Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration I eğitim kursu, katılımcılara bir Linux sisteminin temel çalışma ortamını öğretir ve bir komut terminaline etkileşimli olarak komutlar girerek gerçekleştirilebilecek yaygın olarak gerekli işlemleri tanıtır. Öğrenciler ayrıca GNOME Masaüstü Ortamında bulunan işlevlerden nasıl yararlanacaklarını da öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

RHEL 8 Bash Shell tekniklerini ve komutlarını kullanmayı,

Dosya koleksiyonlarını korumayı,

Etkileşimli düzenleyici yardımcı programlarını kullanarak dosyalar oluşturmayı,

Temel komut prosedürlerini oluşturmayı ve yürütmeyi,

Diğer kullanıcılarla iletişim kurmayı.

Eğitim İçeriği

Get Started with RHEL 8 / Access the Command Line
graphical login
non-graphical login
virtual consoles
Unix / Linux standards
BASH environment
BASH command line format
aliases (defining and using)
RHEL 8 system messages
editing shell command lines
keyboard control characters

Configure and Secure SSH - Part 1
command line operations - local host
command line operations - remote host

Get Help in RHEL 8
RHEL 8 help information
BASH command help information
RHEL 8 package help information
RHEL 8 on-line documentation
Linux graphical help information

Access Linux Filesystems
complete file specification
default parts of file specifications
directory specifications
file specification
file characteristics information
locating files and directories

Manage Files from the Command Line
basic file manipulation commands
more file manipulation commands
defining and using hard links
defining and using symbolic links
redirection of input, output, and error information
pipelines

Archive and Transfer Files
tar
gzip and gunzip
remote file operations - wget utility
remote file operations - ssh utilities
rsync
vsftpd package
managing vsftpd

Control Access to Files
protecting files (chmod, umask)
special file attributes (chattr, lsattr)

Create, View, and Edit Text Files
file manipulation commands
redirecting standard output
vim editor (introduction)
gedit editor (introduction)
nano editor (introduction)

Monitor and Manage Linux Processes
user working environment
user process characteristics
displaying process information (static) - ps
displaying process information (dynamic) - top
controlling process execution
adjusting process priority
process monitoring tools
cache management
process affinity

Install Red Hat Enterprise Linux 8
installing RHEL 8 system software
RHEL 8 directed installation
RHEL 8 directed installation - firstboot

Analyze Servers and Get Support
RHEL 8 administrative software
cockpit
RHEL 8 web-based portal

Install and Update Software
managing RHEL 8 software packages
rpm command usage
dnf / yum command usage
legacy (non-streamed) package repository setup
streamed (AppStream)package repository setup
Apache web server configuration

Manage Local Linux Users and Groups
user account management
/etc/passwd file
/etc/group file
user account creation
environment files
password aging
PAM
account deletion
RHEL 8 administrator responsibilities
using the root account

Configure and Secure Open SSH Service - Part 2
command line operations - remote host - ssh
Manage Networking
network configuration
host configuration
gateway configuration
maintaining system time via an ntp server
maintaining system time via chrony
time zone manipulation

Control Services and Daemons
RHEL 8 startup configuration
systemd target files
systemd services
systemd actions
systemd startup services
boot logging
systemd journal logging

Analyze and Store Logs
system logging mechanism
kernel message logging
system logging configuration
remote system logging
logrotate

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön