Özet
Hedefler:
Topics:
Diğer Eğitimler

Vue'ye Giriş eğitim kursu, deneyimli JavaScript geliştiricilerine Vue'nun temel kavramlarını ve güçlü Model-View-ViewModel uygulamaları oluşturmak için çerçevenin nasıl kullanılacağını öğretir.

Hedefler:

 • Tek sayfalı web uygulamaları ile diğer JavaScript kullanımları arasındaki farkı,

 • Vue.js'nin ne olduğunu ve her iki senaryoda da neden yararlı olduğunu,

 • Proje düzeni ve bileşen yönetimi dahil olmak üzere Vue.js kodlama ve mimari en iyi uygulamalarını,

 • Vue.js CLI ile projeleri ayarlamayı ve yönetmeyi,

 • Vue.js CLI ile özellikleri ekleyin, kaldırmayı ve yönetmeyi,

 • Yeni, hızlı kullanıcı arayüzleri oluşturmak için Vue'nun reaktivite özelliklerini,

 • Vue'nun CSS işleme yetenekleri sayesinde dinamik CSS'nin gücünü,

 • Vue'nun verileri, hesaplanan ve yöntem özellikleri arasındaki farkları,

 • Bileşenlerin HTML bölümünde Vue'nun şablon dilinden ve yönergelerini,

 • Formları yönetin ve kullanıcı girdisine yanıt vermeyi,

 • Vue bileşenleri için verileri almak üzere arka uç sunucusuyla iletişim kurmayı,

 • Vue.js uygulamaları için etkili ve verimli birim ve entegrasyon testleri öğrenebilirsiniz.

Topics:

Giriş ve Kurulum

 • Tanıtımlar

 • Kurulumu doğrulayın

 • Node.js ve npm

 • IDE

 • Git

 • Sınıf deposu

 • Vue.js nedir?

 • Vue benim için ne yapıyor?

 


Vue.js'deki temel kavramlar

 • Vue'nun bir sayfaya dahil edilmesi

 • Reaktif oluşturma

 • Vue.js örneği

 • Örnekler ve bileşenler

 • Vue CLI

 • Vue devtools

 


Bileşenler ve Örnekler

 • Vue örneği

 • Veri özelliği ile örnek verileri

 • Method özelliği ile eylemler

 • Olaylara yöntemler eklemek

 • Yaşam döngüsü yöntemleri

 • Vue bileşenleri

 • Vue örneğiyle farklılıklar

 • Veri özelliğindeki değişiklikler

 • Yöntemlerde değişiklikler

 • Bileşenleri ne zaman kullanmalıyım, örneği ne zaman kullanmalıyım?

 • Tek dosya bileşeni

 • Vue.js'de test etme

 • Örnekleri test etme

 • Bileşenlere karşı test etme


Şablonlar

 • Bir şablonda bir değişkeni işleme

 • Bağlanma özellikleri

 • Bağlayıcı olaylar

 • Test şablonları

 • Hesaplanan özelliklerle optimizasyon

 • Hesaplanan mülk ve veri ne zaman kullanılır?

 • Hesaplanan veriler ve yöntemler arasındaki etkileşimler

 • Değişiklikleri izlemek

 • Test saatleri

 


Bileşenlerle Çalışma

 • Bileşenleri kaydetme

 • Küresel ve yerel kayıt

 • Modül sistemleri

 • Ortak bileşenleri kaydetme

 • Özellikleri

 • Özellikleri bir bileşene aktarma

 • Emlak türleri

 • Özellikleri doğrulama

 • Özellikleri test etme

 • Öznitelik mirası

 


Olay işleme

 • Satır içi ve yöntem işleyiciler

 • Olay işlemeyi test etme

 • Etkinlik değiştiriciler

 • Klavye olaylarını alma

 


Özel Etkinlikler

 • Özel etkinlik kavramları

 • Özel olayları adlandırmak

 • Özel etkinlikler üzerinden yerel etkinliklere bağlanma

 • .Sync kullanma

 


Kontrol Yapıları

 • V-if ile koşul ifadeleri

 • v-başka

 • v-başka-if

 • V-show ile gizleme ve gösterme

 • v-show vs v-if

 • Koşulları test etme

 • V-for ile döngüler

 • Temel v-for

 • Durum yönetimi ve değişiklikleri izleme

 • Sıralama ve filtreleme

 • Test döngüleri

 


CSS Bağlamaları

 • CSS sınıflarını bağlama

 • Nesne sözdizimi

 • Dizi sözdizimi

 • CSS'yi testlerle kontrol etme

 • Satır içi CSS stillerini bağlama

 • Nesne sözdizimi

 • Dizi sözdizimi

 


Formlarla Çalışma

 • V modelini kullanma

 • Belirli form kontrolleri

 • Metin alanları

 • Onay kutuları ve radyo düğmeleri

 • Seçimler / Açılır Menüler

 • Çok satırlı metin alanları

 • Form kontrollerini test etme

 • V-modeli için değiştiriciler

 • Formlar ve özel etkinlikler

 


Slots

 • Slot nedir ve ne işe yarar?

 • V-slot özelliği

 • Slots arasında veri paylaşımı

 • Kapsamlı yuvalar

 • Yuvalarla içerik yönetimi

 • Adlandırılmış yuvalar

 • Dinamik isimler

 • Slot davranışını test etme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön