Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Başlangıç ​​Java eğitim kursu, aday Java programcılarına ilk uygulamalarını Java'da başarıyla yazmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğretir.

Hedefler:

 • Java'nın önemini, kullanımlarını, güçlü ve zayıf yönlerini,

 • Sürüm döngüsünü ve Uzun Süreli Destek (LTS) sürümlerini,

 • Java dilinin temellerini,

 • Java programları yazın, derlemeyi ve çalıştırmayı,

 • Etkileşimli programlama için Java kabuğunu (JShell - Java 9+) kullanmayı,

 • Nesne Modelini ve Nesne Tabanlı Programlamayı,

 • Sınıfları, kalıtımı, polimorfizmi anlamayı ve kullanmayı

 • İyi tasarlanmış sınıflar oluşturun ve bunları Java programlarınızda kullanmayı,

 • Diğer nesnelerden nesneler oluşturmak için kompozisyon ve yetkilendirmeyi kullanmayı,

 • Kodu düzenlemek için paketleri anlamayı ve kullanmayı,

 • Java 9 modüllerini anlamayı ve kullanmayı,

 • Arayüzleri, önemlerini ve kullanımları,

 • Soyutlamayı uygulamak için arayüzleri kullanmayı,

 • İyi Java kodlama stilini,

 • İyi yapılandırılmış Java programları oluşturmayı

 • Programları JDK geliştirme araçlarıyla ve seçtiğiniz bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) ile derlemeyi ve yürütmeyi,

 • Temel Java kitaplıklarını,(java.lang, java.util)

 • Hata işleme için istisnaları anlamayı ve kullanmayı,

 • JDBC ve JPA kullanmanın temellerini anlayın ve bunları Java'dan veritabanlarına erişmek için kullanmayı,

 • Java Collections Framework'ü kullanmayı,(Java 9, 10, 11 ve sonraki sürümlerde sunulan yeni özellikler dahil)

 • Tür çıkarımı gibi diğer yeni özellikleri kullanmayı,

 • Java 9-11'in yeni özelliklerinin yanı sıra önceki Java sürümlerinin önemli gelişmiş özelliklerinin farkında olmayı ve bunları kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • İlk Bakış

  • Basit Bir Java Sınıfı

  • Java'nın "Merhaba Dünya" Programı

  • Java Kabuğu (REPL)

 • Java Temelleri

  • Dil ve Platform Özellikleri

  • Java Sürüm Döngüsü

  • Program Yaşam Döngüsü

  • Java SE Geliştirme Kiti (JDK)

 • Sınıf ve Nesne Temelleri

  • Nesne Modeli ve Nesne Tabanlı Programlama

  • Sınıflar, Referanslar ve Örnekleme

  • Sınıf Tanımına Veri Ekleme

  • Yöntem Ekleme (Davranış)

  • Verilere erişim, "bu" değişkeni

  • Kapsülleme ve Erişim Kontrolü, genel ve özel Erişim

  • Oluşturucular ve Başlatma

  • Bir Sınıfın statik Üyeleri

  • Tür Çıkarımı (Java 10+)

  • Kapsamlar, Bloklar, Nesnelere Referanslar

  • Tür açısından güvenli Enümler

 • Kontrol Akışı

  • Dallanma: if, if-else, switch

  • Yineleme: while, do-while, for, break, continue

 • Dizeler, Diziler ve Tarihler / Saatler

  • String, StringBuffer, StringBuilder

  • Diziler, İlkel Diziler, Referans Türlerinin Dizileri

  • Varargs

  • LocalDate / LocalTime (Java 8+)

  • Paketler ve Modüller

  • Pakete Genel Bakış - Kodu Organize Etmek İçin Paketleri Kullanma

  • ithalat beyanları

 • Paket Oluşturma, Paket Bildirimi, Gerekli Dizin Yapısı

  • Java 9 Modülüne Genel Bakış

  • Modülleri, Gereksinimleri ve İhracatları Tanımlama

  • Modül Yolu ve Sınıfyolu - Farklılıklar ve Birlikte Yaşama

  • Kompozisyon ve Miras

  • Karmaşıklıkla Başa Çıkmak İçin Kompozisyon Kullanma

 • Kompozisyon / HAS-A, Delegasyon

  • Kalıtım ve Polimorfizmi ortaklığı paylaşmak için kullanma

  • IS-A, Genişleyen, Devralan Özellikler, Yöntemleri Geçersiz Kılma, Polimorfizm Kullanma

 • Arayüzler

  • Türleri Tanımlamak için Arabirimleri Kullanma

  • Arayüzler ve Soyut Sınıflar

  • Varsayılan Yöntemler ve statik Yöntemler (Java 8)

 • İstisnalar

  • İstisnalar ve İstisna Hiyerarşisi

  • dene ve yakala

  • İstisnaları İşleme

 • Java Koleksiyonları ve Jenerikler

  • Koleksiyon Çerçevesi ve API'si

  • Koleksiyonlar ve Java Jenerikleri

  • Toplama, Ayarla, Liste, Harita, Yineleyici

  • Otomatik kutulama

  • Nesne Koleksiyonları (genel olmayan)

  • ArrayList, HashSet ve HashMap'i kullanma

  • her Döngü için

  • Yineleyici ile Öğeleri İşleme

  • Jenerikler Hakkında Daha Fazla Bilgi

 • JDBC ve JPA ile Veritabanı Erişimi

  • JDBC'ye Genel Bakış

  • JDBC Mimarisi ve API

  • DriverManager, Connection, Statement ve ResultSet'i kullanma

  • JPA'ya Genel Bakış

  • JPA Mimarisi ve Programlama Görünümü

  • Varlık Sınıfları ve Ek Açıklamalar

  • Bir Varlık Sınıfını Eşleme

  • JPA ile çalışma (Birincil anahtara ve eklere göre bulun)

 • Ek Java Özellikleri

  • Ek açıklamalar

  • Lambda İfadeleri ve Yöntem Referansları (Java 8+)

  • Ek özellikler

 • G / Ç Akışları (İsteğe Bağlı)

  • Okuyucular ve Yazarlar

  • Akışları Filtrele

  • Bayt Akışları

  • Biçimlendirilmiş Çıktı

  • Dosya Sınıfı

  • Yeni G / Ç (NIO) API'leri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön