Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

SQL Server 2016 SSRS Rapor Oluşturucu eğitimi, katılımcılara SQL Server Raporlama Hizmetleri (SSRS) raporları oluşturmak, biçimlendirmek ve özelleştirmek için Rapor Oluşturucu aracını nasıl kullanacaklarını öğretir.

Hedefler:

 • Veri kaynaklarını ve veri kümelerini anlamayı ve kullanmayı

 • Raporları oluşturmayı ve biçimlendirmeyi

 • Raporlara görüntüler ve belge haritaları eklemeyi

 • Verileri özetlemek için gruplarla çalışmayı

 • Raporlara esneklik eklemek için parametreleri kullanmayı

 • Grafikler, göstergeler ve haritalarla gelişmiş görsel raporlar oluşturmayı

 • Özel ifadeleri raporlara dahil etmeyi

Topics:

 • SSRS'ye Genel Bakış

  • Raporlama Hizmetleri Özellikleri

  • SQL Server 2016 ile Kullanılabilen Araçlar

  • Rapor Oluşturucu ile Yazma

  • ClickOnce ile Bağımsız Karşılaştırması (İsteğe Bağlı)

  • Başlarken İletişim Kutusu

 • Veri Kaynakları ve Veri Kümeleri

  • Veri Kaynağı nedir?

  • Paylaşılan ayetler Gömülü Veri Kaynakları

  • Veri Kümesi nedir?

  • Veri Kümeleri Oluşturma

 • Yeni Raporlar Oluşturmak

  • Rapor Sihirbazlarını Kullanma

  • Boş Rapor Şablonundan Başlamak

  • Tablix nedir?

  • Tablo Rapor Oluşturma

  • Liste Raporu Oluşturma

  • Matrix nedir?

 • Raporları Biçimlendirme

  • Metin Kutularıyla Çalışma

  • Zengin Metin Biçimlendirmesi

  • Metin Kutularını Yönetme

  • Çizgi ve Kutu Çizimi

  • Görüntüler

  • Sayfa Üstbilgileri ve Altbilgileri

  • Bir belge haritası ekleme

  • Raporları Oluşturma

 • Özetleme ve Sıralama,

  • Grup Oluşturma

  • Toplamları ve Toplamaları Ekleme

  • Ebeveyn / Çocuk ve Bitişik Gruplamalar

  • Tablix Özellikleri ve Verileri Gruplama

 • Parametrelerle Esneklik Ekleme

  • Bir Rapora Parametreler Ekleme

  • Rapor Parametreleri ve Sorgu Parametreleri

  • Basamaklı Parametrelerle Çalışma

  • Rapor Parametresi Özelliklerini Yönetin

  • SQL Sorguları ve Saklanan Prosedürlerle Parametreleri Kullanı

  • Parametre Ayarına Göre Sırala

  • Filtrelenmiş Raporlar

 • Gelişmiş Rapor Öğeleri

  • Grafikler

  • Göstergeler

  • Bir Rapora Harita Ekleme

  • Veri Çubuğu, Gösterge ve Mini Grafik Rapor Öğeleri

  • Veri Bölgelerini Yerleştirme

  • Alt raporlar ve Detaylandırma Raporları

  • Detaylandırma Raporlarıyla Çalışma

 • Özel İfadeler

  • İfadeleri Anlamak

  • İfadeleri Tanımlama

  • Rapor Değişkenleriyle Çalışma

  • Arama, Arama Kümesi ve Çoklu Arama İşlevlerini Anlama

  • İfade Örnekleri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön