Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Redux , React için öngörülebilir bir durum kapsayıcısıdır. React uygulamaları daha karmaşık hale geldikçe, geliştiriciler genellikle uygulamalarında yönettikleri veri veya durum etrafında daha fazla yapıya ihtiyaç duyarlar. Redux JavaScript kitaplığı, bu ihtiyaç için bir çözüm sunar.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar:

• Ne zaman ihtiyaç duyulduğunu ve çeşitli alternatifler dahil olmak üzere durum yönetimini anlamayı

• Uygulamanın durumunu yönetmek için Redux'u kullanmayı

• React ve Redux'u birlikte kullanmayı

• React ve Redux 'un en iyi uygulamalarını uygulamayı

• Jest ve React Test Kitaplığını kullanarak React için birim testleri yazmayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Durum Yönetimi

Devlet nedir?
Durum Yönetimi kütüphanesine ne zaman ihtiyacınız var?
Redux Alternatifleri
Paylaşılan Durum için Bağlamı Kullanma
Sunucu Durumu: React Query, SWR veya GraphQL istemcisi

Redux
Redux nedir?
Avantajlar Kontrol Listesi
Redux İlkeleri
Temel Kavramlar (Mağaza, Durum, Azaltıcılar, Eylemler, Eylem Oluşturucular)
Tamamlayıcı Paketler
Redux'a ne zaman ihtiyacınız var?
Temel Redux Örneği (zaman yolculuğunu içerir)
Gotchas / İpuçları

Redux'u React ile Kullanma (React Redux Kitaplığı)

Fonksiyon Bileşenlerinde React ile Redux
UseSelector ve useDispatch Hooks
Sağlayıcı
Örnek
Sınıf Bileşenlerinde React ile Redux
Üst Düzey Bileşenler
Bağlantı işlevi
MapState fonksiyonları yazma
Harita yazmaDispatch Fonksiyonları
Örnek

Eşzamansız Eylemler (Redux Thunk)

Genel Bakış
Eşzamansız Eylemler (Thunks)
Kurulum
İlk Thunk'ınız
Tam CRUD Örneği

Hepsini Bir Araya Getirmek (React & Redux & Thunk)

Test yapmak

Araçlar (Jest, React Testing Library veya Enzim)
Sözdizimi
Vanilla JavaScript'i Jest ile Test Etme
Alaycı
Alay Modülleri
Alay İşlevleri
Hata Ayıklama Testleri
React Test Kitaplığı ile Bileşen Testleri
Enzimli Bileşen Testleri
Yüzeysel
Tam
Snapshot
Redux Eylemlerini ve Thunks'u, Redüktörleri, HTTP'yi Test Etme

İsteğe Bağlı Konular / SSS (zaman kalırsa)

Verim
Bir bileşenin işlenmesine ne sebep olur?
Wasted Renders
Memoization
React.memo
Pure Components

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön