Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Microsoft eğitimi 20742, Windows Server 2016 ile Kimlik, BT uzmanlarına dağıtılmış bir ortamda Active Directory Etki Alanı Hizmetlerinin (AD DS) nasıl dağıtılacağını ve yapılandırılacağını, Grup İlkesinin nasıl uygulanacağını, yedekleme ve geri yüklemenin nasıl gerçekleştirileceğini ve ve Windows Server 2016 ile Active Directory ile ilgili sorunları giderir. Ayrıca bu eğitim, Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) ve Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) gibi diğer Active Directory sunucu rollerinin nasıl dağıtılacağını amaçlar.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar:

Etki alanı denetleyicilerini yüklemeyi ve yapılandırmayı
Grafik araçları ve Windows PowerShell'i kullanarak AD DS'deki nesneleri yönetmeyi
AD DS'yi karmaşık ortamlarda uygulamayı
AD DS sitelerini uygulayın ve çoğaltmayı yapılandırmayı ve yönetmeyi
Grup İlkesi Nesnelerini (GPO'lar) uygulamayı ve yönetmeyi
GPO'ları kullanarak kullanıcı ayarlarını yönetmeyi
AD DS ve kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamayı
AD CS ile bir sertifika yetkilisi (CA) hiyerarşisi uygulamayı ve yönetmeyi
Sertifikaları dağıtmayı ve yönetmeyi
AD FS'yi uygulamayı ve yönetmeyi
Active Directory Rights Management Services'ı (AD RMS) uygulamayı ve yönetmeyi
AD DS ve Azure AD arasında eşitleme uygulamayı
AD DS hizmetlerini izlemeyi, sorun gidermeyi ve iş sürekliliği sağlamayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Etki alanı denetleyicilerini kurma ve yapılandırma
AD DS'ye Genel Bakış
AD DS etki alanı denetleyicilerine genel bakış
Bir etki alanı denetleyicisini dağıtma

AD DS'de nesneleri yönetme
Kullanıcı hesaplarını yönetme
AD DS'de grupları yönetme
AD DS'de bilgisayar nesnelerini yönetme
AD DS yönetimi için Windows PowerShell'i kullanma
Kuruluş birimlerini uygulama ve yönetme

Gelişmiş AD DS altyapı yönetimi
Gelişmiş AD DS dağıtımlarına genel bakış
Dağıtılmış bir AD DS ortamını dağıtma
AD DS güvenlerini yapılandırma

AD DS sitelerini ve çoğaltmayı uygulama ve yönetme
AD DS çoğaltmasına genel bakış
AD DS sitelerini yapılandırma
AD DS çoğaltmasını yapılandırma ve izleme

Grup İlkesinin Uygulanması
Grup İlkesine Giriş
GPO'ları uygulama ve yönetme
Grup İlkesi kapsamı ve Grup İlkesi işleme
GPO'ların uygulamasında sorun giderme

Grup İlkesi ile kullanıcı ayarlarını yönetme
Yönetim şablonlarını uygulama
Klasör Yeniden Yönlendirmeyi, yazılım kurulumunu ve komut dosyalarını yapılandırma
Grup İlkesi tercihlerini yapılandırma

Active Directory Etki Alanı Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Etki alanı denetleyicilerinin güvenliğini sağlama
Hesap güvenliğini uygulama
Denetim kimlik doğrulamasının uygulanması
Yönetilen hizmet hesaplarını yapılandırma

AD CS'yi dağıtma ve yönetme
CA'ları dağıtma
CA'ları yönetmek
CA'larda sorun giderme ve bakım

Sertifikaları dağıtma ve yönetme
Sertifika şablonlarını dağıtma ve yönetme
Sertifika dağıtımı, iptali ve kurtarmayı yönetme
İş ortamında sertifika kullanma
Akıllı kartları uygulama ve yönetme

AD FS'yi uygulama ve yönetme
AD FS'ye Genel Bakış
AD FS gereksinimleri ve planlaması
AD FS dağıtma ve yapılandırma
Web Uygulaması Proxy'sine Genel Bakış

AD RMS'yi uygulama ve yönetme
AD RMS'ye Genel Bakış
AD RMS altyapısını dağıtma ve yönetme
AD RMS içerik korumasını yapılandırma

Microsoft Azure AD ile AD DS senkronizasyonunu uygulama
Dizin senkronizasyonu için planlama ve hazırlık
Azure AD Connect kullanarak dizin eşitlemesini uygulama
Dizin senkronizasyonu ile kimlikleri yönetme

AD DS'yi izleme, yönetme ve kurtarma
AD DS'yi izleme
Active Directory veritabanını yönetme
AD DS ve diğer kimlik ve erişim çözümleri için Active Directory yedekleme ve kurtarma seçenekle

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön