Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Web Hizmetleri , HTTP ve standart XML biçimleri gibi standart protokolleri kullanarak dağıtılmış yazılımlara ve iş hizmetlerine web tabanlı erişime izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu SOA ve Java Web Hizmetleri (JAX-WS) eğitimi, katılımcılara mevcut Web Hizmetleri mimarisini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar ve onlara JAX-WS ve JSR-181 gibi yeni Java API'leri dahil olmak üzere destekleyici teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

SOAP - XML ​​tabanlı bir mesajlaşma mekanizmasını,
WSDL - Web hizmetleri Açıklama Dili - Bir Web hizmetinin arayüzünü ve anlamını tanımlayan bir XML dilini,
JAX-WS - JAX-WS, JSR-181, JAXB dahil en son Java API'lerini kullanarak Web hizmetlerine erişim bilgilerini,
SAAJ - Java için Eklentili Soap API'sini,
SOAP Tutucuları,
JAXB - XML ​​Bağlama için Java Mimarisini,
XML Web Hizmetleri - Web hizmetleriyle doğrudan XML düzeyinde çalışmayı,
MTOM - İkili mesaj verilerini birlikte çalışabilir bir şekilde işlemeyi,
Güvenlik - Temel Kimlik Doğrulama, HTTPS ve Web Hizmetleri Güvenliği (WS-Security),
EJB tabanlı Web Hizmetlerini,
WS- * Standartları - Kısa Bir Genel Bakış hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Servis Odaklı Mimari (SOA) ve Web Servisleri

 • SOA'ya (Servis Odaklı Mimari) Genel Bakış

 • Web Hizmetlerine Genel Bakış / SOA ile İlişki

 • Web hizmetleri Mimarisi

 • SABUN ve WSDL'ye Genel Bakış

 


Java Web Hizmetlerine Giriş

 • Genel Bakış

 • Java Web Hizmetleri

 • JAX-WS ve JSR-181

 • @WebService ile Basit bir Hizmet tanımı

 • JSR-181

 • Genel Bakış

 • @WebService, Oluşturulan Hizmeti Değiştirme

 • Diğer Ek Açıklamalar (@WebMethod, @SOAPBinding)

 • SEI (Hizmet Uç Noktası Arayüzü

 • JAX-WS Yetenekleri

 • Genel Bakış

 • WSDL'den Java'ya Haritalama

 • Yetenekler (XML Mesajlaşma, İşleyiciler, SOAP / HTTP, İstemci Programlama

 • JAX-WS İstemcileri

 • Programlama Modeli, WSDL'den Sınıf Oluşturma

 • JAX-WS İstemcisi Yazma

 • Dinamik İstemciler

 


WSDL - Web Hizmetleri Açıklama Dili

 • Giriş

 • XML Ad Alanı ve XML Şemasına Genel Bakış

 • WSDL Belgelerinde Ad Alanları ve Şema

 • WSDL Yapısı ve Elemanları

 • WSDL Belgesi

 • Tanımlar, Tipler, Mesajlar, PortTipleri ve İşlemler

 • Bağlamalar, Bağlantı Noktaları ve Hizmetler

 • SOAP 1.1 WSDL için Bağlama

 


SOAP

 • SOAP Genel Bakış

 • Mesaj Yapısı

 • Zarf / Üstbilgi / Gövde

 • Ayrıntılı Sabun mesaj yapısı

 • SOAP Arızaları, Ekler

 • SOAP Mesajlaşma ve HTTP Bağlama

 • SOAP Stilleri ve Kodlama

 


SAAJ, DOM ve SOAP İşleyicileri

 • SAAJ'ye Genel Bakış, Mesaj Yapısı ve API

 • Mesaj Oluşturma / Gönderme

 • DOM'a Genel Bakış

 • SAAJ ile DOM kullanma

 • SABUN İşleyicileri

 • Genel Bakış ve İşleme

 • Mantıksal ve Protokol İşleyicileri

 • SOAP Protokol İşleyicisinin Yazılması / Yapılandırılması

 • Mantıksal İşleyici Yazma / Yapılandırma

 


JAXB - XML ​​Bağlama için Java Mimarisi

 • Genel Bakış ve Mimari

 • XML Şemasından Java Sınıfları Oluşturma

 • Oluşturulan Java'yı Özelleştirme

 • Açıklamalı Java Sınıflarından XML Şeması Oluşturma

 • Web Hizmetleri, WSDL ve JAXB

 


WSDL'den Başlayın / WSDL ve Java'dan Başlayın

 • WSDL'den Başlamak

 • Bağlama Özelleştirmeleri

 


WSDL ve Java'dan Başlamak

 • XML Tabanlı (Çıplak) Web Hizmetleri

 • XML Mesajlaşmaya Genel Bakış

 • JAX-WS Sağlayıcıları

 • SOAP Sağlayıcı ve Kaynak Sağlayıcı

 • Gönderimli XML İstemcileri

 • Sağlayıcı ile XML / HTTP Mesajlaşma

 • REST ve JAX-RS'ye Genel Bakış

 


İkili Verileri İşleme

 • Genel Bakış ve Sorunlar

 • Varsayılan işleme

 • MTOM'ye Genel Bakış

 • MTOM'u Hizmetlerde ve İstemcilerde Kullanma

 • DataHandler'ı kullanma

 


Güvenlik

 • Java EE Güvenliği / Rol Tabanlı Güvenlik

 • BASIC Kimlik Doğrulaması ile Web Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama

 • Taşıma Güvenliği / HTTPS

 • HTTPS ile Web Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama

 • WSS'ye (WS-Security) Genel Bakış

 


EJB Tabanlı Web Hizmetleri

 • EJB'ye Genel Bakış

 • EJB'nin Programlanması

 • EJB Tabanlı Web Hizmetleri Oluşturma / Yapılandırma

 


WS- * Genel Bakış

 • WS-Birlikte Çalışabilirlik (WS-I)

 • WS-I Temel Profil

 • WS-Adresleme


En İyi Uygulamalar

 • Kaba Taneli Web Hizmetleri

 • Optimizasyon ve Önbelleğe Alma

 • XML İşleme

 • Birlikte çalışabilirlik

 • Yukarıdan Aşağı / Aşağıdan Yukarı

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön