Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

SQL Veri Modelleri Geliştirme Eğitimi, katılımcılara SQL Server Analiz Hizmetlerini (SSAS) kullanarak çok boyutlu veritabanlarının nasıl oluşturulacağını ve SSAS ile analiz için tablo şeklinde anlamsal veri modellerinin nasıl oluşturulacağını öğretir.

Hedefler:

 • Bir BI çözümünün bileşenlerini, mimarisini ve doğasını,

 • Analiz hizmetleriyle çok boyutlu bir veritabanı oluşturmayı,

 • Bir kübe boyutları uygulamayı,

 • Bir küpteki ölçüleri uygulamayı ve grupları ölçmeyi,

 • MDX sözdizimini kullanmayı,

 • Bir küpü özelleştirmeyi,

 • Tablolu bir veritabanı uygulamayı,

 • Tablo modelini sorgulamak için DAX kullanmayı,

 • Tahmine dayalı analiz için veri madenciliğini kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • İş Zekası ve Veri Modellemeye Giriş

  • İş Zekasına Giriş

  • Microsoft iş zekası platformu

 • Çok Boyutlu Veritabanları Oluşturma

  • Çok boyutlu analize giriş

  • Veri kaynakları ve veri kaynağı görünümleri oluşturma

  • Bir küp yaratmak

  • Küp güvenliğine genel bakış

  • SSAS'yi yapılandırın

  • SSAS İzleme

 • Küpler ve Boyutlarla Çalışma

  • Boyutları yapılandırma

  • Öznitelik hiyerarşilerini tanımlayın

  • Nitelikleri sıralama ve gruplama

  • Yavaşça Değişen Boyutlar

 • Ölçü ve Ölçü Gruplarıyla Çalışma

  • Ölçülerle çalışmak

  • Ölçü gruplarıyla çalışma

 • MDX'e Giriş

  • MDX temelleri

  • Bir kübe hesaplama ekleme

  • Bir küpü sorgulamak için MDX kullanma

 • Küp İşlevselliğini Özelleştirme

  • İş Zekasına Giriş

  • Temel performans göstergelerini uygulamak

  • Eylemleri uygulama

  • Perspektifleri uygulamak

  • Çevirileri uygulama

 • Analiz Hizmetlerini Kullanarak Tablo Veri Modeli Uygulama

  • Tablo veri modellerine giriş

  • Tablo şeklinde bir veri modeli oluşturma

  • Bir kurumsal BI çözümünde bir analiz hizmetleri tablo modeli kullanma

 • Veri Analizi İfadesine (DAX) Giriş

  • DAX temelleri

  • Tablo veri modelinde hesaplanan sütunlar ve ölçüler oluşturmak için DAX'ı kullanma

  • Veri Madenciliği ile Tahmine Dayalı Analiz Yapma

  • Veri Madenciliğine Genel Bakış

  • Özel Bir Veri Madenciliği Çözümü Oluşturma

 • Veri Madenciliği Modelini Doğrulama

  • Bir Veri Madenciliği Modeline Bağlanma ve Tüketme

  • Excel için Veri Madenciliği eklentisini kullanma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön