Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

HTML5 Geliştirmeye Giriş eğitimi, katılımcılara HTML'nin en son sürümünü kullanarak etkileşimli web sayfalarının nasıl oluşturulacağını öğretir.

Hedefler:

 • Doğru sözdizimini kullanarak iyi biçimlendirilmiş HTML yazmayı

 • Bir web sayfasının temel yapısını anlamayı

 • Liste oluşturmayı

 • Resimleri birleştirmeyi

 • HTML5 öğelerini ve şablonlarını kullanmayı

 • HTML5 Formları Oluşturmayı

 • Ses ve videoyu birleştirmeyi

 • Canvas öğesini ve API'yi kullanmayı

Topics:

 • Giriş

  • HTML5 özeti

  • HTML5 yazmak için kısaltılmış sözdizimi kılavuzu

  • En iyi uygulamalar

 • Sözdizimi

  • HTML Öğeleri: HTML etiketleri nasıl yazılır

  • Sözdizimi kuralları

  • Sayfa yapısı

  • Bir web sayfasının temel yapısı

  • HTML5 söz dizimi özeti

 • Yapısı

  • HTML belgelerinin yapısına giriş

  • HTML İçerik Modelleri

  • İçerik Modelleri

  • Kullanımdan kaldırılan öğeler

  • Yeni anlamları olan unsurlar

  • Kullanımdan kaldırılan özellikler

  • Yapısal ve anlamsal öğeler

  • Listelere genel bakış

  • Bağlantılara genel bakış

  • Görüntüler

  • Kalan HTML5 öğeleri

  • HTML5 şablonlarını kullanma

  • HTML5 standart metnini ve mobil standart metnini kullanma

 • Elementler

  • Yeni unsurlar neler?

  • Yeni öğeleri nasıl kullanırım?

  • HTML5 yeni özellikler

 • Formlar

  • Giriş formu öğeleri ve öznitelikleri

  • Yeni form giriş türleri

  • Yeni form özellikleri

  • Yeni form öğeleri

  • Yeni unsurları ne zaman kullanırım?

 • Video ve Ses

  • HTML5 medya öğelerine giriş

  • Ses ve video

 • HTML5 Canvas

  • Yeni unsurlar neler?

  • Canvas öğesini ve API'yi neden kullanmalısınız?