Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Rapor Oluşturucu ile Rapor Oluşturma eğitimi, katılımcılara SQL Server 2014 Raporlama Hizmetleri raporlarını oluşturmak, biçimlendirmek ve özelleştirmek için Rapor Oluşturucu aracını nasıl kullanacaklarını öğretir.

Hedefler:

 • Veri kaynakları ve veri kümeleri oluşturmayı ve kullanmayı

 • Raporları oluşturmayı ve biçimlendirmeyi

 • Verileri özetlemek ve sıralamak için grupları kullanmayı

 • Gruplara esneklik eklemek için parametreleri birleştirmeyi

 • Veri sunumunu geliştirmek için grafikler ve haritalar oluşturmayı

 • Raporlarda özel ifadelerle çalışmayı

Topics:

 • Giriş
  SSRS'ye Genel Bakış ve Araçlar

  • Raporlama Hizmetlerinde Bulunan Özellikler

  • SQL Server 2014 Araçları

  • Rapor Yazmak İçin Rapor Oluşturucuyu Kullanma

  • Rapor Oluşturucunun Bağımsız Sürümünü Yükleme

  • Rapor Oluşturucu Kullanıcı Arayüzünü Keşfetme

  • SQL Server Belgelerini Kurmak ve Kullanmak

 • Veri Kaynakları ve Veri Kümeleri

  • Veri Kaynakları Oluşturma ve Kullanma

  • Paylaşılan ayetler Gömülü Veri Kaynakları

  • Veri Kümesi Oluşturma ve Kullanma

 • Yeni Raporlar Oluşturmak

  • Rapor Oluşturmak için Rapor Sihirbazlarını Kullanma

  • Boş Rapor Şablonundan Rapor Oluşturma

  • Tablix'i kullanma

  • Tablo ve Liste Raporları Oluşturma

  • Veri Raporlama için Matris Kullanma

 • Raporları Biçimlendirme

  • Metin Kutularını Kullanma

  • Rapor Öğeleri için Zengin Metin Biçimlendirmesi

  • Metin Kutusu Özelliklerini Yönetme

  • Çizgi ve Kutu Çizimi

  • Raporları Resimlerle Geliştirme

  • Üstbilgiler ve Altbilgiler

  • Bir Rapora Belge Haritası Ekleme

  • Raporları Farklı Biçimlerde Oluşturma

 • Özetleme ve Sıralama

  • Gruplar Nasıl Oluşturulur

  • Gruplara Toplamlar ve Toplamalar Ekleme

  • Ebeveyn / Çocuk Grupları ve Bitişik Gruplar

  • Tablix Özellikleri ve Verileri Gruplama

 • Parametrelerle Esneklik Ekleme

  • Bir Raporda Parametreler Oluşturma

  • Rapor Parametreleri ve Sorgu Parametreleri

  • Basamaklı Parametreleri Kullanma

  • Rapor Parametresi Özellik Yönetimi

  • SQL Sorgularıyla Parametreleri Kullanma

  • Bir Parametreye Göre Sıralama

  • Parametreleri Kullanarak Raporları Filtreleme

 • Gelişmiş Veri Görselleştirme

  • Grafikleri Kullanma

  • Göstergeleri Kullanma

  • Harita Ekleme

  • Veri Görselleştirme için Veri Çubuğu, Göstergeler ve Mini Grafikleri Kullanma

  • Veri Bölgelerini Yerleştirme

  • Detaylandırma Raporlarını ve Alt Raporları Kullanma

  • Detaylandırma Raporlarını Yönetme

 • Özel İfadeler

  • İfadeleri Anlamak

  • İfadeler Oluşturma

  • Rapor Değişkenlerini Kullanma

  • Arama, Arama Kümesi ve Çoklu Arama İşlevleri

  • Ek İfadelerle Çalışma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön