Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Digital Vizyon Akademi'nin Swift'den Kotlin'e Android Dönüştürme eğitim kursu, deneyimli iOS / Swift geliştiricilerine sorunsuz bir şekilde Android / Kotlin'e nasıl geçeceklerini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

• Java Platformundan yararlanmayı

• Android Studio'yu kullanmayı

• Swift'den Kotlin'e Dönüştürmeyi

• Kullanıcı arayüzleri oluşturmayı

• Android'i test etmeyi, izlemeyi, güvenliğini sağlamayı ve dağıtmayı

Eğitim İçeriği

Java Platformunun Temel Kavramları
Kotlin, Java ve Scala'dan nasıl ortaya çıktı?
Mevcut JSE platformu ve araç seti
Google neden Android'i Oracle'dan uzaklaştırdı?
Java 8+ özellikleri Android'de mevcut değildir
Kotlin, Android'de kodlamayı nasıl modernize ediyor?
IntelliJ Topluluğunda Kotlin projeleri oluşturma
Android Studio'da mobil uygulamalar oluşturma

JSE ve Android'de Temel Aletler
XCode ile Android Studio karşılaştırması
Gradle kullanarak bağımlılıkları yönetme
Android emülatörlerinin artıları ve eksileri
Intel HAXM, öykünme hızlarını nasıl iyileştirir?
Test için örnek cihazları yapılandırma
Cihazlarda kullanılabilen geliştirici özellikleri
ADB kullanarak komut satırı etkileşimi

Android Studio'dan En İyi Şekilde Yararlanmak
Android Studio'nun temel işlevi
Kotlin kod tabanlarını düzenlemek için en iyi uygulamalar
Layout Inspector ve Editor ile Çalışma
SDK ve AVD Yöneticisini Yapılandırma
Profiler aracılığıyla kaynak kullanımını izleme
LogCat aracılığıyla günlükleri görüntüleme ve filtreleme

Swift'den Kotlin'e dönüştürme
Temel sözdizimindeki küçük varyasyonlar
Kotlin'de Swift'e Karşı Değişkenlik
OO ve FP'yi destekleyen benzerlikler
Kotlin'deki sınıf uzantılarının sınırlamaları
Koleksiyonlarla çalışmanın farklılıkları
Swift ve Kotlin'de aralıkları temsil etmek
Swift'teki seçenekler ve Kotlin'de boş güvenlik
Swift'in tuple'ları var, Kotlin'in
Kotlin'de veri sınıflarını ve listelerini yok etme
Kapanışlardaki parametreler için kısa gösterim
Swift ile Kotlin arayüzlerindeki protokollerin karşılaştırılması
Düşünme ve delegelerden yararlanmak

Android Uygulamalarının Temelleri
Android'in Storyboard eşdeğeri yok
Manifest Dosyasını Anlamak ve Düzenlemek
Android Etkinlikleri ve Parçaları Tanıtımı
Aktiviteler ve Parçalar arasında gezinme
Bir cihaz bir Aktivitenin yaşam döngüsünü nasıl yönetir?
MVVM modeli etrafında bir uygulama tasarlama
Modele veri göndermek için veri bağlamayı kullanma

Temel Kullanıcı Arayüzleri Oluşturma
XML olarak bir görünüm hiyerarşisi belirleme
Kodda hiyerarşileri belirtmekten kaçınmanın nedenleri
IDE'deki 'sürükle ve bırak' yaklaşımının sınırları
Standart Android widget'larını kullanma ve birleştirme
Destek kitaplıkları ve Android'in eski sürümlerini hedefleme
Metinsel girişi kabul ederken özel dikkat
Düzenler oluşturarak ve iç içe yerleştirerek widget'ları konumlandırma
Olay işleyicilerini görünümlere eklemek için farklı seçenekler
Görünümleri veri kaynaklarına bağlamak için bağlama bağdaştırıcılarını kullanma
Stilleri ve temaları kullanarak widget'ları özelleştirme
Mevcut olanları genişleterek yeni widget'lar oluşturma

Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi
Bir yaşam döngüsünü anlamak
Geri çağırmalar ve paketler aracılığıyla değiştirilebilir durum nasıl korunur?
Bir aktiviteyi diğerinden niyetlerle başlatmak
Filtreleme ve alıcıları kullanarak amaçları işleme
Çeşitli konumlarda dosya oluşturma ve kullanma
Kotlin Coroutine'in avantajları
JetBrains Kotlin Android Uzantılarını Kullanma
Google Android Kotlin Uzantılarını Kullanma

Dependency Injection
DI için Dagger çerçevesini kullanma
Dependency Injection Anlama
Aktivitelere Dependency Injection ederken dikkat edilecek noktalar

Android'de Reaktif Kodlama
Rx ve RxJava çerçevesinin gözden geçirilmesi
Sözdizimsel şeker için RxKotlin'i kullanma
Rx ve Kotlin Coroutines'i Birleştirme

RESTful Hizmetlerine Erişim
Retrofit kitaplığının tanıtımı
Ek açıklamalar aracılığıyla hizmet istemcileri oluşturma
Güçlendirmede reaktif akışlar için destek
JSON ve XML arasında sıralama oluşturma
Nesne serileştirmeyi özelleştirme

Android'de Kalıcılık
Android cihazlarda desteklenen veritabanları
Room kullanarak SQLite'de verileri kalıcı hale getirme
Varlık Türlerini belirtmek için ek açıklamaları kullanma
Veri Erişim Nesnelerini belirtmek için ek açıklamaları kullanma
Veritabanlarını şema sürümleri arasında taşıma
Test için veritabanları arasında geçiş yapma

Android'de güvenlik
Android Anahtar Deposu aracılığıyla anahtar çiftlerini yönetme
Güvenlik modeli ve mevcut izinler
Kullanıcıdan izinler almasını isteme
Dağıtım için uygulamaları imzalama
Arkaplan İşleme
Android hizmetleri ve yaşam döngüleri
İşleri planlamak için İş Yöneticisini kullanma

Android Uygulamalarını Test Etme
JUnit, Mockito ve Hamcrest ile TDD
Espresso ile Kullanıcı Arayüzü testi
CI / CD'de testleri çalıştırmak için en iyi uygulamalar

Uygulamaları Dağıtma ve İzleme
Beta sürümlerini dağıtmak için platformlar
Kilitlenmeleri kaydetme ve bildirme seçenekleri
Tüm sistemi izleme teknikleri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön