Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Proje Yönetimi Yönetme eğitimi, yöneticilere donanımlarından, yazılımlarından ve personellerinden yararlanmayı öğretir. Katılımcılar, kurumsal ve müşteri projelerini zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için program ve proje yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşım öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Tutarlı bir programa ve proje yönetimi sürecine sahip olmanın önemini açıklamayı,

Şirketin süreç geliştirmede nerede olduğunu analiz etmeyi,

Uygulama için sonraki adımları belirlemeyi,

Programın / Proje Yönetim Ofisinin (PMO) rolünü ve nasıl kurulacağını / geliştirileceğini açıklamayı,

Birden çok projede riski dengelemek için portföy risk yönetimi tekniklerini kullanmayı,

Bir program / proje yönetimi metodolojisi seçmeyi ve uygulamayı,

Program / proje yönetimi yazılım araçlarını seçmeyi ve uygulamayı,

Sürekli bir iyileştirme süreci uygulamayı.

Eğitim İçeriği

Giriş
Program Yönetimi ve Proje Yönetimi Metodolojileri ve Yaşam Döngüleri
Yönetim Metodolojilerinin Seçilmesi
Yönetim Metodolojilerinin Uygulanması
Proje Yöneticilerini Yönetmek
Proje Portföylerini Yönetme
Proje Yönetimi Yazılım Paketlerinin Değerlendirilmesi
Sonuç

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön