Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Proje Yönetimine Giriş eğitimi, katılımcılara küçük ve büyük projeleri başarılı bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları kavramları, araçları ve teknikleri öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Etkili ve verimli proje yönetimi uygulamasıyla ilişkili beş temel süreç grubunu ve 38 temel yetkinliği,

Temel insan becerileri ve ekip çalışması dahil olmak üzere teknik temelli yeterlilikleri,

İşyerinde anında kullanım için gerekli olan öğrenilen kavramlar ve yöntemleri.

Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Kavramları
Kurumsal Ortamda Proje Yönetimi
Programlar
Projeler ve Alt Projeler
Portfolyolar
Proje Yönetim Ofisleri (PMO'lar)
Peki Proje Yönetimi nedir?
Proje Yönetimi Faaliyetleri
Proje Yönetim Süreci
Proje Aşamaları
Proje Yaşam Döngüsü (PLC)
Yuvarlanan Dalga Planlama
Başarılı Bir Projeyi Ne Tanımlar?
Proje Yönetim Üçgeni
Kritik başarı faktörleri
Proje Yöneticisinin Becerileri ve Bilgileri
Proje Yöneticisinin Rolü
Proje Katılımcıları
Proje Sponsoru
Paydaşlar
Proje Ekibi
Proje Ortamı
Kültür ve Tarz
Yapısı
Proje Yönetim Sistemi

Proje Yönetiminin İnsan Tarafı
İnsanlar Tarafı
Sosyal Stil Modeli
Davranışsal Boyutlar
Girişkenlik / Duyarlılık
Sosyal Tarz
Sosyal Stil Özellikleri
Sosyal Tarzlar, Güçlü Yönler ve Zorluklar
Sosyal Stil ve Yedekleme Davranışı
Çok yönlülük
Başkalarıyla Çalışmak
Analitik Sosyal Stil
Sosyal Tarzı Sürüş
Başkalarıyla Çalışmak (devamı)
Etkileyici Sosyal Tarz
Dostane Sosyal Stil
Güçlü Yönlerinizi Geliştirmek
Sınıflandırma Etiği
İletişim Süreci
Sanal İletişim

Projeyi Başlatma
Proje başlangıcı
İhtiyacı Tanımlama
Fizibilite Tanımlama
İhtiyaç ve Fizibilitenin Gösterilmesi
Proje Paydaş Yönetimi
Proje Tüzüğü
Proje Açıklaması
Proje amacı
Proje Hedefleri
Proje gereksinimleri
Üçgen Esnekliği

Projenin Planlanması
Neden Planlıyorsun
Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
Proje Yönetim Planının Bileşenleri
Proje kapsamı
Proje kapsam beyanı
Proje Çıktıları
Hariç tutmalar
Kısıtlamalar
Varsayımlar
Yaklaşmak
Satın Alma Yönetimini Planlayın
Etkili Bir Proje Planının Özelliği
Planlama Yatırımı

İş Kırılım Yapısı Kullanarak Ayrıştırma
Proje Ayrıştırma
Ayrıştırmanın Faydaları
İş Kırılım Yapısı Kullanarak Ayrıştırma
İş Dağılımı Yapısının Faydaları
İş Dağılımı Yapısı Hiyerarşisi
İş Kırılım Yapısı Formatı
Calisma paketi
İş Kırılım Yapısı Grafik Kuralları
İş Kırılım Yapısı Diyagramlama Kuralları
İş Kırılım Yapısı Listesi Kuralları
İş Kırılım Yapısı Sözlüğü
Aktivite Tanımı
Aktiviteler
Beceri Matrisi
Kapsam taban çizgisi

Tahmin
Doğruluk Tahmini
Çaba, Süre ve Maliyet
Çaba ve Süre
Çaba Tahmin Etme Yöntemleri
Ağırlıklı ortalama
Uzman Değerlendirmesi, Delphi ve Parametrik Tahmin
Benzer ve Bilgisayarlı Araçlar
Benzer Tahmin
Bilgisayarlı Araçlar
Fonksiyon Noktası Tahmini
Fonksiyon Noktası Analizi
Değişkenlerin Tahmin Edilmesi
Maliyet Tahmini
Maliyet Bütçeleme
Maliyet Temeli

Sıra ve Programın Belirlenmesi
Öncelik Diyagramlama Yöntemi (PDM)
Bağımlılıklar
Kilometre taşları
Ağ Şemasının Oluşturulması
Öncelik Mantığı
Faaliyet Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Faaliyet Süresinin Tahmini
Gecikme
Öncülük etmek
Takvimi uygulayın
Ağ Şartları
Kritik yol metodu
Kritik Yolu Belirleyin - İleri Geçiş
Float Hesaplama - Geri Geçiş
Gantt ve Çubuk Grafikleri
Zaman / Maliyet Hedefi

Organizasyon ve Personel Alımı
İnsan kaynakları planlaması
Proje Ekibini edinin
Sorumluluk Atama Matrisi
Kısıtlamalar
Kaynak Histogramları
Kaynak Seviyelendirme
Proje Ekibini Geliştirin
Takım Web Sitesi

Kontrol Planları
Kontrol için Planlama
Kalite Yönetim Planı
Kalite planlaması
Kalite güvencesi
Kalite kontrol
İletişim Yönetim Planı
İletişim Planının Geliştirilmesi
Kontrolü değiştir
Değişimin Nedenleri
Tipik Bir Değişiklik Kontrol Prosedürü

Risk yönetimi
Risk nedir?
Risk Yönetiminin Unsurları
Risk Yönetimi Planlaması
Risk tanımlaması
Nitel Risk Analizi
Risk Tepki Planlaması
Negatif Risk için Yanıtlar
Pozitif Risk ve Fırsat için Tepkiler
Risk Kaydı
Beklenmedik Durumlar ve Rezervler
Risk Yönetimi Yöntemi
Risk Yönetimi Çalışma Sayfası

Projenin Yürütülmesi
Proje Yürütme
Proje Aşamasını Yürütme Yönergeleri
Proje Planını Yürütmek için Araç ve Teknikler
Proje başlatma
Çalışma Sonuçları
Durum Raporları ile İlerlemeyi İzleme
Durum Toplantıları ile Proje Durumunun Değerlendirilmesi
Proje Yürütmenin Tuzakları

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Proje kontrolü
Anahtar Kontrol Faaliyetleri
Planlama ve İzleme ve Kontrol Karşılaştırması
Etkili İzleme ve Kontrol için Ön Koşullar
Performans İzleme ve Raporlama
Performans Raporları
Mevcut Durum Raporu
Orijinal Temel Rapor
Trend raporu
Anlatıma Genel Bakış Raporu
Moda analizi
Trendleri Yorumlamak
Kendinize Sormanız Gereken Sorular
Düzeltici İşlem Yapmak
Kaliteyi Kontrol Etmek İçin
Proje Süresini Kısaltmak İçin
Maliyetleri Düşürmek İçin
Artan Kapsamı Yerleştirmek İçin
Değişiklikleri İzleme ve Kaydetme
Talep Edilen Değişiklikler
Düzeltici eylemler
Proje Aşamasını İzleme ve Kontrol Etme Yönergeleri
Proje Kontrolüne Yönelik Tuzaklar

Projeyi Kapatmak
Kapanış
İdari Kapanış Faaliyetleri

Özet ve sonuç
Kritik başarı faktörleri
Proje Yönetim Fonksiyonları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön