Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Scrum ve Lean ile Agile Projeleri Yönetme kursu, öğrencilere projelerini Scrum çerçevesini kullanarak Yalın ilkelerine göre nasıl yöneteceklerini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Scrum ve Agile'ın kökenleri ve temelleri hakkında bilgi sağlamayı,

Anahtar Scrum "eserlerinin" ayrıntılı bir açıklamasını sunmayı,

Scrum Master'ın rolünü derinlemesine kavramayı,

Yalın ilkeleri ve bunların Scrum ile nasıl uygulanacağını anlamayı,

Deneyimsel egzersizler aracılığıyla Scrum uygulamalarının derinlemesine anlamayı.

Eğitim İçeriği

Çevik Genel Bakış
Çevik Potansiyel
Çevik Manifesto
Çevik Tek Başına Yeterli Değil
Çevik Başarısız Olabilir mi?
En İyi Çevik

Scrum'a Genel Bakış
Görev ve Sorumluluklar
Nasıl çalışır
Eserler
Scrum Kuralları
Bitti'nin Tanımı

Yazılım Projelerine Özgü Yalın Uygulamalar
Yalın İlkeler
Değer akışı haritalama
Set Yönetimi - İş Listesi, Verimlilik, Giderler
Kanbanlar ve Kuyruklar
Daha Küçük Partiler Penny Lab
Devam Eden Çalışma Sınırları - Uçak Laboratuvarı
Hedefler ve Ölçümler
Scrum Lab'da Yalın İlkelerden Yararlanma

Ürün Sahibi Rolleri ve Sorumlulukları
Gerçek Ürün Sahibi Lütfen Ayağa Kalkar mı?
Ürün İş Listesi ve Gereksinimler
Roller ve Kişiler
Çiviler ve Özel Hikayeler

Kendi Kendini Yöneten Ekibe Rehberlik Etmek
Yönetime Karşı Liderlik
Çevik Liderin Rolü
Liderlik Laboratuvarı
Hizmetkar Liderlik
Kültürü ve Davranışı Değiştirmek
Bilgi Çalışanlarını Motive Etmek
Küçük Değişiklikler, Ne Zaman Harekete Geçeceğini Bilerek
Kuvvet Alanı Analizi Laboratuvarı

Çevik Planlama
Çevik Planlama Kavramı ve Şartları
İş Durumu ve Değer Analizi
Proje Şartı
Müşteri Değeri Önceliklendirme
Minimal Pazarlanabilir Özellik / Minimum Canlı Ürün
Ürün İş Listesi
Ürün İş Listesini Tanımlama
Kullanıcı Hikayeleri - İş İşlevselliği
İş Listesinin Önceliklendirilmesi
Ürün İş Listesi Laboratuvarı Oluşturma

Çevik Tahmin
Hikayeler ve Boyutlandırma
Bağıl Boyutlandırma
Geniş bant Delphi
Planlama Poker
Yakın İlgi Alanı Tahmini
Takım Tahmin Yöntemi
Çevik Tahmin Laboratuvarı

Sürüm Planlama
Yayın Planlama Girdileri ve Çıktıları
Hız Odaklı Salım Planlama
Sabit Zamanlı Sürüm Planlaması
Kurs Projesi Laboratuvarı için Yayın Planlama

Metrikler ve İlerlemeyi Ölçme
Gittiğiniz Gibi Planlama
Bilgi Radyatörlerinin İncelenmesi
Hız ve Ölçüm İlerlemesi
Scrum Metrikleri
Yalın Metrikler
Daha Kolay Metrikler
Metrik Laboratuvarı
Ufku İzlemek

Sprintler
Sprint Planlama
Sprint Aktiviteleri
Sprint İncelemesi
Sprint Retrospektif
Sprint Planlama ve Yürütme Laboratuvarı
Sprint İnceleme Laboratuvarı
Sprint Retrospektif Laboratuvarı

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön