Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft SQL Veritabanları Geliştirme eğitimi, katılımcılara Microsoft SQL Server veritabanlarını nasıl geliştireceklerini ve ilgili özellik ve araçları nasıl kullanacaklarını öğretir. Katılımcılar, tablolar arasında ilişki kurmayı ve oluşturmayı, görünümler ve saklı prosedürler oluşturmayı, işlevleri tanımlamayı, uzamsal ve XML verileriyle çalışmayı ve daha fazlasını öğrenirler.

Hedefler:

 • Tasarım ve Uygulama Tabloları,

 • Gelişmiş masa tasarımlarını,

 • Kısıtlamalarla Veri Bütünlüğünü Sağlamayı,

 • Optimize Edilmiş ve Columnstore dizinleri dahil olmak üzere dizinleri açıklamayı,

 • Tasarım ve Uygulama Görünümlerini,

 • Depolanan Prosedürleri Tasarlamayı ve Uygulamayı,

 • Kullanıcı Tanımlı İşlevleri Tasarlamayı ve Uygulamayı,

 • Tetikleyicileri kullanarak veri işlemeye yanıt vermeyi,

 • Bellek İçi Tabloları Tasarlamayı ve Uygulamayı,

 • Yönetilen Kodu SQL Server'da Uygulama yapmayı,

 • XML Verilerini Depolama ve Sorgulama yapmayı,

 • Uzamsal Verilerle Çalışmayı,

 • Blobları ve Metin Belgelerini Depolama ve Sorgulamayı öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • Veritabanı Geliştirmeye Giriş

  • SQL Server Platformuna Giriş

  • SQL Server Veritabanı Geliştirme Görevleri

 • Tabloları Tasarlama ve Uygulama

  • Tablo Tasarımı

  • Veri tipleri

  • Şemalarla Çalışma

  • Tablo Oluşturma ve Değiştirme

 • Gelişmiş Tablo Tasarımları

  • Veri bölümleme

  • Verileri Sıkıştırma

  • Zamansal Tablolar

 • Kısıtlamalarla Veri Bütünlüğünü Sağlama

  • Veri bütünlüğünü zorunlu kılma

  • Etki Alanı Bütünlüğünü Uygulama

  • Varlık ve Bilgi Bütünlüğünü Uygulama

 • Dizinlere Giriş

  • Temel Dizin Oluşturma Kavramları

  • Veri Türleri ve Dizinler

  • Tek Sütun ve Bileşik Dizinler

 • Optimize Edilmiş Dizin Stratejileri Tasarlama

  • Endeksleri Kapsayan

  • Dizinleri Yönetme

  • Yürütme Planları

  • DTE'yi kullanma

 • Columnstore Dizinleri

  • Columnstore dizinlerine giriş

  • Columnstore dizinleri oluşturm

  • Çalışma Columnstore dizinleri

 • Görünümleri Tasarlama ve Uygulama

  • Görünümlere giriş

  • Görünümler oluşturma ve yönetme

  • Görünümler için performans konuları

 • Depolanan Prosedürlerin Tasarlanması ve Uygulanması

  • Depolanan Prosedürlere Giriş

  • Depolanan Prosedürlerle Çalışma

  • Parametreli Saklanan Prosedürleri Uygulama

  • Yürütme Bağlamını Kontrol Etme

 • Kullanıcı Tanımlı İşlevleri Tasarlama ve Uygulama

  • Fonksiyonlara Genel Bakış

  • Skaler Fonksiyonları Tasarlama ve Uygulama

  • Tablo Değerli İşlevleri Tasarlama ve Uygulama

  • İşlevler için Uygulama Hususları

  • İşlevlere Alternatifler

 • Tetikleyiciler aracılığıyla Veri Manipülasyonuna Yanıt Verme

  • DML Tetikleyicileri Tasarlama

  • DML Tetikleyicilerini Uygulama

  • Gelişmiş Tetikleme Kavramları

 • Bellek İçi Tabloları Kullanma

  • Bellek içi tablolar

  • Yerel Depolanan Prosedürler

 • Yönetilen Kodu SQL Server'da Uygulama

  • SQL CLR Entegrasyonuna Giriş

  • Montajları İçe Aktarma ve Yapılandırma

  • SQL CLR Entegrasyonunu Uygulama

 • XML Verilerini SQL Server'da Saklama ve Sorgulama

  • XML ve XML Şemalarına Giriş

  • XML Verilerini ve Şemaları SQL Server'da Saklama

  • XML Veri Türünü Uygulama

  • T-SQL FOR XML İfadesini Kullanma

  • XQuery ile Başlarken

 • SQL Server'da Uzamsal Verilerle Çalışma

  • Mekansal Verilere Giriş

  • SQL Server Uzamsal Veri Türleriyle Çalışma

  • Uygulamalarda Uzamsal Verileri Kullanma

 • Blobları ve Metin Belgelerini SQL Server'da Saklama ve Sorgulama

  • BLOB Verileri için Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • FileStream ile Çalışma

  • Tam Metin Aramayı Kullanma

 • SQL Server Eş Zamanlılığı

  • Eşzamanlılık ve İşlemler

  • Dahili Parçaları Kilitleme

  • Performans ve İzleme

  • Genişletilmiş Etkinlikler

  • Genişletilmiş Etkinliklerle Çalışma

  • Canlı Sorgu İstatistikleri

  • Veritabanı Dosya Yapılandırmasını Optimize Edin

  • Metrikler

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön