Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Sanal BT Ekiplerini Yönetme kursu, BT yöneticilerine şehir, ülke veya dünyaya dağılmış olabilecek personeli nasıl yöneteceklerini öğretir. Öğrenciler, uzak ekiplerini etkin bir şekilde yönetmek için gereken taktikleri, teknikleri ve süreçleri öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Ekip oluşturma kavramlarına ve bunların sanal işyerinde uygulanmasına ilişkin içgörüleri,

Ekip uzaktayken bile ekip oluşumunu hızlandırmak için kullanabileceğiniz temel metodolojiler, ipuçları ve teknikleri.

Eğitim İçeriği

Sanal Takım Zorlukları
Tüm sanal ekipler için temel zorluklar
Saat dilimi, kültürel farklılıklar ve uluslararası bağlama göre büyütülen zorluklar

Anahtar Başarı Faktörleri
Takım / Proje paydaşları
Takım liderliği ve takım oluşturma
İş süreçleri ve kişilerarası ilişkiler

Ekip / Proje Paydaş Gözetimi
Maliyet ve gelir dağıtım modelinin önemi
Paydaş rolleri ve vizyonu
Öncelikler ve kaynaklar hakkında tanımlanmış anlaşma

Takım Liderliği ve Etkileşim
Liderlik tarzı
Ekip yapısı ve ekip üyesi beklentileri
Ekip tüzüğü, angajman kuralları ve daha fazlasını oluşturma
Ekip oluşturmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak araçlar ve teknikler

İş süreci
Gelişmiş proje ve departman yönetimi
Kilit konumlar arası süreçler ve iletişim
İletişim tabanlı teknoloji desteği
Sosyal medya tabanlı teknoloji desteği

Kültürel Zeka ve Ekip Oluşturma
İşyerinde çeşitliliğin değeri
İş etiği ve uygulamaları
Küresel kültürler, sözlü iletişim ve görgü kuralları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön