Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Microservices Architecture Training eğitim kursu, katılımcılara şirket içi ve bulut dağıtımı için mikro hizmet tabanlı sistemlerin nasıl tasarlanacağını öğretir. Katılımcılar en iyi mikro hizmet tasarım modellerini, mikro hizmetlerin kapsayıcıya alınmış sistemlerle nasıl entegre olduğunu, mevcut sistemlerle entegrasyon stratejilerini ve daha fazlasını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Mikro hizmetlere geçerken monolitik kodun ne zaman parçalanacağını / ayrılmayacağını anlamayı,

Mikro hizmet mimarisinin temellerini keşfetmeyi,

Optimum mimariyi sağlamak için tasarım modellerini uygulamayı,

API'leri yönetmeyi,

Mikro hizmetleri mevcut sistemlerle entegre etmeyi.

Eğitim İçeriği

Monolitleri Parçalamak - Artıları ve Eksileri
Geleneksel Monolitik Uygulamalar ve Yerleri
Monolitlerin Dezavantajları
Geliştiricinin Sorunları
Mimari Modernizasyon
Mimari Modernizasyon Zorlukları
Mikro Hizmet Mimarisi Gümüş Madde Değil!
Ne Yardımcı Olabilir?
Sınıf İçi Tartışma

Mikro hizmetler
"Mikro Hizmet" nedir?
Unix Analojisi
Mikro Hizmet İlkeleri
SOA içindeki hizmetler ve Mikro Hizmetler
Mikro Hizmetlerin Özellikleri ve Nitelikleri
Mikro Hizmetleri Kullanmanın Yararları
İki Pizza Takımları
Mikro Hizmet Eksilerine Dikkat Edin
Anti-Pattern: Nano Hizmetler
On İki Faktörlü Uygulama Metodolojisi
Seçme Faktörleri
Sunucusuz Bilgi İşlem
Mikro Hizmetler - Operasyonel Yönler

Mikro Hizmet Mimarisi Tanımlı
Mikro Hizmet Mimarisi
SOA Vaatleri ve Beklentileri
Mikro Hizmet Mimarisi ve SOA
ESB Bağlantısı
Mikro Hizmet Mimarisi Avantajları
Mikro Hizmet Mimarisi Seçimleri ve Nitelikleri
Örnek: MsA'ya Dayalı Çevrimiçi Bankacılık Çözümü
Dağıtık Bilgi İşlem Zorlukları
Değiştirilebilir Bileşen Mimarisi
Aktör Modeli
MapReduce Dağıtılmış Hesaplama Çerçevesi
Hadoop'un MapReduce Kelime Sayımı İş Örneği
Bir Mikro Hizmet Mimarisini Kırılgan Yapan Nedir?
4 + 1 Mimari Görünüm Modeli

Mikro Hizmetler Sistemleri
Kod Olarak Altyapı
Neden Kodumu Manuel Olarak Dağıtmıyorsunuz?
Docker nedir
Docker Container'lar ve Geleneksel Sanallaştırma
Docker bir Hizmet Olarak Platformdur
Docker Entegrasyonu
Docker Hizmetleri
Docker Uygulama Konteyneri Genel Deposu
Konteyner Kayıtları
Kendi Docker Görüntü Kaydınız
Docker Container'larını Başlatma, İnceleme ve Durdurma
Konteyner Başına Bir İşlem
Dockerfile
Kubernetes
OpenShift nedir

Yaygın Olarak Kullanılan Desenler
Neden Kalıplar Kullanılır?
Performansla İlgili Modeller
Daha Performansla İlgili Modeller
Sayfalandırma ve Sonsuz Kaydırma - Kullanıcı Deneyimi Geç Yükleme
Entegrasyon Modelleri
Daha Fazla Entegrasyon Modeli
Hizmet Ağı Entegrasyon Modeli
Mesh Artıları ve Eksileri
Mesh ile Hizmetten Hizmete İletişim
Esneklikle İlgili Modeller
Özet

API Yönetimi
API Yönetimi Tanımlı
Geleneksel Noktadan Noktaya Entegrasyon Örneği
Bazı Soruları Artırıyor…
Cephe Tasarım Deseni
API Yönetimi Kavramsal Şeması
Mikro Hizmetler için Ücretsiz Hizmetler
Başka Ne Gereklidir?
Sürüş Kuvvetleri
API Yönetim Teklifleri
Mashery API Yönetim Sistemine Genel Bakış
AWS API Gateway Çağrı Akışı

Mikro Hizmetlerin Tasarlanması ve Uygulanması
İki Tür BT Projesi
Sağlam Bir Mikro Hizmet Tasarımının Kapsamı Nelerdir?
Mikro Hizmetinizin Kapsamını Sınırlı Bağlamla Belirleme
Çözümünüzün Mikro Hizmet Mimarisinin Kapsamını Belirleme
Harici / Paylaşılan ve Dahili Hizmet Modelleri
Genel Mimari ve Yazılım Süreci Organizasyon Prensipleri
Gevşek Kaplin, OOD Perspektifi
Geçiş Süreci Sınırları Pahalıdır!
Kesişen kaygılar
Daha Kesişen Endişeler
İstemci Erişimini Merkezileştirmek veya Dağıtmak İçin?
Merkezi Olmayan İstemci Erişimi
Merkezi İstemci Erişimi
Cephe Deseni
Cephe Hizmeti Kavramsal Şeması
Çıplak Nesneler Mimari Desen
Çıplak Nesne Deseni Ne Zaman Kullanılmalı
Devletle Mücadele
Devleti Nasıl Koruyabilirim?
Mikro Ön Uçlar (diğer adıyla MicroUI)
MicroUI Bana Nasıl Yardımcı Olabilir?
Müşterileriniz Çeşitlidir
"Zengin İstemci" - "İnce Sunucu" Paradigması
"Zengin İstemci" - "İnce Sunucu" Mimarisi
"İnce Sunucuyu" Bir Mikro Hizmet Dizisine Dönüştürmek için İtici Güç Olarak RIA
Başarısızlık için Tasarım
Arızaları Etkili Bir Şekilde Yönetmek
Değişmez Altyapı İlkesi
Mikro Hizmetleri Uygulama
JAX-RS
Mikro Hizmet Odaklı Uygulama Çerçeveleri ve Platformları
Veritabanlarını Gömme
Gömülü Java Veritabanları

Mikro Hizmet Entegrasyonu
Yaygın Bir Gözlem
"Tek Hizmet - Tek Ana Bilgisayar" Dağıtımı
Entegrasyon Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Teknoloji Seçenekleri
Veri Değişimi Birlikte Çalışabilirlik Seçenekleri
Korelasyon Kimliği
Kurumsal Entegrasyon Modelleri
Eşzamansız İletişim
Mesaj Odaklı Ara Yazılımın (MOM) Faydaları
Eşzamansız İletişim Modelleri
Mesaj Komisyoncuları
Bir Mesaj Komisyoncu Şeması
Eşzamansız Mesaj Tüketim Modelleri
Popüler Mesajlaşma Sistemleri
Mikro Hizmetleri Yönetmenin Zorlukları
Mikro Hizmetleri Yönetme Seçenekleri
Sınıf İçi Tartışma

Mikro Hizmetlerde Verilerle Çalışma
Monolitik Veritabanları
Geleneksel İki Aşamalı İşlem (2PC) Protokolü
Tablo Parçalama ve Bölümleme
CAP Teoremi
Tek Bir CAP Mülkiyetini Garanti Etme Mekanizmaları
CAP Üçgeni
Nihai Tutarlılık
Mikro Hizmet Mimarisinde İşlemleri Yönetme
Olay Odaklı Veri Paylaşım Şeması
Saga Deseni
Saga Günlüğü ve Yürütme Koordinatörü
Saga Mutlu Yolu
Saga Telafi Edici Talep Örneği
Sınıf İçi Tartışma
Mikro Veritabanları İhtiyacı
Mevcut Veritabanlarından Veri Geçirme (Monolith Veritabanını Parçalama)
Tek Veri Taşıma Yaklaşımı
Tek Veri Taşıma Yaklaşımı (Devam)
Sınıf İçi Tartışma
Komut Sorgusu Sorumluluk Ayrımı (CQRS)
CQRS İletişim Şeması
Uyarı kelimesi
Olay Kaynak Bulma Modeli
Etkinlik Kaynak Örneği

Güçlü Mikro Hizmetler
Bir Mikro Hizmet Mimarisini Kırılgan Yapan Nedir?
Dirençli Hale Getirme - Mekanizmalar
Mikro Hizmetlerinizi Güçlü Hale Getirme Teknikleri ve Modelleri
Hızlı mı yoksa Sessiz mi?
Eşzamanlı İletişim Zaman Aşımları / Yeniden Denemeler
Eşzamansız İletişim Zaman Aşımları / Yeniden Denemeler
Sınıf İçi Tartışma
Devre Kesici Modeli
Devre Kesici Desen Şeması
Bölme Deseni
12 Uygulama Metodolojisinin Faktörü IX
Özellik Etkinleştirme
Test ve Başarısızlık İçin Tasarım
Mikro Hizmetleri Test Edilebilir Hale Getirme
Başarısızlık Testi
Sürekli Test ve Entegrasyon
Sürekli Sürüm ve Dağıtım
SLA'lar
Nerede ve Ne İzlenmeli
Günlük Kaydı ve İzleme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön