Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Tasarımcılar için Görsel Hikaye Anlatma eğitimi, paydaşların katılımını sağlayan ve değişimi harekete geçiren hikaye anlatımı ve anlatılar aracılığıyla sunumların nasıl geliştirileceğini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar şunları öğrenirler:

Net bir hedef ve kitleye sahip ilgi çekici bir anlatı oluşturmayı
Bir anlatıyı storyboard olarak görselleştirmeyi
Hedef kitlenizi şaşırtmak ve memnun etmek için multimedya tekniklerini kullanmayı
Kolay ve güvenle bir izleyici kitlesine sunum yapmayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Hikaye anlatma
Anlatı
Arketipik hikaye yayları
Edebi teknikler
Seyirci
Seçmenleri ve güç ilişkilerini belirleme
Motivasyonlar ve kısayol düğmeleri ile düşünme
Çatışmadan kaçınmak / fikir birliğine varmak
Hikayeyi Anlamak
Kontrol kapsamı
İdeal son durum nedir
Çerçeveleme, stil ve yaklaşım

Film şeridi oluşturma
Resimlerle düşünmek
Değişmez ve mecazi
Beklenmeyeni kullanma
Kelimeleri ve resimleri dengelemek
Dinamik eylem
Dramayı nereye koymalı
İzleyicinin gözünü hareket ettirmek

Araçlar ve Teknikler
Deneyimi yakalamak
Videografi ve ekran yakalama
Görsel varlıklarla oluşturma
Yazılım
Sadakat yerine aciliyet
Mevcut becerilerden yararlanın
Yeni bir şey öğrenin
Medyayı seçme ve kullanma
Amaca uygun
Beceri setine uygun

Yürütme ve Sunum
Yürütme
Detay ve doğruluk
Öz eleştiri
Polish
Sunma
Sinirlerin üstesinden gelmek
Malzemenin güveni
Canlı provanın ve eleştirinin değeri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön