Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

.NET Web Uygulama Güvenliği eğitimi, katılımcılara kötü niyetli bir kullanıcı rolünü oynamalarına izin vererek web uygulama güvenliğinin temellerini öğretir.

Hedefler:

 • Web uygulaması güvenlik açıklarından yararlanmak için kullanılan araçlara ve tekniklere aşinalık kazanmayı

 • Örnek bir web uygulamasına karşı profil oluşturma görevleri ve sızma testi gerçekleştirmeyi

 • Çeşitli girdi ekleme biçimleri ve bunlarla ilişkili karşı önlemler hakkında bilgi edinmeyi

 • IIS'yi güvenli ASP.NET web uygulamalarını barındıracak şekilde yapılandırma konusunda uygulamalı deneyim kazanmayı

 • Çeşitli şifreleme ve imzalama biçimlerini keşfetmek için .NET Framework'teki şifreleme sınıflarını kullanmayı

 • Birkaç farklı kimlik doğrulama yöntemi hakkında bilgi edinin ve bunların avantajlarını ve dezavantajlarını incelemeyi

Topics:

 • Giriş

  • Bir Siber Saldırının İş Üzerindeki Etkileri

  • Sektör İstatistikleri

  • Popülerlik Faktörleri

  • Web Uygulaması Zayıf Noktalar

 • HTTP İncelemesi

  • Giriş

  • Başlıklar

  • Fiiller

  • Durum

  • Talepler

  • Web Hata Ayıklama Proxy'leri

  • Protokol Analizörleri

 • OWASP İlk On

  • Giriş

  • Güncel İlk On Liste

 • Profil oluşturma

  • Giriş

  • Kurumsal Profil Oluşturma

  • Altyapı Profili Oluşturma

  • Ayak İzi, Tarama ve Parmak İzi

  • Uygulama Profili Oluşturma

  • Anonimlik

  • Karşı önlemler

 • Kriptografi

  • Giriş

  • Simetrik Şifreleme

  • Asimetrik Şifreleme

  • Kriptografik Hash Fonksiyonları

  • Anahtarlı Karma Mesaj Kimlik Doğrulama Kodları (HMAC)

  • Dijital imzalar

  • Dijital Sertifikalar

  • SSL, TLS ve HTTPS

 • Injection

  • Giriş

  • SQL Enjeksiyonu

  • ASP.NET ViewState

  • Fazla Gönderi

  • Karşı önlemler

 • Kimlik Doğrulamanın Temelleri

  • Giriş

  • Kimlik Bilgisi Türleri

  • İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

  • IIS Kimlikleri

  • IIS Anonim Kimlik Doğrulaması

 • Kimlik Doğrulama Protokolleri

  • HTTP Temel Kimlik Doğrulaması

  • HTTP Özet Kimlik Doğrulaması

  • Windows Kimlik Doğrulaması

  • İstemci Sertifikası Kimlik Doğrulaması

  • Form Kimlik Doğrulaması

  • Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması

  • Token Tabanlı Kimlik Doğrulama

 • OAuth 2.0

  • Giriş

  • Roller

  • İstemci Türleri

  • Hibe Türleri

  • Erişim Jetonu

  • OpenID Connect

  • IdentityServer

 • ASP.NET Kimliği

  • Giriş

  • OWIN

  • Visual Studio Şablonları

 • Yetki

  • Giriş

  • NTFS Yetkilendirmesi

  • URL Bazlı Yetkilendirme

  • Uygulama Düzeyinde Yetkilendirme

 • Uygulama Güvenlik Açıkları

  • Oturum Yönetimi

  • Siteler Arası Komut Dosyası (XSS)

  • Doğrudan Nesne Referansları

  • Hassas Verilerin İfşası

  • İşlev Seviyesi Erişim Kontrolü

  • Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF)

  • Platform Güvenlik Açıkları

  • Yönlendirmeleri ve Yönlendirmeleri Doğrulama

 • IIS Hardening

  • Saldırı Yüzey Alanının Azaltılması

  • En Az Ayrıcalık için Yapılandırma

  • İşleyici Eşlemeleri

  • ISAPI ve CGI

  • MIME Türleri

  • IP Adresi ve Etki Alanı Kısıtlamaları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön