Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) System Administration II ğitim kursu, katılımcılara, uzun vadeli yönetim için gelişmiş konular içeren bir problem çözme yaklaşımı kullanarak bir RHEL 8 sistemini kurmak ve yönetmek için gereken komutları ve yöntemleri öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

RHEL 8 işletim sistemini kurmayı, güncellemeyi ve yüklemeyi,

Kullanıcı hesaplarını ve dizinleri ayarlamayı,

Bütünlük ve performans için yedeklemeler yapmayı,

Sistemi performans açısından izleyin ve ağ yazılımı ve özelliklerinin temel kurulumunu yapmayı.

Eğitim İçeriği

Improve Command Line Productivity
vim editor
invoking vim
.vimrc file
key vim features
advanced vim features
gvim
using command aliases and shell scripts

Using Regular Expressions with grep
regular expressions

Schedule Future Tasks
submitting a batch job with at
batch job logging with at
submitting a batch job with crontab
crontab file entry layout
uses of crontab entries
system level periodic processing via crond
periodic processing via a systemd timer

Control Access to Files with ACLs
special file attributes (SUID, SGID, STICKY)
special directory attributes (SGID, STICKY)
Access Control Lists (ACLs)
default directory access control lists (dACLs)

Install Red Hat Enterprise Linux 8 (with kickstart)
building a kickstart File
initiating Installation via a kickstart File
upgrading Red Hat Enterprise Linux 8
KVM virtual machine requirements
KVM virtual machine creation

Control the Boot Process
RHEL 8 system initialization sequence
Grand Unified Boot Loader (GRUB 2)
Grand Unified Boot Loader (GRUB 2) - components
Grand Unified Boot Loader (GRUB 2) - variables
Grand Unified Boot Loader (GRUB 2) - menuentries
RHEL 8 server single user mode
RHEL reset forgotten root password
kernel boot parameters
shutdown
install rescue mode

Maintain Basic Storage
disk device and partition operations
disk device information
MBR partition table concepts
GPT partition table concepts
Red Hat Enterprise Linux 8 system (boot) disk
MBR partition operations
GPT partition operations
file system operations
Red Hat Enterprise Linux 8 ext* file system layout
ext4 filesystem
superblock backup areas
Red Hat Enterprise Linux 8 xfs file system layout
xfs filesystem
unmounting filesystems
swapping and paging spaces
encrypted filesystems
changes to /tmp

Manage Logical Volumes
logical volume management concepts
logical volume management utilities
using the logical volume manager
physical volumes
volume groups
logical volumes
logical volume mirroring
logical volume backup
using logical volumes as swap space

Implement Advanced Storage Features
Stratis volume management concepts
using Stratis as a volume managing filesystem
Stratis volume management commands
using Stratis
VDO volume management concepts
using VDO as for volume compression
VDO volume management commands
using VDO

Manage Network Security
service specific access control
firewalld components
firewall interface - firewall-cmd
firewall interface - cockpit
iptables firewall

Access Network-Attached Storage
Network File System concepts
Network File System configuration
setting up the Network File System
starting up the Network File System
using the Network File System
Automounter - direct / indirect maps

Manage SELinux Security
SELinux concepts
SELinux files and utilities

Tune System Performance
Overview of performance management
Utilities for performance monitoring
Changing system and kernel parameters
Using tuned to define performance profiles

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön