Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu Kullanıcı Deneyimi (UX) Araştırma ve Tasarım eğitimi, katılımcılara personalar, yolculuk haritaları, kullanıcı hikayeleri, eskizler, tel kafesler, kağıt, etkileşimli ve yüksek kaliteli prototipler aracılığıyla tüm dijital kanallarda sezgisel bir kullanıcı deneyiminin nasıl oluşturulacağını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar:

UX ve Kullanıcı Merkezli Tasarımın temel ilkelerini anlamayı
Kullanıcı Araştırmacısı, Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı ve Etkileşim Tasarımcısı gibi çeşitli rollerin sorumluluklarına aşina olmayı
Kullanıcı geri bildirimi toplama sürecini yeniden üretmeyi
Nitel ve nicel analiz arasındaki farkı ve her birinin ne zaman ve neden kullanılacağını bilmeyi
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için kullanılan en az dört araç hakkında temel bir anlayışa sahip olmayı
Kullanılabilirlik testlerinin nasıl yapılacağını öğrenmeyi
Birden çok dijital uç nokta için tasarım yapmanın karmaşıklığını ve duyarlı / uyarlanabilir tasarım ilkelerini anlamayı
Bileşen tabanlı, teknolojiden bağımsız bir tasarım sisteminin amacını ve birini başarılı bir şekilde uygulamak için gereken adımları anlamayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Kullanıcı Deneyimi Nedir ve Neden Önemlidir?
UX ve Tasarım'ın rolleri ve etkinlikleri
UX ve tasarım, ürün yaşam döngüsünü nasıl geliştirir?
Uygulamada örnek olaylar ve kullanıcı deneyimi örnekleri
Zaman ve bütçe kısıtlamalarına göre UX'in pratik uygulaması

UX Araştırması
Bağlamsal Sorgulama ve Kullanıcı Testi (Niteliksel Analiz)
Kişiler ve yolculuk haritaları geliştirmek
Kullanım durumlarının ana hatlarını çizme,% 80'e karşı kenar ve köşe
Kullanılabilirlik Testi, ne zaman ve nasıl test edilmeli
Çevrimiçi anketler, metrikler ve ölçüm (Nicel analiz)

Etkileşim dizaynı
Popüler Tasarım Araçları Araştırması
Bilgi Mimarisi, İsimlendirme, ikonografi ve düzen
Tel Çerçeveleme ve Prototipleme
Esneklik ve modülerlik için tasarım
Duyarlı ve uyarlanabilir tasarım
Bileşen tabanlı sistemler

Organizasyonel ve Teknik Uygulama
Farklı iş akışlarını, araç setlerini yönetme stratejileri
Kısaca marka standartları ve tasarım sistemleri
Teknolojiden bağımsız sistemlere geçiş
Şartname: tasarım ve üretim arasındaki boşluğu doldurmak
Bir ekip için varlık ve dosya yönetimi
Örgütsel iletişim ve uyum

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön