Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

.NET Framework Sınıf Kitaplığı Temelleri eğitimi, katılımcılara C # dilini zaten bilen programcılar için .NET Core'a kapsamlı bir giriş sağlar.

Hedefler:

 • .NET Core'un felsefesini ve mimarisini tam olarak anlamayı

 • Paketleri, meta paketleri ve çerçeveleri anlamayı

 • .NET programlama modeli hakkında çalışma bilgisi edinmeyi

 • .NET uygulamalarında çoklu iş parçacığını etkili bir şekilde uygulamayı

Topics:

 • Giriş
  .NET Temelleri

  • Microsoft .NET nedir?

  • Ortak dil çalışması

  • Çerçeve Sınıf Kitaplığı

  • Dil Birlikte Çalışabilirliği

  • Yönetilen Kod

  • .NET Çekirdeği ve Çapraz Platform Geliştirme

 • Sınıf Kitaplıkları

  • .NET'teki bileşenler

  • Visual Studio Kullanan Sınıf Kitaplıkları

  • Referansları Kullanma

 • Paketler ve Çerçeveler

  • NuGet Paketleri ve Galerisi

  • Meta paketler ve Çerçeveler

  • .NET Core'daki paketler

  • Klasik .NET'ten .NET Core'a Taşıma

  • Visual Studio Paket Yöneticisi

  • Paketleri Kurmak

  • Paket Oluşturma

  • Meta Veriler ve Yansıma

 • Meta veriler

  • Yansıma

  • Geç bağlama

 • G / Ç ve Serileştirme

  • Dizinler

  • Dosyalar ve Akışlar

  • XML Serileştirme

 • Temsilciler ve Etkinlikler

  • Delegeler

  • Rastgele Sayı Üretimi

  • Anonim Yöntemler

  • Lambda İfadeleri

  • Etkinlikler

 • NET Programlama Modeli

  • Çöp toplama

  • Sonlandır ve İmha Et

  • Süreçler

  • Komut Satırı Bağımsız Değişkenleri

  • İş Parçacığı

 • .NET Threading

  • Threading Fundamentals

  • ThreadPool

  • Ön Plan ve Arka Plan Konuları

  • Senkronizasyon

  • Görev Paralel Kitaplığı

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön