Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Secure Coding in C ve C ++ 'da Güvenli Kodlama eğitimi, katılımcılara sağlık sektörü bağlamında temel siber güvenlik kavramlarını öğretir. Öğrenciler, C ve C ++ 'da güvenli kod en iyi uygulamalarını ve veri ihlallerini önlemek için yaygın güvenlik testi tekniklerinden nasıl yararlanılacağını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Temel siber güvenlik kavramlarına aşina olmayı,

Sağlık sektörünün güvenlik özellikleri hakkında bilgi edinmeyi,

C ve C ++ kodunuzdaki güvenlik zorluklarının üstesinden gelmeyi,

Güvenlik açıklarını ve sonuçlarını belirlemeyi,

C ve C ++ 'da en iyi güvenlik uygulamalarını öğrenmeyi.

Eğitim İçeriği

Siber Güvenlik Temelleri
Güvenlik nedir?
Tehdit ve risk
Siber güvenlik tehdit türleri

Güvensiz yazılımın sonuçları
Kısıtlamalar ve pazar

Yönetmelikler ve standartlar
Sağlık bilgi sistemleri için düzenlemeler
Tıbbi cihaz düzenlemeleri

Sağlık sektöründe siber güvenlik
Sağlık hizmetlerinde tehditler ve eğilimler
Tıbbi cihazlara yönelik tehditler
Eski sistemlerin sorunu

Arabellek Taşması
Montaj temelleri ve çağrı kuralları
x64 montaj temelleri
Kayıtlar ve adresleme
En yaygın talimatlar
X64'te çağrı kuralları

Bellek yönetimi güvenlik açıkları
Bellek yönetimi ve güvenliği
Gerçek dünyadaki güvenlik açıkları
Tampon güvenlik sorunları
Yığın üzerinde arabellek taşması
Yığın üzerinde arabellek taşması
İşaretçi manipülasyonu

En iyi uygulamalar ve bazı tipik hatalar
Güvenli olmayan işlevler
Güvenli olmayan işlevlerle başa çıkmak
Asctime () ile sorun nedir?
C ++ 'da std :: string kullanma

BOF'ye yol açan bazı tipik hatalar
Sonlandırılmamış dizeler
readlink () ve dize sonlandırma
C ++ 'da C stili dizeleri işleme
Kötü amaçlı dizi sonlandırma
Dize uzunluğu hesaplama hataları
Tek tek hatalar
VxWorks TCP 'Acil Veri' ayrıştırmada tek tek hata
Hiçbir şey tahsis etmemek

Yaygın Yazılım Güvenliği Zayıf Yönleri
Güvenlik özellikleri
Doğrulama
Parola yönetimi

Giriş doğrulama ilkeleri
Kara listeler ve beyaz listeler
Veri doğrulama teknikleri
Örnek olay incelemesi: Natus Xltek NeuroWorks 8'de eksik giriş doğrulaması
Ne doğrulanmalı: saldırı yüzeyi
Nerede doğrulanmalı: derinlemesine savunma
Nasıl doğrulanır: doğrulama ve dönüşümler
Çıktı temizleme
Kodlama zorlukları
Normal ifade ile doğrulama

Injection
Injection prensipleri
Injection saldırıları
Kod yerleştirme

Tamsayı işleme sorunları
İmzalı numaraları temsil etmek
Tamsayı görselleştirme
Tamsayı yükseltme
Tamsayı taşması
İmzalı / imzasız kafa karışıklığı
Tamsayı kesme
Örnek olay: WannaCry
En iyi uygulamalar

Dosyalar ve akışlar
Yol geçişi
Yol geçişi ile ilgili örnekler
Yol geçişi için en iyi uygulamalar

Biçim dizesi sorunları
Printf () ile ilgili sorun

Zaman ve durum
Yarış koşulları

Hatalar
Hata ve istisna işleme ilkeleri
Hata yönetimi
İstisna işleme

Kod kalitesi
Veri işleme
Kontrol akışı
Sinyal işleme
Nesne yönelimli programlama güçlükleri
Bellek ve işaretçiler
Dosya G / Ç

Savunmasız Bileşenleri Kullanma
Çevreyi değerlendirmek
Sertleştirme
Örnek olay incelemesi: Alaris Gateway İş İstasyonunda tedarik zinciri saldırısı
Güvenlik açığı yönetimi
Yama yönetimi
Hata ödül programları
Güvenlik açığı veritabanları
Güvenlik açığı derecelendirmesi - CVSS
DevOps, derleme süreci ve CI / CD
Güvenli olmayan derleyici optimizasyonu

Güvenlik Testi
Güvenlik testi ile işlevsel test karşılaştırması
Manuel ve otomatik yöntemler
Güvenlik testi teknikleri ve araçları
Kod analizi
Dinamik analiz

Güvenli kodlama ilkeleri
Matt Bishop'tan sağlam programlamanın ilkeleri
Saltzer ve Schröder'in güvenli tasarım ilkeleri
Ve şimdi ne olacak?
Yazılım güvenlik kaynakları ve daha fazla okuma
C ve C ++ kaynakları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön