Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Sanal Dünyada İletişim eğitim kursu, katılımcılara meslektaşları, müşterileri, yönetimi, satıcıları, personeli ve diğerleriyle hem yüz yüze hem de sanal olarak çalışarak nasıl etkili bir şekilde iletişim kuracaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Duygusal zeka kavramlarını profesyonel avantajları için kullanmayı,

Sanal olarak çalışırken stratejik olarak en iyi iletişim ortamını seçmeyi,

Bilgi toplama ve diğer işyeri ile ilgili tartışmalar için yapılandırılmış sorgulama tekniklerini kullanmayı,

Sorunları ve konuları daha derinlemesine anlamak için yapılandırılmış dinleme teknikleri uygulamayı,

Kişisel ve profesyonel etkileşimlerin değerini en üst düzeye çıkarmayı.

Eğitim İçeriği

Duygusal zeka
Öz farkındalık ve özyönetim
Sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi
Merrill ve Reid Sosyal Tarzları
Analitik

Soru Türleri
Kapalı, açık ve yüksek getirili sorular

Soru Kullanımları / Amaçları
Doğruluk, açıklama, eksiksizlik, alaka düzeyi vb.

Aktif dinleme
Geleneksel aktif dinleme topolojisi
Bakım temelli dinleme topolojisi

Sanal iletişim türleri ve etkinliği
Yazılı
Telefon
Video

Dinleme Stilleri
Eylem, bilgilendirme vb.

Sanal Teknolojinin En İyi Uygulamaları
Senkronize iletişim araçları
Eşzamansız iletişim araçları

Görsel, İşitsel ve Kinestetik (VAK) İletişim
VAK'ı profesyonel avantajınız için nasıl kullanacağınızı anlamak

Bina uyum
İlk izlenimler: ilk on saniye
Uyum Oluşturmanın Önündeki Engeller
Uyum oluşturan teknikler

Problem Çözme Dinleme Çerçevesi
Kişi, konu, sunum ve ortam

Otorite ile konuşmak
Otorite ile konuşmak için ipuçları ve teknikler

E-posta İletişimleri
Senin yazılı mirasın
E-posta Yazarken İpuçları
E-posta verimliliğinizi artırmanın yolları

Vücut dili
Beden dilini bir iletişim aracı olarak kullanmak
Başkalarını gözlemlemek
Başkaları seni gözlemlediğinde

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön