Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Digital Vizyon Akademi'nin Kotlin'e Giriş eğitim kursu, katılımcılara Kotlin'in tüm programlama özelliklerini, IntelliJ'de Kotlin kod tabanlarını yeniden düzenlemeyi, KotlinTest kullanarak TDD gerçekleştirmeyi ve Mockito kullanarak sahte nesneler oluşturmayı öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

• Kotlin'in hem işlevsel hem de nesneye yönelik özelliklerini kullanan programı

• KotlinTest, Mockito ve IntelliJ aracılığıyla birim testi ve yeniden düzenleme Kotlin kodunu

• Spring Boot, MVC ve WebFlux ile Kotlin'de RESTful hizmetleri yazmayı

• Kotlin ve Android Studio kullanarak duyarlı mobil uygulamalar oluşturmayı

Eğitim İçeriği

JVM'de Kotlin ile tanışın
Java 9'da dört kodlama paradigması
Geriye dönük uyumluluğun getirdiği sınırlar
Dil tasarımında yeni fikir birliği
Kotlin dilinin kısa bir tarihi
Kotlin'i Scala ve Clojure ile Karşılaştırmak
Kotlin'i Swift ve TypeScript ile Karşılaştırmak

Kotlin ile İlk Adımlar
Bildirimler ve tür çıkarımı
Kotlin tipi sistem ve dönüşümler
Paketler, erişim seviyeleri ve varsayılan içe aktarmalar
Boş güvenlik için null yapılabilir türler ve operatörler
Seçim ve yineleme için anahtar sözcükler
Temel işlevleri bildirme seçenekleri
Aşırı yükleme, infix fonksiyonları ve aralıkları

Nesne Yönelimi
Kotlin sınıflarını 'javap' kullanarak kaynak koda dönüştürme
Özellikleri ve destek alanlarını anlama
Birincil kurucuların ayrıntılı açıklaması
Ekstra alanlar ve ikincil oluşturucular ekleme
Veri sınıflarına otomatik olarak eklenen ekstra özellikler
Geçersiz kılma, soyut sınıflar ve arayüzler
Nesne ifadelerini olay işleyicileri olarak kullanma
Nesne bildirimleri ve eşlik eden nesneler

Çevik Geliştirme
Çevik geliştirmenin temel ilkelerinin gözden geçirilmesi
IntelliJ içinde Kotlin kodunu yeniden düzenleme
KotlinTest kullanarak Kotlin'de TDD gerçekleştirme
Türleri bağımlılıklardan ayırmak için Mockito kullanma
BDD ve Mülkiyet Bazlı Test Seçenekleri

Jenerikler ve Tür Parametreleri
Kovaryans ve kontravarans revizyonu
Java'da sınırlı joker karakterlerle ilgili genel sorunlar
Beyan sitesi varyansı jenerikleri nasıl basitleştirir?
Kullanım alanı varyansı desteği (aka tip projeksiyonu)
Türler üzerinde tekli ve çoklu kısıtlamalar bildirme

Koleksiyonlarla Çalışma Bölüm 1
Kotlin koleksiyon kitaplığının tanıtımı
Değişken ve değişmez koleksiyonlarla çalışmak
Türleri ve koleksiyonları yok etme desteği

Fonksiyonel Programlama
İşlev referansları ve kod bloklarıyla çalışma
İşlevleri parametreler ve dönüş türleri olarak bildirme
Dahili yineleme için daha yüksek dereceli işlevleri kullanma
Kendi 'filtre', 'harita' vb. Sürümlerinizi oluşturmak…
Yinelemeyi önlemek için daha yüksek dereceli işlevleri kullanma
Kısmi çağrıyı ve köriyi anlama
Kod blokları ve yerel işlevler arasında seçim yapma
Muhafaza ile ilgili yaygın yanlış anlamalar

Koleksiyonlarla Çalışma Bölüm 2
'Filter', 'map' ve 'forEach' kullanarak temel kodlama
"Tümü", "herhangi biri" vb. Kullanılarak bir koşula karşı test ediliyor ...
Neden 'flatMap' FP'de değerli bir işlemdir
'Katla', 'Sağa Katla' ve 'Azalt' arasında ayrım yapmak
FP içindeki koleksiyon türleri arasında dönüştürme

Kotlin ve Java Arasında Birlikte Çalışabilirlik
Karma dil kod tabanları için genel yönergeler
Kotlin'den Java kitaplıklarını çağırırken dikkat edilecek noktalar
Kotlin'de java.lang.Class nesnelerini edinme ve kullanma
Java kodundan Kotlin kitaplıklarını çağırmak için ipuçları ve deyimler

Kotlin'de Bahar Mikro Hizmetleri Oluşturma
Spring Framework ve RESTful mimarisinin revizyonu
Spring Initializr ile Kotlin'de Spring Boot projeleri oluşturma
Ek açıklamalar kullanarak Spring MVC tabanlı RESTful hizmetlerini bildirme
Dependency Injection ve istisna işlemeyi yapılandırma
Spring WebFlux kullanarak reaktif mikro hizmetler oluşturma
Kotlin'e özgü yönlendirme DSL'den yararlanma

Kotlin'de Mobil Uygulamalar Oluşturma
Android platformunun ve Dalvik VM'nin revizyonu
Android Studio'yu yükleme ve öykünücüleri yapılandırma
Gider takibi için örnek proje tanıtımı
Örnek faaliyetleri ve düzenleri tersine mühendislik
Dagger 2 ile Android'de Dependency Injection gerçekleştirme
Realm veritabanını kullanarak uygulama durumunu sürdürme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön