Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Orta / İleri Java Programlama eğitimi, Java ve OO geliştirmedeki orta ve ileri konulara geçmeden önce geliştiricilere Java temel kavramlarının bir incelemesini sunar. Katılımcılar, lambdalar ve akışlar ile Java Platform Modül Sistemi (JPMS) ile işlevsel programlamayı öğrenirler. Birim testinde olduğu gibi UML, Tasarım Modelleri ve kalıtıma karşı kompozisyon kullanımı öğretilir.

Hedefler:

 • Object sınıfının önemli sözleşmeleri dahil olmak üzere Java temel bilgilerini,

 • Kalıtımın ve bileşimin kullanımlarını ve sonuçlarını ve arayüzlerin rolünü,

 • Uyum, birleştirme ve polimorfizm gibi temel OO ilkelerini,

 • JUnit test çerçevesini kullanın ve programın doğru davranışını doğrulamak için iddiaları yazmayı,

 • Sınıf diyagramlarında ve sıra diyagramlarında UML modellemeyi,

 • Fabrikalar ve tekillikler dahil olmak üzere, nesne oluşturma için gelişmiş teknikleri,

 • Strateji, Dekoratör ve Cephe dahil olmak üzere nesne kompozisyonu için yerleşik tasarım modellerini,

 • Genel sınıfları ve yöntemleri yazmayı ve kullanmayı

 • İç sınıflar için kullanım durumlarından yararlanmayı ve uygun olduğunda bunları kullanmak için mevcut kodu yeniden düzenlemeyi,

 • Özel ek açıklamalar oluşturmayı ve kullanmayı,

 • Yansımayı ve nasıl kullanılacağını,

 • İşlevsel arayüzlerin rolünü,

 • Lambda ifadelerini ve yöntem referanslarını ve bunları davranışı (yöntemler) geçirmek için kullanmayı,

 • Koleksiyonların ve diğer giriş kaynaklarının karmaşık işlemlerini gerçekleştirmek için Stream API'yi kullanmayı,

 • Java modülleri oluşturun ve kullanın, modül tanımlayıcılarını, modüler JAR'ları, dışa aktarımları ve bağımlılıkları ve modül yolunu,

 • Modüler JDK'nın yapısını ve davranışını ve modüler uygulamaları ve eski sınıf yolu tabanlı kodu nasıl desteklediğini,

 • Sınıf yolu tabanlı uygulamaları Java 11'e taşıyın, geçiş aşamalarını ve mevcut seçenekleri öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • Giriş: Birliğin Java Eyaleti

  • Java Sürüm Döngüsü

  • Yeni Java Sürümleri

 • İnceleme - Temel Bilgiler

  • Java Ortamı

  • Sınıflar ve Nesneler

  • Örnek Değişkenler, Yöntemler, Oluşturucular, Statik Üyeler

  • OO İlkeleri: Veri Kapsülleme, Uyum

  • Nesne Sözleşmeleri: toString (), equals () ve hashCode (), Comparable ve Comparator

  • Paketler, Numaralandırmalar, Diziler

  • İstisnalar

  • Tarih ve Saat API'si

  • Yeni Dil Özellikleri

 • Gözden Geçirme (Kalıtım ve Arayüzler)

  • UML'ye Genel Bakış

  • Miras

  • Tanım ve IS-A İlişkisi

  • Yöntemi Geçersiz Kılma, @Override

  • OO Prensipleri: İkame Edilebilirlik Prensibi, Polimorfizm ve Tipin Kapsüllenmesi, Kaplin, Açık-Kapalı Prensibi

  • Yapıcı Zincirleme

  • Arayüzler

  • Tanımlama ve Uygulama, Arayüz Türleri

  • Arayüz Kalıtımı

  • Yeni Arayüz Özellikleri (Java 8+)

  • Varsayılan Yöntemler, Statik Yöntemler

  • Fonksiyonel Arayüzler

  • Yönergeler

 • JUnit

  • Genel Bakış

  • Testler, Onaylar ve Fikstürler

  • Test Yazma ve Çalıştırma

  • İddialar

  • Test Fikstürleri, @Before ve @After, @BeforeClass ve @AfterClass

  • İstisnaları Test Etme

  • En İyi Uygulamalar ve Test Odaklı Geliştirmeye Genel Bakış (TDD)

 • Koleksiyonlar ve Jenerikler

  • Koleksiyonlara Genel Bakış

  • Jenerikler ve Tip Güvenli Koleksiyonlar

  • Elmas Operatörü

  • Listeler, Kümeler ve Haritalar

  • Arayüzler ve Sözleşmeler

  • Yineleme ve Otomatik Kutulama

  • Yardımcı Sınıflar - Koleksiyonlar ve Diziler

  • Genel Sınıflar Yazma

  • Genel Türlerle Kalıtım

  • Joker Karakter Parametre Türleri

  • Tür Silme

 • Nesne Oluşturma Teknikleri

  • Tasarım Desenlerine Genel Bakış

  • Nesne Oluşturmayı Kontrol Etme

  • Yeni Operatörün Sınırlamaları, Alternatif Teknikler

  • Tekli Desen

  • Basit Fabrika

  • Fabrika Yöntemi Kalıbı

  • Diğer Teknikler

  • Adlandırılmış Nesneler, JNDI

  • Bağımlılık Enjeksiyon Çerçeveleri

 • Kompozisyon ve Kalıtımı Etkili Kullanmak

  • Kalıtım ve Kompozisyon - Artıları ve Eksileri

  • Kompozisyon ve Yetki

  • HAS-A, İlişkileri KULLANIR

  • Strateji Modeli

  • Dekoratör Deseni

  • Cephe ve Diğer Desenler

  • Cephe, Proxy, Şablon Yöntemi

 • İç Sınıflar

  • Genel Bakış ve Motivasyon

  • Daha Güçlü Kapsülleme, Kurallar ve Uyarılar

  • İç Sınıfları Tanımlama ve Kullanma

  • Üye Düzeyi, Yöntem Yerel, Anonim Sınıflar

  • Statik Yuvalanmış Sınıflar

  • İç içe geçmiş Sınıflar, İç içe geçmiş Arabirimler, İç içe Enümler

 • Ek açıklamalar

  • Genel Bakış

  • Ek Açıklamaları Kullanma

  • Hedef ve Saklama Politikası

  • Ek Açıklama Parametreleri, Parametre Kısayolları

  • Özel Ek Açıklamalar Yazma

  • Sözdizimi, Meta Açıklamaları Kullanma

  • Özel Bir Ek Açıklama Kullanma

 • Yansıma

  • Genel Bakış ve API

  • Sınıf Denen Sınıf

  • Sınıf Nesnelerini Elde Etme ve İnceleme

  • Nesnelerle Yansıtıcı Olarak Çalışma

  • Örnekler Oluşturma, Yöntemleri Çağırma, Alan Değerlerini Ayarlama

 • Lambda İfadeleri

  • Fonksiyonel Arayüzler ve Lambdalar

  • Hedef Bağlam

  • Lambda İfadelerini Kullanma

  • Sözdizimi, Lambda Uyumluluğu

  • Değişken Yakalama

  • Tür Çıkarımı

  • Yöntem Referansları

  • Üç Tür Yöntem Referansı

  • Lambdaları Yöntem Referanslarına Yeniden Düzenleme

 • Canlı Yayınlar

  • Genel Bakış

  • Akışlar ve Koleksiyonlar

  • Bir Akışın Anatomisi,

  • Stream API'yi Anlamak

  • Ara İşlemler ve Akış Boru Hattı

  • Java 8 Fonksiyonel Arayüzler: Dayanak, Karşılaştırıcı, Fonksiyon

 • Akış İşleme

  • Filtreleme, Sıralama, Haritalama

  • Terminal İşlemleri

  • Koleksiyonerler

  • Kavramlar

  • Bölümleme ve Gruplama

 • Modüllere Giriş

  • Motivasyon ve Genel Bakış

  • Modül Türleri

  • Modüler JDK

  • Bizim yaklaşımımız

  • Modüllerle Çalışma

  • Modülleri Tanımlama ve Kullanma

  • Hizmetler

  • Uyumluluk ve Geçiş

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön