Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Azure Architect Tasarım eğitim sınıfı (AZ-304), katılımcılara iş gereksinimlerini güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümlere nasıl çevireceklerini öğretir. Katılımcılar günlük kaydı, maliyet analizi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, yönetişim, güvenlik, depolama, yüksek kullanılabilirlik ve geçişle ilgili tasarım hususlarını öğrenirler.

Hedefler:

 • Maliyetleri en aza indirmeyi,

 • Çok faktörlü kimlik doğrulama dahil Koşullu Erişim için bir çözüm önermeyi,

 • Azure AD Connect ve Azure AD Connect dahil hibrit kimlik için bir çözüm önermeyi,

 • Azure İlkesini kullanmayı,

 • KeyVault'u içeren bir çözüm önermeyi,

 • Azure AD Yönetilen Kimlikleri içeren bir çözüm önermeyi,

 • Bir depolama erişim çözümü önermeyi,

 • Azure Site Recovery çözümü tasarlamayı,

 • Otomatik ölçeklendirme için bir çözüm önermeyi.

Topics:

 • Bir Bilgi İşlem Çözümü Tasarlayın

  • Bilgi İşlem Temel Hazırlığı için bir Çözüm Önerin

  • Uygun Bilgi İşlem Teknolojilerini Belirleyin

  • Konteynerler

  • Hesaplama Yönetimini Otomatikleştirme

 • Bir Ağ Çözümü Tasarlayın

  • Ağ Adresleme ve Ad Çözümleme

  • Ağ Sağlama

  • Ağ güvenliği

  • İnternet Bağlantısı ve Şirket İçi Ağlar

  • Ağ Yönetimini Otomatikleştirme

  • Yük Dengeleme ve Trafik Yönlendirme

 • Göç için Tasarım

  • Değerlendirme ve Şirket İçi Sunucuları ve Geçiş Uygulamaları

  • Uygulamaları ve VM'leri Taşıma

  • Veritabanlarının Taşınması

 • Tasarım Doğrulama ve Yetkilendirme

  • Kimlik ve Erişim Yönetimi İçin İpuçları

  • Multi-Factor Authentication için bir Çözüm Önerin

  • Kimlik Altyapısını Korumak için Beş Adım

  • Tek Oturum Açma (SSO)

  • Hibrit Kimlik

  • B2B Entegrasyonu

  • Yönetim Grupları için Hiyerarşik Yapı

 • Tasarım Yönetişimi

  • Azure İlkesi

  • Azure Blueprint

 • Veritabanları için Bir Çözüm Tasarlayın

  • Gereksinimlere Göre Uygun Bir Veri Platformu Seçin

  • Azure Veri Depolamasına Genel Bakış

  • Veritabanı Hizmeti Katman Boyutlandırmasını Önerin

  • Azure SQL Veritabanını ve Azure SQL Yönetilen Örneklerini Dinamik Olarak Ölçeklendirin

  • Kullanımda Olmayan, İletimde ve Kullanımda Verileri Şifreleme

 • Uygun bir Depolama Hesabı Seçin

  • Depolama Katmanlarını Anlama

  • Depolama Erişim Çözümü

  • Depolama Yönetim Araçları

 • Tasarım Veri Entegrasyonu

  • Veri akışı

  • Veri Entegrasyonu

 • Günlük Kaydı ve İzleme İçin Bir Çözüm Tasarlayın

  • Azure İzleme Hizmetleri

  • Azure İzleyici

 • Yedekleme ve Kurtarma İçin Bir Çözüm Tasarlayın

  • Karma ve Şirket İçi İş Yükleri için Kurtarma Çözümü

  • Tasarım ve Azure Site Recovery Çözümü

  • Farklı Bölgelerde İyileşme

  • Azure Yedekleme Yönetimi

  • Veri Arşivleme ve Saklama İçin Bir Çözüm Tasarlayın

 • Yüksek Kullanılabilirlik için Tasarım

  • Uygulama ve İş Yükü Yedekliliği

  • Otomatik ölçeklendirme

  • Yüksek Kullanılabilirlik Gerektiren Kaynakları Belirleyin

  • Yüksek Kullanılabilirlik için Depolama Tiplerini Belirleyin

  • İş Yüklerinin Coğrafi Yedekliliği

 • Maliyet Optimizasyonu için Tasarım

  • Maliyet Yönetimi için Çözümler

  • Maliyetleri En Aza İndirmek için Bakış Açıları

 • Uygulama Mimarisi Tasarlayın

  • Mikro Hizmet Mimarisi

  • Uygulamaların Dağıtımı için Düzenleme Çözümü

  • API Entegrasyonu

 • Uygulamalar için Tasarım Güvenliği

  • Uygulamalar ve Hizmetler için Güvenlik

  • Anahtar Kasası

  • Azure AD Yönetilen Kimlikler

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön