Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Kotlin Native eğitimi, katılımcılara C, C ++, Objective-C ve Swift ile yazılmış yerel uygulamalar ve kütüphanelerin yanı sıra Kotlin'i nasıl kullanacaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

• Kotlin Native'in ekosistemde nereye uyduğunu anlamayı

• Yerel uygulamalar, kitaplıklar ve çerçeveler oluşturmak için Kotlin'i kullanmayı

• Hangi kitaplıkların hangi platformlarda mevcut olduğunu öğrenmeyi

• C ve Objective-C kitaplıklarını rahatça kullanmayı

• C veri türü belleğini manuel olarak yönetirken kendinize güvenmeyi

• Hiyerarşik Gradle çoklu platform projeleri oluşturmayı

Eğitim İçeriği

Kotlin Native'e Giriş
Kotlin'i JVM'nin ötesine genişletmek
LLVM Derleyici Araçlarını Anlama
Kotlin Native tarafından desteklenen platformlar
Native'de mevcut olmayan JVM işlevi
CLion ve IntelliJ IDE'leri arasında seçim yapma
Basit bir yerel projeyi yeniden yapılandırma

C Kitaplıkları ile birlikte çalışma
Sağlanan platform kitaplıkları ile çalışma
Harici C kitaplıklarından başlıkları içe aktarma
Yerel veriler için Kotlin türlerini anlamlandırma
CVariables, CPointers ve CValues ​​rolü
Kotlin ve C arasında dize verilerinin alışverişi
CStructs kullanarak C veri yapılarını temsil etme
Tahsis, ücretsiz ve memScoped aracılığıyla bellek yönetimi
C'den Kotlin çağrılarını çağırma ve tersi
Kullanma

Objective-C / Swift ile birlikte çalışma
Sağlanan platform kitaplıkları ile çalışma
Objective-C / Swift'den başlıkları içe aktarma
Hangi Swift özellikleri desteklenmez
Swift API'leri Kotlin ile nasıl eşlenir?

Multithreading ve Coroutines
Paylaşılan değişken durumun tehlikeleri
Multithreading arasında veri paylaşımına ilişkin kısıtlamalar
Kullanma
Multithreading oluştururken çalışma zamanını başlatma
Kotlin'in yerleşik yazılımını kullanma
Sonuçlar üzerinden tüketiliyor
Verilerin dondurulması ve
Kullanarak kuralları çiğnemek
Nesne sahipliğini iş parçacıkları arasında aktarma
Kotlin Native'de coroutines kullanma sınırları

Multiplatform Gradle Projeleri Oluşturma
Groovy ve Kotlin DSL'ler arasında seçim yapma
Kotlin Multiplatform Gradle Eklentisi
Farklı yerel platformları hedefleme
Varsayılan klasör adlandırma kuralları
Depoları ve proje bağımlılıklarını belirleme
Derleyici ve bağlayıcı seçeneklerini kontrol etme
Hiyerarşiler ve alt projeler oluşturma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön