Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Temel Seviye Flutter Eğitimi, Google tarafından oluşturulan ve Dart programlama dili üzerine kurulu yazılım uygulamaları geliştirmeye yönelik açık kaynaklı yazılımları kullanmaya başlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Flutter, özellikle mobil uygulamalara çok uygundur ve son yıllarda büyük bir kabul görmüştür.  

Temel Seviye Flutter Eğitimi’nde; Flutter'ın ne olduğu, neden yaratıldığı ve diğer benzer programlarla nasıl karşılaştırıldığına dair bir girişle başlar. Katılımcılar, Android ve iOS'ta Flutter'ı nasıl kullanacaklarını, ortak platformlar arası sorunları ve kullanıcı arayüzünü öğreneceklerdir. Ardından, arka uç hizmetlerinden gelen verileri uygulamalarına nasıl dahil edeceklerini ve durum yönetimini, eş zamansız programlama kalıplarını, platform entegrasyonu ve paket yönetiminde yeni becerileri nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.. Son olarak, çeşitli araçlar ve iş akışlarını, uygulamaları test etme ve uygulamalarını dağıtma becerileri kazanacaklardır.

Neler Öğreneceksiniz

 • Set up the necessary development environment to start creating Flutter apps.
 • Use Dart programming language to develop the code for building the apps.
 • Use Flutter widgets to design and create aesthetically pleasing and easy-to-use UI.
 • Deploy and test apps on different platforms (mobile, desktop, web, etc.).

 

Eğitim İçeriği

 Module1: Introduction to Flutter

 • Importance of Flutter Introduction to Dart Writing Dart code
 • DartPad
 • Installing Dart SDK
 • IntelliJ IDEA
 • Installing IntelliJ IDEA
 • Creating a Dart Project Using IntelliJ IDEA
 • Using DartPad

 

 Module2: Syntax Dart Programming

 • Introduction
 • main () function
 • Dart Variables
 • Dart Data Types
 • Input of Information to Dart Program
 • Writing Comments
 • Dart Conditional Operators
 • If Statement
 • If – Else Statement
 • If…Else and Else…If... Statement
 • If Else and Logical Operators
 • For Loops
 • While Loops
 • Do-while Loops
 • Break Statement
 • Switch Case Statement

 

 Module3: Dart Functions

 • Functions
 • Function Structure
 • Creating a Function
 • Function Return Data Types
 • Void Function
 • Function Returning Expression
 • Functions and Variable Scope
 • Object-Oriented Programming (OOP)
 • Object
 • Class
 • Creating a Class
 • Adding Methods to Classes
 • Providing Constructors for Your Classes
 • Class and Class Inheritance
 • Abstract Class
 • Dart Project Structure and Dart Libraries

 

 Module4: Flutter Framework

 • Flutter Framework
 • Android Studio
 • What is Android Studio?
 • Android Studio Software Prerequisite
 • Installing Android Studio
 • Flutter SDK
 • Installing and Configuring Flutter SDK
 • Creating a New Flutter Project
 • Setup an Android Virtual Device
 • Run a Flutter App
 • Installing Flutter on Mac
 • Test Your Flutter App on iOS Phone with Windows O.S
 • Android Studio Sugar and Spice
 • Run your Apps on a Hardware Device (Physical Phone)
 • Run your Flutter App on Android Phone
 • Emulator Debug Mode
 • Introduction to Flutter Widgets
 • Creating a Flutter App Using Widgets
 • What is a MaterialApp widget?

 

 Module5: Flutter Widgets

 • Scaffold Widget
 • Image Widget
 • Container Widget
 • Column and Row Widgets
 • Icon Widget
 • Layouts in Flutter
 • Card Widget
 • App Icons for iOS and Android Apps
 • Hot Reload and Hot Restart
 • Stateful and Stateless Widgets
 • Use a Custom Font

 

 Module6: Navigation and Routing

 • Button Widget
 • FloatingActionButton
 • RaisedButton, FlatButton, and IconButton
 • DropdownButton
 • OutlineButton
 • ButtonBar
 • PopupMenuButton
 • App Structure and Navigation
 • Navigate to a New Screen and Back
 • Navigate with Named Routes
 • Send and Return Data Among Screens
 • Animate a Widget Across Screens
 • WebView Widget in Flutter

 

 Module7: Widgets implementation

 • Introduction
 • BottomNavigatorBar Widget
 • DefaultTabController, TabBar, and TabBarView Widgets
 • ListTile Widget
 • ListView Widget
 • Drawer Widget
 • DataTable Widget
 • SelectableText Widget
 • Stack Widget
 • Input and Selections
 • Text Field Widget.
 • Checkbox Group and RadioButtonGroup Widgets
 • Date Picker.
 • Time Picker
 • Slider Widget.
 • Switch Widget
 • Dialogs, Alerts, and Panels
 • Alert Dialog Widget
 • Cupertino Alert Dialog Widget.
 • Bottom Sheet
 • Modal Bottom Sheet
 • Persistent Bottom Sheet.
 • Expansion Panel Widget.
 • Snack Bar Widget.

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön