Özet
Hedefler
Topics:
Diğer Eğitimler

Microsoft sertifikalı Eğitimi, Veri Modellerini ve Raporları Microsoft SQL Server ile Uygulama (MOC 20466), katılımcılara çok boyutlu ve tablo veri modellerinin nasıl uygulanacağını öğretir ve Microsoft SQL Server Raporlama Servisleri ile raporlar sunar.

Hedefler:

 • Bir BI çözümünün bileşenlerini, mimarisini ve doğasını açıklamayı

 • Analysis Services ile çok boyutlu bir veritabanı oluşturmayı

 • Bir kübe boyutları uygulamayı

 • Bir küpteki ölçüleri uygulamayı ve grupları ölçmeyi

 • MDX Sözdizimini kullanmayı

 • Bir küpü özelleştirmeyi

 • SQL Server Analiz Hizmetlerinde Tablolu Veri Modeli Uygulamayı

 • Tablo modelini geliştirmek için DAX kullanmayı

 • Raporlama Hizmetleri ile raporlar oluşturmayı

 • Raporları grafikler ve parametrelerle geliştirmeyi

 • Rapor yürütmeyi ve teslimatı yönetmey

 • PerformancePoint Services ile SharePoint Server'da bir pano uygulamayı

 • Tahmine Dayalı Analiz için Veri Madenciliği Kullanmayı

Topics:

 • İş Zekası ve Veri Modellemeye Giriş

  • İş Zekasına Giriş

  • Microsoft Kurumsal BI Platformu

 • Çok Boyutlu Veritabanları Oluşturma

  • Çok Boyutlu Analize Giriş

  • Veri Kaynakları ve Veri Kaynağı Görünümleri Oluşturma

  • Bir Küp Oluşturmak

  • Küp Güvenliğine Genel Bakış

 • Küpler ve Boyutlarla Çalışma

  • Boyutları Yapılandırma

  • Öznitelik Hiyerarşilerini Tanımlama

  • Hiyerarşileri Sıralama ve Gruplama

 • Ölçü ve Ölçü Gruplarıyla Çalışma

  • Önlemlerle Çalışma

  • Ölçü Gruplarıyla Çalışma

 • MDX'e Giriş

  • MDX Temelleri

  • Bir Küp Hesaplamaları Ekleme

  • Bir Küp Sorgulamak için MDX Kullanma

 • Küp İşlevselliğini Özelleştirme

  • Temel Performans Göstergelerini Uygulama

  • Eylemleri Uygulama

  • Perspektifleri Uygulama

  • Çevirileri Uygulama

 • Analiz Hizmetleri Tablolu Veri Modelini Uygulama

  • Analysis Services Tablolu Veri Modellerine Giriş

  • Tablo Veri Modeli Oluşturma

  • Kuruluşta Analiz Hizmetleri Tablolu Veri Modelini Kullanma

 • Veri Analizi İfadesine (DAX) Giriş

  • DAX Temelleri

  • DAX ile Tablo Veri Modelini Geliştirme

 • Raporları SQL Server Raporlama Hizmetleriyle Uygulama

  • Raporlama Hizmetlerine Giriş

  • Rapor Tasarımcısıyla Rapor Oluşturma

  • Bir Raporda Verileri Gruplama ve Birleştirme

  • Verileri Grafik Olarak Gösterme

  • Parametreleri Kullanarak Raporları Filtreleme

 • Rapor Yürütme ve Teslimatı Otomatikleştirme

  • Rapor Güvenliğini Yönetme

  • Rapor Yürütmeyi Yönetme

  • Raporları Abonelikler ve Veri Uyarılarıyla Gönderme

  • Raporlama Hizmetlerinde Sorun Giderme

 • SharePoint PerformancePoint Hizmetleri ile BI Sağlama

  • BI Platformu olarak SharePoint Sunucusuna Giriş

  • SharePoint Server BI Çözümü için Güvenlik Planlama

  • PerformancePoint Hizmetleri için Planlama

 • Veri Madenciliği ile Tahmine Dayalı Analiz Yapma

  • Veri Madenciliğine Genel Bakış

  • Bir Veri Madenciliği Çözümü Oluşturma

  • Veri Madenciliği Modelini Doğrulama

  • Veri Madenciliği Verilerini Kullanmak

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön