Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Planlama ve maliyet kontrolü konusunda kendini yetiştirmek isteyen proje yöneticileri ve mühendislerin zaman ve kaynak yönetiminin esaslarını kavrayarak planlama ve maliyet kontrol becerilerini arttırmalarını sağlamaktır.

Neler Öğreneceksiniz

Projelere hedef bazlı (süre/maliyet) bakabilme ve gerekli aksiyonları alabilme yetkinliğini kazanacak,


Projeleri zamanında tamamlamak için kullanılan yöntem ve tekniklere hakim olacak,


Projeleri hedeflenen maliyetle tamamlamak için gereken maliyet kontrol sistemlerini öğrenecek, bunları kendi şirketlerine göre yorumlayabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

Planlamaya giriş, proje yönetiminin ana bilgi alanlarından zaman ve kaynak yönetimi

Kritik Yörünge Metodu (CPM)

Ağ analizi ve hesaplamaları (Toplam bolluk hesabı)

Projelerde adam-saat, para, malzeme, makine ekipman gibi kaynakların yönetimi

Kaynak dengeleme ve analiz

Planlamada detay seviyeler

Zaman yönetiminde kazanılmış değer analizi ve yorumlanması

Planlamada kullanılan ortam ve yazılımlar (MS Excel, MS Project, Oracle Primavera P6 vb)

Projelerde Maliyet Kontrol Süreci

Proje Bütçeleri

Kazanılmış Değer Analizi (EVA) 

Maliyet takip ve raporlama, performans gösterge ve ölçütleri

Maliyet Tamamlanma Öngörüsü (CTC)

Zaman ve Maliyet Yönetimi Entegrasyonu

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön