Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

MySQL Geliştirmeye Giriş eğitim kursu, katılımcılara MySQL veritabanları için SQL ifadeleri, görünümleri, depolanmış prosedürler ve tetikleyicilerin nasıl geliştirileceğini öğretir. Katılımcılar ayrıca bir veritabanının nasıl tasarlanıp uygulanacağını ve yabancı anahtarlar, işlemler ve depolanan programlarla nasıl çalışılacağını öğrenirler.

Hedefler:

 • Herhangi bir veritabanıyla çalışmayı,

 • Bir veritabanıyla çalışmak ve SQL ifadelerini çalıştırmak için MySQL Workbench kullanmayı,

 • Veritabanından veri alın, ekleyin, güncellemeyi ve silimeyi,

 • Özet sorgular, alt sorgular, veri türleri ve işlevlerle çalışmayı,

 • Veritabanları için bir EER (gelişmiş varlık ilişkisi) modeli oluşturmak için MySQL Workbench'i kullanmayı,

 • Kendi veritabanlarını tasarlamayı ve uygulamayı

 • Saklanan prosedürler, işlevler, tetikleyiciler ve olaylar oluşturmak için MySQL kullanmayı,

 • İşlemleri yönetmeyi ve kilitlemeyi öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • Giriş
  İlişkisel Veritabanları ve SQL'e Giriş

  • İstemci / Sunucu Sistemlerine Giriş

  • İlişkisel Veritabanı Modeline Giriş

  • SQL ve SQL Tabanlı Sistemlere Giriş

  • SQL İfadeleri

  • Bir Uygulama Programından SQL Nasıl Kullanılır

 • MySQL Workbench ve Diğer Geliştirme Araçları

  • MySQL Workbench'e Giriş

  • SQL İfadelerini Çalıştırmak için Workbench Kullanma

  • Referans Kılavuzunu Kullanma

  • Komut Satırı İstemcisi

 • Tek Bir Tablodan Veriler Nasıl Alınır

  • SELECT İfadesine Giriş

  • SEÇME Maddesi

  • WHERE Maddesi

  • Madde TARAFINDAN SİPARİŞ

  • LIMIT Maddesi

 • İki Veya Daha Fazla Tablodan Veriler Nasıl Alınır

  • İç Birleşimler

  • Dış Birleşimler

  • Birleştirmelerle Çalışmaya Yönelik Diğer Beceriler

  • Sendikalarla Nasıl Çalışılır

 • Veriler Nasıl Eklenir, Güncellenir ve Silinir

  • Test Tabloları Oluşturma

  • Yeni Satırlar Ekleme

  • Mevcut Satırları Güncelleme

  • Mevcut Satırları Silme

 • Özet Sorguları Kodlama

  • Toplama İşlevleri,

  • Verileri Gruplama ve Özetleme

 • Alt Sorguları Kodlama

  • Alt Sorgulara Giriş

  • WHERE Maddesindeki Alt Sorgular Nasıl Kodlanır

  • Diğer Maddelerde Alt Sorgular Nasıl Kodlanır

  • Karmaşık Sorgularla Çalışma

 • Veri Türleri

  • Verileri Dönüştürme

  • Veri Türleriyle Çalışma

 • İşlevler Nasıl Kullanılır

  • Dize Verileri

  • Sayısal Veriler

  • Tarih / Saat Verileri

  • Bilmeniz Gereken Diğer İşlevler

 • Veritabanı Nasıl Tasarlanır

  • Veri Yapısı Tasarlayın

  • Bir Veri Yapısını Normalleştirme

  • Veritabanı Tasarımı İçin MySQL Workbench'i Kullanma

 • Veritabanları, Tablolar ve Dizinler Oluşturma

  • Veritabanları

  • Tablolar

  • Dizinler

  • Veritabanı Oluşturan Bir Komut Dosyası

  • MySQL Workbench Nasıl Kullanılır

  • Karakter Kümeleri ve Harmanlamalar

  • Depolama Motorları

 • Görünümler Nasıl Oluşturulur

  • Görünümlere Giriş

  • Görünümlerle Nasıl Çalışılır

  • Kaydedilmiş Programları Yazmak İçin Dil Becerileri

  • Depolanan Programlara Giriş

  • Prosedürel Kod Nasıl Yazılır

 • İşlemler ve Kilitleme

  • İşlemlerle Nasıl Çalışılır

  • Eş Zamanlılık ve Kilitleme ile Nasıl Çalışılır

  • Saklanan Prosedürler ve Fonksiyonlar Nasıl Oluşturulur

 • Saklanan Prosedürleri Kodlama

  • Saklanan İşlevleri Kodlama

  • Prosedürler ve Fonksiyonlarla Workbench Nasıl Kullanılır

  • Tetikleyiciler ve Olaylar Nasıl Oluşturulur

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön