Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Orta Seviye Flutter eğitimi, katılımcılara daha sofistike, sağlam Flutter uygulamaları oluşturmayı amaçlar.Duyarlı tasarımın nasıl uygulanacağı, widget'ların stilini, durumu yönetmeyi, HTTP / HTTPS ile RESTful API çağrıları yapmayı ve daha fazlasını ilke edinir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

• Uygulamaların düzenini duyarlı bir şekilde hassas bir şekilde kontrol etmayi

• Kullanıcılardan form veri girişini işlemeyi

• Gezinme, menüler ve sekmelerle çoklu ekran uygulamaları yapmayı

• Çevrimiçi bir RESTful API'den veri okumak ve yazmak için Flutter'ı kullanmayı

• 3. taraf kitaplıkları bulmayı ve dahil etmeyi

Eğitim İçeriği

Giriş

Widget'larınızı Yerleştirme
Tüm sahneyi düzenlemek
MaterialApp widget'ı
The Scaffold widget
AppBar widget'ı
SafeArea widget'ı
SnackBar widget'ı
Flutter bir widget'ın boyutuna nasıl karar verir?
The dreaded “unbounded height” error
Flutter'ın düzen algoritması
Widget'ları diğerlerinin yanına veya altına yerleştirmek
Widget'larınız asla sığmayacak!
Ya fazladan boşluk kalırsa?
mainAxisAlignment
crossAxisAlignment
Genişletilmiş widget
Ya yeterli alan yoksa?
ListView widget'ı
Kapsayıcı gereci ve kutu modeli
Bir Kap içinde hizalama ve konumlandırma
Peki bir Konteynerin boyutunu nasıl belirlersiniz?
Özel düzen widget'ları
Yığın widget'ı
GridView widget'ı
Tablo widget'ı

Gezinme ve Yönlendirme
Yığın gezinme
İleri ve geri gitme
Bir sahne kapandıktan sonra sonuç alın
Çekmecede gezinme
Çekmece widget'ı
Çekmecenin doldurulması
Sekmede Gezinme
TabController
TabBar ve Sekmeler
İletişim kutusu widget'ı
showDialog () ve AlertDialog
İletişim Kutulu Yanıtlar
Gezinme yöntemleri birleştirilebilir

Pencere Öğelerinizi Stilize etmek
Flutter Tarzlarında Düşünmek
Renkler hakkında bir kelime
Metnin Stilini Ayarlama
Yazı stili
Özel yazı tipleri
Konteyner dekorasyonları
Kenarlık
BorderRadius
BoxShape
Widget'ları istifleme
Konumlandırılmış widget
Kart gereci
Temalar
Tema özelliklerini uygulama

Yönetim Devleti
Devlet nedir?
StatefulWidget'ta neler var?
Devletle ilgili en önemli kural!
Belirtilen geçme
Durum yedeklemesini kaldırma
Devlet yönetimine bir örnek
Devleti ne zaman kullanmalıyız?
Gelişmiş durum yönetimi
DevralınanWidget
BLoC
ScopedModel
Kancalar
Sağlayıcı
Redux

Flutter Uygulamanız Dosyalarla Çalışabilir
Flutter uygulamanıza kitaplıklar dahil etme
Bir kütüphane bulmak
Pubspec.yaml dosyasına ekleniyor
Kitaplığı içe aktarma
Kitaplığı kullanma
Futures, async ve wait
Neden beklesin?
Await
Async
Uygulamanıza bir dosya eklemek
Bir dosya yazmak
Ve okuyorum!
JSON kullanma
Uygulamanızın belleğini JSON'a yazma
JSON'u belleğe okuma
Paylaşılan Tercihler
Tercihler yazmak
Tercihleri ​​okumak için

HTTP ile RESTful API Çağrıları Yapma
API isteklerinin çeşitleri
HTTP GET veya DELETE isteği yapmak
HTTP PUT, POST veya PATCH isteğinde bulunma
Widget'lara HTTP yanıtları
Brute force – The easy way
FutureBuilder - Temiz yol
Kesin yazılmış sınıflar
Bir işletme sınıfı oluşturun
FromJSON () yöntemi yazın
Nesneyi hidratlamak için fromJSON () kullanın
Büyük bir örnek
Flutter'da bir GET isteği
Flutter'da bir DELETE isteği
Flutter'da bir POST ve PUT isteği

Firebase'i Flutter ile kullanma (izin verilen süre)
Firebase ile tanışın
Cloud Firestore
Bulut İşlevleri
Doğrulama
Firebase'in kendisini kurma
Firebase projesi oluşturma
Veritabanının oluşturulması
Bir iOS uygulaması oluşturma
Bir Android uygulaması oluşturma
FlutterFire eklentileri ekleme
Firestore'u kullanma
Bir koleksiyon almak
Sorgulamak
Yükseltmek
Silmek
Buradan nereye gidilir

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön