Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Snowflake, SQL'i destekleyen popüler bir veri ambarı platformudur. Bu Snowflake SQL eğitim kursunda, katılımcılar SQL kullanarak Snowflake'i sorgulama becerilerini büyük ölçüde artıracaklar.

Neler Öğreneceksiniz

SQL ifadelerini çalıştırmak, gelişmiş analitiği almak ve grafikler ve çizelgeler oluşturmak için Snowflake veritabanıyla çalışmayı,

Çok çeşitli Snowflake analizlerini öğrenmeyi,

Alınan yanıt kümelerini sıralamak için gelişmiş Sıralama Ölçütü yöntemlerini kullanmayı,

Birleştirmeleri ve Alt Sorguları tam olarak anlamayı ve kullanmayı,

Case, Coalesce ve Decode kullanarak verileri sorgulamayı,

Snowflake sisteminde tablolar ve görünümler oluşturmayı.

Eğitim İçeriği

Temel SQL İşlevleri
Giriş
Varsayılan Veritabanınızı ve Şemanızı Ayarlama
Bir Tablodaki SELECT * (Tüm Sütunlar)
Tablodaki Belirli Sütunları SEÇİN
Önde mi, Arkada Virgül mü?
Daha iyi Hata Ayıklama Yetenekleri için Virgüllerinizi öne yerleştirin
Verileri Anahtar Kelimeye Göre Sırala
ORDER BY İfadesinde Sütun Adı veya Numarası kullanın
Farklı Teknikler Kullanılarak İki SİPARİŞ Örneği
SİPARİŞ NUMARASINI Azalan Sıraya Değiştirme
NULL Değerler En Son Artan Modda sıralanır (Varsayılan)
Nulls First Komutunu Kullanma
NULL Değerler İlk Olarak Azalan Modda (DESC) sıralanır
Nulls Last Komutunu Kullanma
Büyük Sıralama - Küçük Sıralama
Adlar ve Sayılar kullanan Çoklu Sıralama Anahtarları
Türler Alfabetiktir, Mantıksal DEĞİLDİR
Mantıksal Olarak Sıralamak İçin Değerli Bir CASE İfadesi Kullanma
Mantıksal Olarak Sıralamak İçin Aranan Bir CASE İfadesi Kullanma
Test - Küçük Bir Sıralama Ekleyebilir misiniz?
Cevap - Küçük Bir Sıralama Ekleyebilir misiniz?
Mantıksal Olarak Sıralamak için Kod Çözmeyi Kullanma
Bir Sütun Adı ALIAS nasıl yapılır
Eksik Virgül yanlışlıkla Takma ad olabilir
Çift Çizgi kullanan yorumlar Tek Satır Yorumlardır
Multi-Lines için Yorumlar
Satır Başına Çift Kesikli Çizgi Olarak Çok Satırlar için Yorumlar
Yorumlar, SQL Hatalarını Bulmak İçin Harika Bir Tekniktir
Popüler Kar Tanesi İşlevleri
Verileri Kar Tanesine Zahmetsizce Taşıyın
Verileri Buluta Zahmetsizce Taşıyın

WHERE Maddesi
WHERE Cümlesi Geri Dönen Satırları sınırlar
WHERE Cümlesi Karakter Verileri İçin Tek Tırnak İhtiyaç Duyar
WHERE Tümcesinde ALIAS Sütunu Kullanma
Sayıların Tek veya Çift Tırnak İhtiyacı Yok
Eşitliği Kullanarak NULL Değerleri Aramak Hiçbir Şey Vermez
NULL'larla uğraşırken IS NULL veya IS NOT NULL kullanın
Büyüktür OR Eşittir (> =) kullanma
VE WHERE Maddesinde
Sorun Giderme VE
VEYA WHERE Maddesinde
Sorun Giderme VEYA
NEDEN VEYA Her Defasında Sütun Adını Kullanmalı?
Karakter Verisinde Sorun Giderme
AND İfadesinde Farklı Sütunları Kullanma
Öncelik Sırası nedir?
Öncelik Sırasını değiştirmek için Parantezleri Kullanma
OR yerine bir GİRİŞ Listesi kullanma
IN Listesi Mükemmel Bir Tekniktir
IN Listesi - OR aynı Sonuçları getirir
IN Listesi Karakter Verilerini Kullanabilir
NOT IN Listesinin Kullanılması
NOT IN Listesindeki Boş Değerler Satır Yok Döndürür
NOT IN Listesi ile Boş Değerleri Ele Alma Tekniği
BETWEEN Bildirimi Kapsayıcıdır
BETWEEN İfadesi de Kapsayıcıdır
BETWEEN İfadesi Karakter Verileri İçin Çalışır
LIKE, Joker Karakter Yüzdesi '%' ve Alt Çizgi '_' kullanır
LIKE komutu Alt Çizgi, bir Karakter için Joker Karakterdir
Vaka Sorunlarını Ele Almak İçin Yukarı ve Aşağı Kullanma
ILIKE İşleyici Durum Sorunlarını Kullanma
"Y" İle Biten Bir Kişiyi Bulmak
LIKE Komutundaki Kaçış Karakteri Joker Karakterleri değiştirir
Karakterlerden Kaçış LIKE Komutunda Joker Karakterleri Kapat

Farklı, Gruplama Ölçütü, Üst ve Pivot
Distinct Command
Farklı ve GRUPLAMA
TOP Komutu
ORDER BY Kullanıldığında TOP Command mükemmeldir!
FETCH Maddesi
Örnek ve Tablo örneği
TOP ve Örnek
Pivot Komutu

Toplama
Beş Küme vardır
Toplamalarda Sorun Giderme
Toplamalar ve Normal Sütunlar Karıştığında GRUPLAMA
GROUP BY Grup başına bir satır sunar
GROUP BY Dept_No veya GROUP BY 1 aynı şey
WHERE ile Satırları Sınırlandırma ve Performansı İyileştirme
Toplamadaki Madde, gereksiz Hesaplamaları sınırlandırır
Anahtar Kelime VARLIK, Toplamaları Tamamlandıktan sonra Toplamaları test eder
Anahtar Kelime SAHİP OLMAK, Toplamlar için Ekstra WHERE Maddesi gibidir
Üç tür Gelişmiş Gruplama
Gruplama Gruplama Setleri
GROUP BY Gruplama Setleri Cevap Seti
TOPLAMAYA GÖRE GRUPLAMA
Toplama Sonuç Kümesine Göre Gruplama
Küp Bazında GRUP
Küp Sonuç Kümesine Göre Gruplama

Birleştirme İşlevleri
ANSI Olmayan Sözdizimi kullanan iki tablo birleştirme
Tablo Diğer Adları ile ANSI Olmayan Sözdizimi kullanan iki tablalı bir birleştirme
Tüm Sütunları Tam Olarak Nitelendirebilirsiniz
ANSI Sözdizimi kullanılarak iki tablalı birleştirme
Her iki Sorgu da aynı Sonuçlara ve Performansa sahip
Sol dış katılma
Sol Dış Birleştirme Sonuçları
(+) Kullanarak LEFT OUTER JOIN
RIGHT OUTER JOIN
Sağ Dış Birleşim Örneği ve Sonuçlar
RIGHT OUTER JOIN (+) Kullanarak
Tam Dış Birleştirme
Tam Dış Birleşim Sonuçları
Hangi Tablolar Sol, hangileri Sağ?
Ek VE Maddesi ile DAHİLİ BİRLEŞTİRME
ANSI INNER JOIN ile Ek VE Maddesi
Ek WHERE Maddesi ile ANSI INNER JOIN
Ek WHERE Maddesi ile OUTER JOIN
Ek VE Maddesi ile DIŞ BİRLEŞTİRME
DREADED Ürün Katılımı
DREADED Ürün Katılım Sonuçları
Geleneksel Sözdizimi ile Kartezyen Ürün Birleşimi
ANSI Sözdizimi ile Kartezyen Ürün Birleştirme
CROSS JOIN
CROSS JOIN Cevap Seti
Öz Birleştirme
Bir İlişkili Tablo, İki Tabloyu Birleştiren Bir Köprüdür
5 Masalı Birleştirme - Mantıksal Sigorta Modeli

Tarih İşlevleri
Geçerli tarih
Current_Date, Current_Time ve Current_Timestamp
Current_Time ile LocalTime Karşılaştırması
Local_Time ve Local_Timestamp with Precision
Bir tarihten Gün Ekleme veya Çıkarma
ADD_MONTHS Komutu
1 Yıl Eklemek için ADD_MONTHS Komutunu Kullanma
5 Yıl Eklemek için ADD_MONTHS Komutunu Kullanma
To_Char Komutunu Kullanarak Tarihi Biçimlendirme
To_Char ile Tarih ve Saati Biçimlendirme
Dolar İşaretlerini biçimlendirmek için To_Char komutu
Sayıları Biçimlendirmek için To_Char Komutu
EXTRACT Komutu
DATES ve TIME tarihinden EXTRACT
Ekstrakt Kullanımı
DATES ve TIME tarihinden EXTRACT İsteğe Bağlı Sözdizimi
Tarih ve Saat Bölümlerini Çıkarmak için Başka Bir Seçenek
Ayıklamak için Date_Part kullanma
To_char kullanılarak Gün, Ay ve Yılın Örtülü Özü
Tarih Kullanan Date_Part İşlevi
Bilinmesi Gereken Harika Tarih İşlevleri
DAYOFWEEK ve bir CASE Beyanı
Yılın İlk / Son Haftaları İçin Yıl ve Günler
İlk Gün ve Son Gün İşlevleri
Dateadd İşlevini Kullanarak Tarih Değerlerini Artırma
Dateadd Kullanarak Zaman Değerlerini Artırma
Datediff komutu
Sütun Verilerindeki Datediff Fonksiyonu
DATEDIFF İşlevinin Kullanılması Arasındaki Günlerin Hesaplanması
Tarihi Zaman Damgası Olarak Değiştirme
İçinde Bulunulan Ayın İlk Gününü Bulun
Aralıkları Kullanma
Gün, Ay ve Yıl Aralıklarını Kullanma
Karmaşık Aralık

Analitik
Row_Number Komutu
Qualify'ı kullanarak Sınıf_Kod Başına En İyi İki Öğrenciyi Bulun
Türetilmiş Bir Tablo Kullanan En İyi İki Öğrenciyi Bulun
RANK Komutanlığı
DESC Sırasına Göre Sıralamak için RANK Alma
RANK () AŞIRI ve PARTİSYON
RANK () OVER ve bir Yeterlilik Beyanı
RANK () OVER ve İLE Türetilmiş Tablo
RANK - DENSE_RANK
DENSE_RANK () OVER ve PARTITION BY
DENSE_RANK () BÜYÜK ve KALİTE
Hesaplamada 14 satır ile PERCENT_RANK () ÜZERİ
Hesaplamada 21 satır ile PERCENT_RANK () ÜZERİ
PERCENT_RANK () OVER ve PARTITION BY
CSUM
CSUM - Açıklanan Sıralama
CSUM - Öncesinde Açıklanan Sınırsız Satır
CSUM - Verileri Anlamlandırma
CSUM - Büyük ve Küçük Sıralama Anahtarları
ANSI OLAP - PARTITION BY İfadesi ile Sıfırlama
Bölümlere Göre Toplamlar ve Alt Toplamlar
SUM taşınıyor
SUM her 3 satırda bir taşıma Vs. Sürekli Ortalama
Hesaplamaya Göre Bölümleme, Hesaplamaları Sıfırlar
Hareketli ortalama
Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?
Sıralama, Hareketli Ortalama (MAVG) için nasıl çalışır?
Hareketli Ortalama her 3 satıra Vs. Sürekli Ortalama
By Partition BY ANSI OLAP'ı sıfırlar
ANSI Sözdizimini Kullanarak Farkı Taşıma
Bölümleme Ölçütü ile ANSI Sözdizimi Kullanarak Farkı Taşıma
MIN ile Sonraki Satırda Bir Sütunun Değerini Bulma
PARTITION BY ile Sonraki Satırda Bir Sütunun Değerini Bulma
Gelecek Satırlarda Bir Sütunun Birden Çok Değerini Bulma
MAX Kullanarak Sonraki Tarihi Bulmak
Bir Sıralı Numara için COUNT OVER
ROWS UNBOUNDED PRECEDING kullanarak COUNT OVER
MAX OVER Komutu
Sıfırlama ile PARTITION BY MAX OVER
MIN OVER Komutu
PARTITION BY ile MIN OVER Komutu
Tarihler Arasındaki Boşlukları Bulmak
İlk 3 Gün İçin Her Ürün_Kimliği İçin CSUM
FIRST_VALUE kullanılıyor
FIRST_VALUE
Bölümlendirmeli FIRST_VALUE
FIRST_VALUE Row_Number ve Qualify ile birleştirildi
FIRST_VALUE ve Türetilmiş Tablo ile Satır_Numarası
LEAD kullanma
LEAD'i PARTITION İfadesi ile Kullanma
LEAD'i 2 Ofset ile Kullanma
LEAD'i 2 Ofset ve PARTITION ile Kullanma
LAG kullanma
LAG'yi PARTITION İfadesi ile kullanma
LAG'yi 2 Ofsetle Kullanma
LAG'yi 2 Ofset ve PARTITION ile Kullanma
CUME_DIST
Bölümlü CUME_DIST
GÜNCEL SATIR VE SINIRSIZ TAKİP
Farklı Pencereleme Seçenekleri
LISTAGG Temel Örneği
Başka Bir LISTAGG Örneği
Boru Ayrılmış Listeli LISTAGG
Gruplarda Virgülle Ayrılmış Liste İçeren LISTAGG
MEDIAN İşlevi
MEDIAN Örneği
Bölümleme ve WHERE Maddesi ile ORTANCA
Bölümlendirmeli ORTANCA
NTILE İşlevi
Ntile Nasıl Çalışır?
Nil
Ntile Devamı
Nil Yüzdelik Dilim
Başka bir Nil Örneği
Nicelikleri Kullanma (Dörtlü Bölümler)
10 Değeri Kullanan NTILE
Bölmeli NTILE
NTH_VALUE İşlev ve Sözdizimi
NTH_VALUE Bağımsız Değişkenler
NTH_VALUE
Bölümlü NTH_VALUE
Bölümleme ve Boş Değerleri Yoksayma ile NTH_VALUE
PERCENTILE_CONT İşlev Açıklaması ve Sözdizimi
PERCENTILE_CONT Hakkında Nihai Sonuç Bilgileri
PERCENTILE_CONT İşlev Bağımsız Değişkenleri
PERCENTILE_CONT Örneği
Yüzde Değişimli PERCENTILE_CONT Örneği
PARTITION Örneğiyle PERCENTILE_CONT
PERCENTILE_CONT PARTITION ve (0.4) ile
PERCENTILE_DISC İşlev Açıklaması ve Sözdizimi
PERCENTILE_DISC İşlev Bağımsız Değişkenleri
PERCENTILE_DISC Örneği
Yüzde Değişimli PERCENTILE_DISC Örneği
PARTITION Örneğiyle PERCENTILE_DISC
PERCENTILE_DISC PARTITION ve (0.4) ile
RATIO_TO_REPORT İşlevi
RATIO_TO_REPORT Örnek
Bölümleme ile RATIO_TO_REPORT Örnek
TOPLA (TOPLA (n))

Geçici Tablolar
Türetilmiş Bir Tablo OLUŞTURMA
Türetilmiş Tabloyu Adlandırma
Türetilmiş Tablodaki Sütun Adlarının Takılması
WITH Komutu Kullanarak Türetilmiş Bir Tablo OLUŞTURMA
Üç Farklı Teknikle Türetilmiş Sorgu Örnekleri
En Çok Türetilmiş Tablolar Diğer Tablolara Katılmak İçin Kullanılır
Türetilmiş Bir Tablonun Üç Bileşeni
Bu Türetilmiş Tabloyu Görselleştirin
WITH Sözdizimi ile Birleştirme Örneğimiz
Tek Bir Sorguda İki Türetilmiş Tablo Örneği
WITH Komutu Kullanılarak ÇOKLU Türetilmiş Tablolar
RECURSIVE Türetilmiş Tablo Hiyerarşisi İLE
RECURSIVE Türetilmiş Tablo Sorgusu İLE
TEKRARLANMIŞ Türetilmiş Tablo Tanımı İLE
RECURSIVE Türetilmiş Tablo Tohumlama İLE
TEKRARLAMALI Türetilmiş Tablo Döngüsü İLE
YİNELEYİCİ Türetilmiş Masa Döngüsüyle Ağır Çekimde
RECURSIVE İLE Türetilmiş Tablo Döngüsü Devam Ediyor
YENİLEME İLE Türetilmiş Tablo Döngüyü Sonlandırır
RECURSIVE Türetilmiş Tablo Nihai Raporu İLE
Geçici Tablo Oluşturma
CTAS kullanarak Geçici Tablo Oluşturma
Geçici Bir Masa Düşürmek

Alt sorgu İşlevleri
Bir IN Listesi, bir Alt Sorguya çok benzer
Bir IN Listesinde Asla Yineleme Olmaz - Tıpkı Bir Alt Sorgu gibi
Bir IN Listesi Kopyaları Yoksayır
Alt sorgu
Temel Alt Sorgu Nasıl Çalışır?
Bunlar Eşdeğer Sorgulardır
Alt Sorgudan Belirlenen Son Cevap
Bir Join için bir Alt Sorgu kullanmalı mısınız?
Bir İlişkili Alt Sorgunun Temelleri
En İyi Sorgu her zaman ilk olarak bir İlişkili Alt Sorguda çalışır
İlişkili Alt Sorgu Örneği ve Türetilmiş Tablo ile Birleştirme
NOT IN Subquery, NULL'lar Mevcutken Hiçbir Şey Döndürmez
Null Değerlere Sahip Bir NOT IN Alt Sorgusunu Düzeltme
Çift Parametre Alt Sorgusu Nasıl Çalışır?
Double Parameter Subquery'nin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi
IN eşdeğerdir = ANY
İlişkili Varlıkları Kullanma
İlişkili Varlıklar nasıl eşleşir?
İlişkili MEVCUT DEĞİL

Teller
UPPER ve alt Fonksiyonlar
Uzunluk Komutu Karakterleri Sayar
LENGTH Sabit Uzunluktaki Sütunlarda Çalışır
LENGTH ve OCTET_LENGTH
TRIM Komutu hem Öndeki hem de Sondaki Alanları düzeltir
RTRIM ve LTRIM Komutu Boşlukları düzeltir
Birleştirme
Birleştirme ve ALTSTRING
Birlikte Dört Birleştirme
LPAD ve RPAD
SUBSTR ve SUBSTRING Komutu
SON KONUM OLMAYAN SUBSTR Nasıl Çalışır?
SUBSTR ve LENGTH'i Birlikte Kullanma
SOL ve SAĞ İşlevleri
POZİSYON Komutu bir Harf Pozisyonu bulur
POZİSYON Komutu, SUBSTR ile mükemmeldir
CHARINDEX Bir Dizede Harf (ler) Konumunu Bulur
CHARINDEX Komutu, SUBSTRING ile mükemmeldir
Bir Değişmez Değer Kullanan CHARINDEX Komutu
DEĞİŞTİR İşlevi
REGEXP_REPLACE
REGEXP_INSTR
Bir Ses Bulmak için SOUNDEX Fonksiyonu
ASCII İşlevi
CHAR İşlevi
UNICODE İşlevi
Ters Dize İşlevi
RIGHT İşlevi

Verileri Sorgulama
Sayısal Manipülasyon İşlevleri
Küp Kökünü Bulmak
Tavan, X'ten Küçük Olmayan En Küçük Tam Sayıyı Alır
Taban, X'ten Büyük Olmayan En Büyük Tamsayıyı Bulur
Yuvarlak İşlevi ve Hassasiyet
COALESCE Komutanlığı
COALESCE, bu CASE İfadesine Eşdeğerdir
CAST Kullanan Yuvarlama Örneği
CAST, Değerleri Yukarı veya Aşağı Yuvarlar
Değerli Vaka ve Aranan Vaka
Aranan Vakayı ve Değerli Vakayı Birleştirme
İç İçe Kılıf
CASE Mücadelesi
CASE Challenge Cevap
Kod Çözme Komutu
Yatay Kasa almak için bir numara
ORDER BY
Mantıksal Olarak Sıralamak için Kod Çözmeyi Kullanma

İşlevleri Görüntüle
Görüşlerin Temelleri
Hassas Sütunları Kısıtlamak İçin Basit Bir Görünüm Oluşturma
Satırları Kısıtlamak İçin Basit Bir Görünüm Oluşturma
Tabloları Bir Araya Getirmek İçin Görünüm Oluşturma
Görünümlere Katıl Kullanıcıların Yalnızca Sütun Seçmesine İzin Ver
Bazen Biçimlendirme İçin Görünümler Oluştururuz
Görünümler için Temel Kurallar
Görünüm Nasıl Değiştirilir
Bir Görünümdeki SİPARİŞ Kuralına Göre İstisna
Görünümdeki Türetilmiş Sütunlar Sütun Diğer Adı İçermelidir
Çoğu Takma Adlandırmanın Yapıldığı Standart Yöntem
Görünümdeki Sütunları Takma Adlandırmanın Başka Bir Yolu CREATE
Bir Görünüm Sütunu İki Kez Takıldığında Ne Olur?
Görüntüleme Toplamaları Üzerindeki Toplamalar

UNION Set Operatörü
Küme Operatörlerinin Kuralları
INTERSECT Mantıksal Olarak Açıklandı
INTERSECT Mantıksal Olarak Açıklandı
UNION Mantıksal Olarak Açıklandı
UNION Mantıksal Olarak Açıklandı
UNION ALL Mantıksal Olarak Açıklandı
UNION ALL Mantıksal Olarak Açıklandı
Mantıksal Olarak Açıklananlar HARİÇ
Mantıksal Olarak Açıklananlar HARİÇ
Eksi Mantıksal Olarak Açıklandı
Eksi Mantıksal Olarak Açıklandı
Her iki SELECT Listesinde de Eşit Sayıda Sütun
SEÇİM listesindeki sütunlar aynı Etki Alanından olmalıdır
En İyi Sorgu tüm Takma Adları işler
Alt Sorgu, ORDER BY
Harika Numara: Set Operatörünüzü Türetilmiş Bir Tabloya Yerleştirin
UNION ve UNION ALL
UNION ALL ve Literals kullanma
EXCEPT'in nasıl çalıştığına dair harika bir örnek
Tek Bir İstekte Birden Fazla SET Operatörünün Kullanılması
Öncelik Sırasını Parantezlerle Değiştirme
Veri Kümelerini Birleştirmede hız için UNION ALL kullanma
BİRLİĞİ GRUPLAMAYA GÖRE GRUPLAMA SETLERİ ile aynı olacak şekilde kullanma

Tablolar Oluşturma
Veritabanlarını ve Tablo DDL Komutlarını Göster
Kısıtları Bulmak
Tablo Söz Dizimi Oluşturun
Geçici ve Geçici Tablolar Oluşturma
Tablo Türlerini Karşılaştırma
Sayısal, Dize ve İkili Veri Türleri
Tarih, Saat ve Yapılandırılmamış Veri Türleri
Kümeleme Anahtarıyla Tablolar Oluşturma
Birleştirme Tabloları Hız için Aynı Kümeleme Tuşlarına Sahip Olabilir
Birincil Anahtar / Yabancı Anahtar İlişkisine Sahip Tablolar Oluşturma
BOŞ DEĞİL Kısıtlaması olan bir Tablo
GİBİ TABLO OLUŞTUR
LIKE kullanarak geçici bir TABLO OLUŞTURUN
CREATE TABLE AS (CTAS) Tabloyu Verilerle Doldurur
TABLO OLUŞTURMA (CTAS) Belirli Sütunları Seçebilir
Geçici Bir Tablo OLUŞTURMA (CTAS)
Bir Birleştirme Kullanarak Geçici Tablo AS (CTAS) OLUŞTUR

Veri Manipülasyon Dili (DML)
INSERT Sözdizimi # 1
INSERT Sözdizimi # 2
Birden Çok Satır İçeren INSERT Örneği
Bir Tabloya Boş Değerler Ekleme
INSERT / SELECT Komutu
Bir Veri Martı Oluşturmak için EKLEYİN / SEÇİN
GÜNCELLEME Örnekleri
Alt sorgu UPDATE Komut Sözdizimi
Alt Sorgu GÜNCELLEME Komutu Örneği
Bir Tablodaki Satırları Silme

İstatistiksel Toplama İşlevleri
İstatistik Tablosu
KURTOSIS İşlevi
Basıklık Örneği
ÇARPIKLIK İşlevi
ÇARPIKLIK Örneği
STDDEV_POP İşlevi
Bir STDDEV_POP Örneği
STDDEV_SAMP İşlevi
Bir STDDEV_SAMP Örneği
VAR_POP İşlevi
Bir VAR_POP Örneği
VAR_SAMP İşlevi
Bir VAR_SAMP Örneği
CORR İşlevi
Bir CORR Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir CORR Örneği
COVAR_POP İşlevi
Bir COVAR_POP Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir COVAR_POP Örneği
REGR_INTERCEPT İşlevi
REGR_INTERCEPT Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir REGR_INTERCEPT Örneği
REGR_SLOPE İşlevi
REGR_SLOPE Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir REGR_SLOPE Örneği
REGR_AVGX İşlevi
REGR_AVGX Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir REGR_AVGX Örneği
REGR_AVGY İşlevi
REGR_AVGY Örneği
Karşılaştırabilmeniz için başka bir REGR_AVGY Örneği
REGR_COUNT İşlevi
REGR_COUNT Örnek
REGR_R2 Fonksiyonu
REGR_R2 Örneği
REGR_SXX İşlevi
REGR_SXX Örneği
REGR_SXY İşlevi
REGR_SXY Örneği
REGR_SYY İşlevi
REGR_SYY Örneği
GROUP BY kullanma
Sonuç

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön