Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

MySQL kullanarak SQL'e Giriş kursu, MySQL kullanarak SQL sorguları yazmaya yeni başlayan katılımcılar için tasarlanmıştır.

Hedefler:

 • MySQL'in nasıl çalıştığını,

 • MySQL ile rapor çıkarmak için SQL kullanmayı,

 • MySQL verilerini SQL ile değiştirmeyi,

 • Basit bir MySQL veritabanı oluşturmayı,

 • MySQL'de Görünümler ve Depolanan Prosedürler ile basit işler oluşturmayı,

 • MySQL'de tablolar oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • İlişkisel Veritabanı Temelleri

  • SQL'in Kısa Tarihi

  • İlişkisel Veritabanları

  • Tablolar

  • Satırlar

  • Sütunlar

  • İlişkiler

  • Veri tipleri

  • Birincil Anahtarlar

  • Yabancı anahtarlar

  • İlişkisel veritabanı yönetim sistemi

  • Popüler Veritabanları

  • Ticari Veritabanları

  • Popüler Açık Kaynak Veritabanları

  • Geçerli Nesne Referansları

  • SQL İfadeleri

  • Veritabanı Manipülasyon Dili (DML)

  • Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)

  • Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

 • Basit SEÇİMLER

  • Northwind Veritabanına Giriş

  • Bazı Temel Bilgiler

  • Yorumlar

  • Boşluk ve Noktalı virgül

  • Büyük küçük harf duyarlılığı

  • Tüm Satırlardaki Tüm Sütunları Seçme

  • Tabloları Keşfetmek

  • Belirli Sütunları Seçme

  • Belirli Sütunları Seçme

  • Kayıtları Sıralama

  • Tek Bir Sütuna Göre Sıralama

  • Birden Çok Sütuna Göre Sıralama

  • Sütun Konumuna Göre Sıralama

  • Artan ve Azalan Sıralar

  • Sonuçları Sıralama

  • WHERE Cümlesi ve Operatör Sembolleri

  • Eşitliği Kontrol Etmek

  • Eşitsizliği Kontrol Etme

  • Daha Büyük veya Daha Azını Kontrol Etme

  • BOŞ kontrol ediliyor

  • NEREDE ve SİPARİŞ VER

  • Eşitliği veya eşitsizliği kontrol etmek için WHERE cümlesini kullanma

  • Daha büyük veya daha küçük olup olmadığını kontrol etmek için WHERE yan tümcesini kullanma

  • BOŞ kontrol ediliyor

  • WHERE ve ORDER BY Birlikte Kullanma

  • WHERE Cümlesi ve Operatör Kelimeler

  • BETWEEN Operatörü

  • IN Operatörü

  • LIKE Operatörü

  • DEĞİL Operatörü

  • WHERE ile daha fazla SEÇİM

  • Birden Çok Koşulun Kontrol Edilmesi

  • VE

  • VEYA

  • Değerlendirme Sırası

  • Birden Çok Koşul İçeren SEÇMELER Yazma

 • Gelişmiş SEÇİMLER

  • Hesaplanan Alanlar

  • Birleştirme

  • Matematiksel hesaplamalar

  • Takma adlar

  • Alanları Hesaplama

  • Toplama İşlevleri ve Gruplama

  • Toplama İşlevleri

  • Verileri Gruplama

  • Farklı Kayıtları Seçme

  • Toplama İşlevleriyle Çalışma

  • Yerleşik Veri Manipülasyon İşlevleri

  • Ortak Matematik İşlevleri

  • Ortak Dize İşlevleri

  • Ortak Tarih İşlevleri

  • Veri Manipülasyon İşlevleri

 • Alt sorgular, Birleşimler ve Birlikler

  • Alt sorgular

  • Alt sorgular

  • Katılır

  • Tablo Takma Adları

  • Çoklu masa Birleştirmeleri

  • Birleştirmeleri Kullanma

  • Dış Birleşimler

  • Sendikalar

  • BİRLİĞİ TÜMÜ

  • UNION Kuralları

  • Sendikalarla Çalışma

 • CASE ile Koşullu İşleme

  • CASE kullanarak

  • CASE ile çalışmak

  • Kayıt Ekleme, Güncelleme ve Silme

  • INSERT

  • Kayıt Ekleme

  • GÜNCELLEME

  • SİL

 • Kayıtları Güncelleme ve Silme

  • Tablo Oluşturma ve Değiştirme

  • Veri tipleri

  • Tablolar Oluşturma

  • NULL Değerler

  • Birincil Anahtarlar

  • Yabancı anahtarlar

 • Tablolar Oluşturma

  • Sütun Ekleme ve Bırakma

  • Tabloları Yeniden Adlandırma

  • SQL Server

  • Oracle ve MySQL

  • Tabloları Düşürme

 • Görüntüleme

  • InnoDB Görünümleri Oluşturma

  • Görünümleri Bırakma

  • Görünümlerin Faydaları

  • Bir Görünüm Oluşturma

 • Saklanan Prosedürler

  • Saklanan Prosedürler Oluşturma

  • Saklanan Prosedürleri Bırakma

  • Saklanan Bir Prosedür Oluşturma

  • Depolanan Prosedürlerin Faydaları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön