Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Gelişmiş Nesne Yönelimli Geliştirme eğitimi, profesyonel geliştiricilere, nesne yönelimli uygulamaları daha verimli ve zarif bir şekilde oluşturmak için ihtiyaç duydukları test odaklı geliştirme (TDD), Birleşik Modelleme Dili (UML) ve Çevik becerileri öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

UML, Agile, TDD ve OOAD'yi entegre etmeyi öğrenmeyi,

OO ilkelerini kullanarak uygulamalı, yoğun pratik yapmayı,

Yinelemeli geliştirme yapma alışkanlığı oluşturmayı,

Tasarım Modellerini gerçek dünyaya uygulamayı öğrenmeyi,

En iyi Çevik'in sizin özelleştirdiğiniz şey olduğunu anlamayı.

Eğitim İçeriği

Test Odaklı Geliştirme (TDD)
TDD'nin tanımları ve kullanımları
TDD'nin ilkeleri ve teknikleri
TDD'nin faydaları
TDD'de En İyi Uygulamalar
TDD'nin Anti-Kalıpları

Uygulamalı Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
OOP için motivasyon
Tanım
OOP Temelleri
OOP "İlk İlkeler"
Nesneye Yönelik İlkeler ve Uygulamalar
OO İlkeleri
Desenler
OO Uygulamaları

Birleşik Modelleme Dili (UML) Temelleri
Genel Bakış
Kullanım Durumları
Sınıf Diyagramları
Sıra Diyagramları

Çevik Geliştirme
Çevik'e Genel Bakış
Çevik İlkeler
TDD ve Çevik Kod Döngüsü

Barkodları Okuma
Yeniden düzenleme
API Değişikliklerini Yönetme
İyi OO için Kontrol Listesi

Kara Paketlerini Yönlendirme (Bölüm 1)
Koleksiyonlar
Sınıfları Tanımlama
Uyum
Fabrikalar

Kara Paketlerini Yönlendirme (Bölüm 2)
Sınıf Sorumluluğu
Harici Kavanozları Kullanma
Kapsülleme
Kaplin

Kara Paketlerinin Takibi
Yöntemi Geçersiz Kılma
Yöntem Aşırı Yükleme
Miras
Arayüzler

Hava Paketlerinin Yönlendirilmesi
Yöntem Uyum
Kapsülleme Davranışı
Yetki
Tekli

Hava Paketlerinin Takibi
Commonality
Varyans
Basit Tutun
Esnek Tutun

Ray Paketleri
Artıklığı Kaldırma
Yeniden düzenleme
Açık Kapalı Prensibi

Olayları İzleme
Gözlemci Örüntüsü
Kaplin
Hepsini Bir Araya Getirmek

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön