
İşlevleri parametreler ve dönüş türleri olarak bildirme
Dahili yineleme için daha yüksek dereceli işlevleri kullanma
Kendi 'filtre', 'harita' vb. Sürümlerinizi oluşturma
Yinelemeyi önlemek için daha yüksek dereceli işlevleri kullanma
Kısmi çağrıyı ve köriyi anlama
Kod blokları ve yerel işlevler arasında seçim yapma
Muhafaza ile ilgili yaygın yanlış anlamalar

Koleksiyonlarla Çalışma Bölüm 2
'Filter', 'map' ve 'forEach' kullanarak temel kodlama
"Tümü", "herhangi biri" vb. Kullanarak bir yüklemeye karşı test etme
Neden 'flatMap' FP'de değerli bir işlemdir
'Katla', 'Sağa Katla' ve 'Azalt' arasında ayrım yapmak
FP içindeki koleksiyon türleri arasında dönüştürme

Kotlin ve Java Arasında Birlikte Çalışabilirlik
Karma dil kod tabanları için genel yönergeler
Kotlin'den Java kitaplıklarını çağırırken dikkat edilecek noktalar
Kotlin'de java.lang.Class nesnelerini edinme ve kullanma
Java kodundan Kotlin kitaplıklarını çağırmak için ipuçları ve deyimler
Kotlin'de Fonksiyonel Programlamaya Giriş

Fonksiyonel Programlama 101
Saf İşlevler
İfade Şeffaflığı
İkame Modeli
Daha Yüksek Dereceli İşlevler

Cebirsel Veri Türleri ile alan modelleme
Veri sınıfları ve ürün türleri
Mühürlü sınıflar ve ortak ürün türleri

Temel Hata İşleme ve Veri doğrulama
Hızlı Başarısız ve Hata biriktirme Arıza modları

Optik ile Değişmez Verilerle Çalışma
Lens, Prism ve İsteğe Bağlı ile derinlemesine iç içe geçmiş verilere odaklanma
Optik DSL ile klişenin çıkarılması

Yüksek Tür Türleri
Polimorfik programlara giriş
Daha Yüksek Türler Nelerdir?
Polimorfik fonksiyonlar
Genelleştirilmiş Cebirsel Veri Türleri
Özyineleme Şemaları ile kıvrımları ve açılımları genelleştirme

Çekirdek Fonksiyonel Tip Sınıfları ile Programlama
Tür Sınıfları ile genel davranışları modelleme
Functor ile verileri dönüştürme
Applicative ile bağımsız hesaplamalar
Monad ile Bağımlı Hesaplamalar
Katlanabilir ile yapıları özet değerlere katlama
İç içe geçmiş efektleri geçme
Yasal ve Kanunsuz örnekler

Polimorfik Hata İşleme
Hataların modellenmesi ve yükseltilmesi
ApplicativeError ve MonadError ile Hızlı Başarısız ve Hatalı Biriktirme Stratejileri

İç içe Etkiler ve Monad Transformers Sorunu
Reader, Kleisli, Extension Fonksiyonları ile Dependency Injection alternatifi
Callback-Hell'i ve yuvalanmış lambdaları kaldırma
Ücretsiz Monadlar ve Stack Safe Ücretsiz Cebirlerle alternatifleri kodlama
Etiketsiz Final'in yükselişi

Etiketsiz Final ve Async Effects ile Çalışma
Ertelenmiş değerlendirme için yan etkilerin askıya alınması
Güvenli kaynak edinimi ve serbest bırakılması
Üçüncü taraf senkronizasyon ve zaman uyumsuz kitaplıklarla entegrasyon
Etkili Etiketsiz Final programlarının test edilmesi

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön