Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

PostgreSQL Yönetimi eğitim sınıfı, öğrencilere PostgreSQL'in nasıl oluşturulacağını, sorgulanacağını, yönetileceğini, yedekleneceğini ve güvenli hale getirileceğini öğretir.

Hedefler:

 • Kaynak kodunu derlemeyi,

 • Yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma gerçekleştirmeyi,

 • Miras, bölümleme ve Tablo alanları ile çalışmayı,

 • Boş alanı yönetmeyi,

 • Güvenli PostgreSQL,

 • Yüksek kullanılabilirlik ve yüksek performanslı çözümler oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • PostgreSQL Giriş ve Mimarisi

  • Giriş ve Tarih

  • PostgreSQL Popülerliğinin Yükselişi

  • PostgreSQL için destek almak

  • PostgreSQL topluluğu

  • PostgreSQL'e başlarken

 • PostgreSQL Kurulumu

  • Kurulum seçenekleri: İkili ve Kaynak

  • İkili Kurulum

  • Kaynak Kurulumu

  • PostgreSQL dağıtımlarını tartışın

  • Bulutu ve barındırılan PostgreSQL'i tartışın

 • PostgreSQL Kümesi

  • Üst düzey PostgreSQL mimarisi

  • Bir kümenin tanımı

  • Yaygın PostgreSQL çalıştırılabilir dosyaları

  • PostgreSQL Kümesini Başlatma

  • Küme yapılandırma dosyaları

  • PostgreSQL Kümesini Başlatma ve Durdurma

 • Veritabanları ve Kullanıcılar Oluşturma

  • Şablonlar

  • PostgreSQL Veritabanları Oluşturma

  • Kullanıcılar, Gruplar ve Roller

  • PostgreSQL rol devralma

 • Güvenlik - Ana Bilgisayar Tabanlı Kimlik Doğrulama

  • Pg_hba.conf dosyası

 • PostgreSQL Yapılandırması

  • Postgresql.conf dosyası

  • Kalıcı konfigürasyon değişiklikleri yapmak

 • PSQL'e Giriş

  • PSQL istemcisini bağlama

  • PSQL komut satırı parametreleri

  • PSQL l meta Komutları

  • PSQL girişi ve çıkışı

 • PostgreSQL Veritabanı Nesneleri

  • PostgreSQL veri türüne genel bakış

  • PostgreSQL şemalarının tartışılması

  • Nesne adları ve arama yolu

  • Tablolar oluşturma, değiştirme ve bırakma

  • Görünümler oluşturma ve bırakma

  • Gerçekleştirilmiş görünümler oluşturma, yenileme, bırakma

  • COMMIT hakkında notlar

  • Büyük / küçük harfe duyarlılıkla ilgili notlar

 • PostgreSQL ile Verileri Kopyalama ve İçe Aktarma

  • PostgreSQL veri içe ve dışa aktarma yöntemleri

  • KOPYALA

  • PSQL meta komutunu kopyala

 • pgAdmin

  • Temel pgAdmin özelliklerine ve yardımcı programlarına genel bakış

  • PgAdmin gösterge tablolarının gösterimi

 • PostgreSQL Şifreleme

  • Beklemede şifrelemenin tartışılması

  • Aktarım sırasında şifreleme tartışması

  • PostgreSQL şifrelemenin geleceği

  • Temel SSL sunucusu kurulumu ve yapılandırması

 • PostgreSQL Yedekleme ve Kurtarma

  • PostgreSQL mantıksal yedekleme

  • PostgreSQL fiziksel yedekleme

  • Pg_dump kullanma

  • Pg_dumpall kullanma

  • Mantıksal yedeklemelerden kurtarma

  • Pg_restore kullanma

  • Çevrimdışı fiziksel yedekleme gerçekleştirme

  • Pg_basebackup'ı kullanma

  • Fiziksel bir yedekten kurtarma

  • PostgreSQL Akış Çoğaltma

  • Genel Bakış

  • PostgreSQL çoğaltma seçeneklerinin tartışılması

  • Bir çalışırken bekleme yapılandırması kurun

  • İzleme

  • Çoğaltma yuvaları

 • PostgreSQL Internals - Sistem Katalogları ve Küme Ayarları

  • Sistem kataloglarına genel bakış

  • Sistem görünümlerine genel bakış

  • Küme ayarlarını değiştirme

  • Günlük Kaydı ve İzleme Araçları

  • SQL sorgularını günlüğe kaydetme

  • Sistem günlüğü yapılandırması ve yönetimi

  • Pg_stat_statements'ı kurmak ve kullanmak

  • PostgreSQL istatistik görünümleri

  • EXPLAIN ile sorgu analizi

  • EXPLAIN çıktısını görselleştirme

  • PostgreSQL'i Yükseltmek

  • Küçük sürüm yükseltmeleri

  • Ana sürüm yükseltmeleri

  • Veri dönüştürme tartışması

  • pg_upgrade

 • Mantıksal Çoğaltma

  • PostgreSQL yerel mantıksal çoğaltmanın özellikleri

  • Mantıksal bir çoğaltma yapılandırması kurun

  • Sürekli Arşivleme ve Zamanında Noktayı Kurtarma (PITR)

  • Zaman Kurtarmada PostgreSQL Noktasını Yapılandırma

  • Bir PITR yedeklemesinden kurtarma

  • Zaman içinde belirli bir noktaya kurtarma

  • Popüler yedekleme yardımcı programlarının tartışılması

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön