Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Orta Düzey JavaScript Dil Becerileri ve Kodlama Uygulamaları eğitim sınıfı, katılımcılara normal ifadeler, kapatmalar ve Ajax gibi JavaScript dil becerilerini nasıl kullanacaklarını ve yerleşik en iyi uygulamalara uyan hızlı çalışan kod yazmayı öğreten uygulamalı bir kurstur.

Hedefler:

• Verileri doğrulamak için normal ifadeler kullanmayı

• Yapılandırılmış istisna işlemeyi uygulamayı

• Belge Nesne Modeli (DOM) öğelerini düzenlemeyi

• Ajax isteklerini yönetmeyi

• Özel JavaScript nesne sınıfları oluşturmayı

• Kapanışlar gibi gelişmiş JavaScript tekniklerini kullanmayı

• Yerleşik kodlama standartlarını ve en iyi uygulamaları kullanarak JavaScript kodu yazmayı

Topics:

 • Giriş
  Hızlı JavaScript Özeti

  • Değişkenler ve Veri Türleri

  • İçsel JavaScript Nesneleri (Dize, Dizi, Tarih, Matematik)

  • Fonksiyonlar

  • Koşullu ve Yinelemeli Mantık

 • Düzenli ifadeler

  • Normal İfadelerin Yapı Taşları

  • JavaScript'te Normal İfadeler Uygulama

  • Normal İfade Nesne Yöntemleri

  • Normal İfadeleri Kabul Eden Dize Yöntemleri

  • Geri referanslar

  • Veri doğrulama

 • Yapılandırılmış İstisna İşleme

  • Try / catch kullanma

  • Kendi İstisnalarınızı Dışlamak

  • Nihayet kullanmak

 • Olay Odaklı JavaScript

  • Etiket Tabanlı ve Kod Tabanlı Olay İşleyiciler

  • Etkinlik Dinleyicilerini Ayarlama

  • Olay Geri Çağırma İşlevlerini Yazma

 • Belge Nesne Modeli

  • Eski DOM

  • W3C DOM Standardı

  • DOM Ağacına Geçiş

  • DOM Öğelerini Düzenleme

 • Ajax Geliştirme

  • XMLHttpRequest Nesnesini Oluşturma

  • Ajax İsteklerini Yönetme

  • HTML Yanıtı

  • XML Yanıtı

  • JSON Yanıtı

 • Nesne Tabanlı JavaScript

  • Düz JavaScript Nesnesi Oluşturma

  • Bir Nesne Sınıfı Oluşturma

  • Sınıf Oluşturucunun prototipini kullanma

  • Yerel JavaScript Nesnelerini Genişletme

 • JavaScript İşlevlerine Daha Yakından Bakış

  • Esnek Sayıda Bağımsız Değişkene Sahip İşlevler

  • Anonim İşlevler

  • İşlevleri Diğer İşlevlere ve İşlev Örneği Yöntemlerine Aktarma

  • Kapanışlar

 • Üretim Dereceli JavaScript

  • JavaScript Kodu Nereye Koyulur

  • .Js Dosyalarını Küçültme ve Sıkıştırma

  • JavaScript Hata Ayıklama

  • QUnit Kullanarak JavaScript Birim Testi

 • JavaScript En İyi Uygulamaları

  • Göze batmayan JavaScript

  • Sayfa Yapısını ve Mantığı Ayırma

  • Özellik Algılama yoluyla Aşamalı Geliştirme

  • Kodlama Standartları (Crockford / Yahoo)

 • JavaScript Çerçeveleri Anketi 

  • jQuery / jQuery kullanıcı arayüzü

  • Yahoo Kullanıcı Arayüzü

  • Prototype / script.aculo.us

  • Ext JS

  • Moo Araçları

  • Dojo